Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Vai trò của báo chí trong phòng chống tham nhũng

[Lấy địa chỉ]
hieumt3 Đăng lúc 4-10-2011 17:59:59
Bài được hieumt3 sửa lúc  4-10-2011 18:00

VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

TS. Trần Đức Lượng – Phó Tổng thanh tra

Ngày nay tham nhũng không chỉ là vấn nạn của mỗi quốc gia mà nó đã trở thành vấn đề toàn cầu. Đa số tuyệt đối các quốc gia trên thế giới, trong đó có ViệtNam đã tham gia ký kết Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Nội dung Công ước khuyến nghị các quốc gia thành viên tăng cường các giải pháp để phòng, chống tham nhũng có hiệu quả. Một trong những giải pháp rất quan trọng mà Công ước đề cập là huy động và phát huy vai trò của xã hội dân sự, trong đó rất chú ý đến vai trò của giới truyền thông trong công tác phòng, chống tham nhũng. Nội dung này hoàn toàn phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong công tác phòng, chống tham nhũng. Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng đã đề cập rõ nét vai trò của báo chí trong công tác này.

Điều 86 Luật Phòng, chống tham nhũng quy định: Nhà nước khuyến khích cơ quan báo chí, phóng viên đưa tin phản ánh về vụ việc tham nhũng và hoạt động phòng, chống tham nhũng; cơ quan báo chí có trách nhiệm biểu dương tinh thần và những việc làm tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng; lên án, đấu tranh với những người có hành vi tham nhũng; tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng; cơ quan báo chí, phóng viên có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi tham nhũng; cơ quan báo chí, phóng viên phải đưa tin trung thực, khách quan.

Một trong những giải pháp quan trọng mang tính trụ cột để phòng ngừa tham nhũng, đó là công khai, minh bạch. Có thể nói, hơn lúc nào hết báo chí có lợi thế trong giải pháp này. Càng công khai, càng minh bạch thì càng khó tham nhũng. Mọi hoạt động đều bị kiểm soát, trong đó có sự giám sát của công chúng, của giới truyền thông, thì ít bị lợi dụng, lạm dụng để vụ lợi. Về khía cạnh phẩm chất, đạo đức thì hành vi vụ lợi phải bị mọi người lên án, phê phán, tẩy chay, gét bỏ. Làm được điều này chắc chắn tham nhũng sẽ ít đi. Báo chí đã, đang và cần tăng cường phát huy lợi thế của mình để góp phần loại trừ tham nhũng.

Bàn về vai trò của báo chí không thể không nhắc tới báo chí là một trong những kênh thông tin quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, là công cụ hữu hiệu trong việc thúc đẩy xem xét, xử lý hành vi tham nhũng nhanh nhạy, chính xác, khách quan và đúng pháp luật, là phương tiện góp phần bảo đảm hiệu quả trong hoạt động phòng ngừa tham nhũng. Trên thực tế, khi báo chí đã lên tiếng về những vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, với những tài liệu, hồ sơ mà các phóng viên thu thập được, với những bình luận sắc sảo của những cây viết chuyên nghiệp thì các cơ quan có thẩm quyền thường vào cuộc nhanh hơn và sớm đưa ra kết luận. Ngoài ra, thông qua việc cung cấp thông tin sớm, báo chí đã góp phần thúc đẩy hoàn thiện cơ chế quản lý, chấn chỉnh sai phạm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Để phát huy vai trò của báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng, cần tuân thủ một số nguyên tắc sau:

1. Báo chí cần tôn trọng sự thật khi thông tin, phản ánh

Tôn trọng sự thật, nói và viết đúng sự thật là thuộc tính của thông tin, của báo chí cách mạng. Trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, việc đưa tin, viết bài lại càng phải bảo đảm đúng sự thật.

Nguyên tắc tôn trọng sự thật đòi hỏi bản thân từng nhà báo, từng cơ quan báo chí phải có thái độ khách quan, phải thật sự bình tĩnh để tránh sai sót và sơ hở trong thu thập tài liệu, chứng cứ và đăng tải tin, bài. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã quy định báo chí khi đăng tin phải trích dẫn nguồn tin.

Nguyên tắc tôn trọng sự thật có nghĩa là: không được lấy cái phiến diện làm cái toàn diện, lấy hình thức làm bản chất, lấy cái thứ yếu làm cái chủ yếu, không thể loại trừ những yếu tố thiếu chính xác trong một bài báo nhưng cái sự việc làm cốt lõi cho nội dung một bài phê bình thì đòi hỏi phải chính xác, có thật.

Nguyên tắc tôn trọng sự thật cũng đòi hỏi phải đưa tin đúng. Đưa tin sai, không đúng với bản chất của sự việc đã đành là có hại, nhưng không phản ánh những gì cần phản ánh thì cũng gây thiệt hại không nhỏ. Chính vì vậy, nhà báo trước hết phải trung thực với chính mình trước khi có thể xác định tính trung thực của thông tin mà mình lựa chọn và công bố.

2. Báo chí cần tuân thủ các quy định của pháp luật

Báo chí và các cơ quan Nhà nước không chỉ nhằm thực thi chức năng, nhiệm vụ được giao mà còn phải góp phần bảo đảm cho pháp luật được mọi người tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Tuy các cơ quan báo chí và các cơ quan Nhà nước khác nhau về chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động nhưng lại có cùng một mục đích chung trong việc bảo vệ pháp chế và trật tự pháp luật. Cả hai loại cơ quan, cũng như cán bộ, nhân viên của các cơ quan đó đều có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật như bất cứ một cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào khác. Cơ quan báo chí cũng như các cơ quan bảo vệ pháp luật phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

3. Báo chí cần khách quan trong việc phản ánh hoạt động của cơ quan bảo vệ pháp luật

Khi thông tin về các sự kiện của đời sống pháp luật, nhất là trong lĩnh vực giải quyết các vụ án tham nhũng thì yêu cầu khách quan được đặt ra không kém với yêu cầu khách quan của việc điều tra, truy tố và xét xử. Việc phản ánh của báo chí đối với hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, nhất là hoạt động tố tụng là một biểu hiện của nguyên tắc công khai, minh bạch. Diễn biến của quá trình tố tụng đối với một vụ án nói chung, vụ tham nhũng nói riêng đòi hỏi ở chừng mực nhất định phải được thông tin trên báo chí. Tuy nhiên, việc phản ánh đó lại thông qua lăng kính chủ quan của nhà báo và của cơ quan báo chí. Các nhà báo, các nguồn cung cấp thông tin không thể giữ mãi tình trạng găm tin, tưởng chừng như là có lợi nhưng thực ra lại rất phản tác dụng vì dễ gây ra những dư luận lệch lạc trong quần chúng đối với hoạt động tư pháp. Do đó, cần tăng cường tính khách quan của sự việc thông qua sự vô tư và khách quan của nhà báo.

4. Báo chí không làm thay chức năng của các cơ quan Nhà nước

Các cơ quan Nhà nước chịu trách nhiệm bảo vệ pháp luật có những nhiệm vụ đặc thù của mình, được pháp luật quy định rất chặt chẽ. Báo chí khi phản ánh hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật thì chỉ dừng lại ở mức độ phản ánh, có thể đưa ra những lời nhận xét, bình luận nhưng không thể thay các cơ quan này phán quyết về vụ án. Báo chí, khi phản ánh các hoạt động của các cơ quan này liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng cần xác định được ví trí, mục đích thông tin của mình theo hướng phục vụ mục tiêu chung.

5. Bảo đảm quyền tự do báo chí và trách nhiệm của nhà báo

Hiến pháp, Luật báo chí cùng nhiều văn bản pháp quy khác đã thể chế hoá quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Các nhà báo tự do hành nghề trong khuôn khổ mà pháp luật đã quy định. Nhưng quyền tự do báo chí không đồng nghĩa với “tự do vô hạn” hòng gây rối, phá hoại ổn định chính trị-xã hội.

Báo chí nói chung và nhà báo nói riêng được tự do thực hiện quyền thông tin của mình, đồng thời tôn trọng và bảo đảm quyền thông tin của người khác. Tự do phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương, dân chủ phải đi đôi với pháp luật. Tự do báo chí gắn với đạo đức và trách nhiệm trước cộng đồng. Chính vì vậy, báo chí một mặt cần phản ánh một cách khách quan, trung thực với tinh thần xây dựng cao về hoạt động của các cơ quan Nhà nước nói chung, đặc biệt là hoạt động của các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, để góp phần cùng các cơ quan bảo vệ pháp luật làm sáng tỏ vụ việc, mặt khác cũng cần kiên quyết đấu tranh với những cá nhân và tổ chức lợi dụng quyền tự do báo chí để đả phá, kích động dư luận, gây mặc cảm đối với hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật./.


Niềm vui mới
dinhanh2007 Đăng lúc 1-1-2012 11:03:52
Huyện Sơn Hà đã thanh tra phát hiện những sai phạn cố tình trong kinh tế, chặn tiền của dân nghèo
- Đơn vị Thị trấn Di lăng ông Đinh Hoài Nam chủ tịch UBND đã ăn chặn tiền của dân bị thiệt hại ngập lụt năm 2009, 27,4 triệu đồng, ông Lê Đình Ngô - Phó chủ tịch UBND thị trấn chặn tiền hỗ trợ sản xuất theo nghị quyết 30a/2008/NQ-CP dân nghèo 13 triệu đồng và còn chiếm đoạt 65 triệu đồng tiền tái định cư hộ ông Đinh Văn Đang TDP Nước Nia, tiền đền bù tái định cư công trình Hồ chứa nước Nước Trong tỉnh Quảng Ngãi.
Ở thị trấn Di Lăng, qua thanh tra đã phát hiện cán bộ UBND thị trấn đã quyết toán khống kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội, khắc phục hậu quả lũ lụt lên đến 177,7 triệu đồng. Trong đó, khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2009 là 27,4 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ người dân làm chuồng trại nuôi gia súc 3 triệu đồng; tiền quà tết năm 2010 số tiền 7,7 triệu đồng; tiền hỗ trợ sản xuất 13 triệu đồng… Hiện tại đã thu hồi được 70 triệu đồng. UBND huyện Sơn Hà đã kiến nghị Huyện ủy xử lý kỷ luật Đảng đối với tập thể Đảng ủy thị trấn Di Lăng và các đảng viên có sai phạm. Về phía UBND huyện, đã ra quyết định xử lý Chủ tịch UBND thị trấn Di Lăng.

Mới đây, khi phát hiện tại xã Sơn Thành lãnh đạo xã ém tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý.  Khi được UBMTTQVN tỉnh cấp 220 suất quà (gồm quà và 100.000 đồng) cho hộ nghèo đón Xuân vui Tết, lãnh đạo xã chỉ cấp quà, còn 100.000 đồng chiếm dụng tiêu xài cá nhân. UBND huyện đã chỉ đạo phòng ban liên quan của huyện phối hợp với UBMTTQVN huyện xác định rõ trách nhiệm, đề xuất biện pháp xử lý đối với cán bộ vi phạm để UBND huyện xem xét xử lý theo đúng quy định hiện hành. Hiện tại vụ việc đang trong quá trình xử lý, nhưng theo quan điểm của Huyện ủy, UBND huyện sẽ kiên quyết, không du di, nhằm tạo tính răn đe chung, góp phần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn.

Tại huyện Sơn Hà, 5 năm qua, Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá nghiêm túc công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. UBND huyện đã tiến hành 23 cuộc thanh tra, phát hiện và truy thu trên 287 triệu đồng tiền thuế sử dụng đất, thu hồi hủy bỏ 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định. Về kinh tế, qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về nguyên tắc tài chính kế toán, chứng từ hóa đơn thanh toán gần 1 tỷ đồng. Các cán bộ vi phạm đều bị xử lý kỷ luật, trong đó có 1 công chức cấp xã bị buộc thôi việc.

Chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật
Dư luận trong cán bộ và nhân dân huyện Sơn Hà rất đồng tình ủng hộ quyết tâm chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính của cấp uỷ đảng, chính quyền huyện Sơn Hà. Đó chính là động lực, góp phần để huyện thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Trong những tháng cuối năm, UBND huyện Sơn Hà liên tiếp có nhiều công văn chỉ đạo chấn chỉnh sai phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, chấp hành thời giờ làm việc của cán bộ, công chức. Trong đó, UBND huyện nghiêm túc phê bình phòng Tài nguyên môi trường huyện chậm tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai tại thị trấn Di Lăng, gây ra hoài nghi của nhân dân đối với chính quyền; đồng thời yêu cầu khẩn trương báo cáo, tham mưu để huyện xử lý triệt để vi phạm.

Về lĩnh vực xây dựng, UBND huyện kiên quyết xử lý những trường hợp xây dựng trái phép, không phép. Điển hình là việc buộc ngừng việc xây dựng nhà ở của trường hợp ông Trần Ngọc Cường, ở thị trấn Di Lăng vào đêm 2/12/2011 (ông Cường có diện tích đất đã có quyết định thu hồi của UBND huyện, nhưng cố tình không chấp hành). UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan tăng cường bám sát địa bàn, không để tình trạng tái lấn chiếm đất đã được Nhà nước thu hồi để phục vụ mục đích dân sinh, công cộng. Trường hợp cố tình vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với cán bộ, công chức, ngoài thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao, UBND huyện Sơn Hà còn tăng cường chấn chỉnh giờ giấc làm việc. Chủ tịch UBND huyện Đặng Ngọc Dũng đã chỉ đạo bằng văn bản đến tất cả các cơ quan, địa phương trong huyện nghiêm túc chấp hành giờ giấc làm việc, chấm dứt tình trạng đi trễ, về sớm, la cà quán cà phê trong giờ làm việc, ảnh hưởng đến công việc chung và dư luận không tốt trong nhân dân, gây chậm trễ trong giải quyết trả kết quả hồ sơ hành chính cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Cán bộ, công chức vi phạm về giờ giấc làm việc sẽ bị xử lý theo đúng quy định hiện hành. Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cho Phòng Nội vụ tổ chức kiểm tra việc chấp hành giờ giấc, trong đó có cả hình thức "điểm danh đột xuất" tại các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn.   (Tiếp theo)[url=sonha-quangngai.gov.vn](xem tiếp theo)[/url]
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
TD: ,

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net © 2006-2016
Đang chờ Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP
Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam
Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động của Thành viên.
Liên hệ: 0945.434.344 - (Toàn) - Email: wil8x@yahoo.com -
Check Google Page Rank - DMCA.com

GMT+7, 17-8-2019 23:44 , Processed in 0.151158 second(s), 23 queries , Gzip On.

N2C sử dụng mã nguồn Discuz!

Bản quyền mã nguồn thuộc về Comsenz Inc.
Thông tin quảng cáo trên Ngoinhachung.net

Lên trên