Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

[Tham khảo] Cấu trúc của tế bào

[Lấy địa chỉ]
anhkokhocviem Đăng lúc 23-8-2009 20:54:06
Cơ thể sinh vật được cấu tạo bởi những đơn vị cơ bản được gọi là tế bào.  Cơ thể con người được cấu tạo bởi hàng ngàn tỉ tế bào.  Trẻ sơ sinh có khoảng 2.000 tỉ tế bào, người trưởng thành có khoảng 100.000 tỉ tế bào; có khoảng 30 tỉ tế bào trong não, 20 tỉ tế bào hồng cầu trong máu và có khoảng 200 loại tế bào chuyên hóa khác nhau.  Trong khi đó vi khuẩn và các vi sinh vật, cơ thể chỉ là một tế bào.  Hầu hết tế bào không thấy được bằng mắt trần nên những hiểu biết về tế bào tùy thuộc vào trình độ phát triển của kính hiển vi.  Vào các năm 50, các nhà sinh vật học mới biết có 5 hay 6 bào quan hiện diện bên trong tế bào, nhưng hiện nay với kính hiển vi điện tử người ta đã quan sát được ở mức siêu cơ cấu của rất nhiều bào quan hiện diện trong tế bào.  
I. ÐẠI CƯƠNG VỀ TẾ BÀO[/FONT]  [/FONT]

1. Lược sử phát hiện tế bào[/FONT]


Hầu hết các tế bào đều có kích thước rất nhỏ nên mắt trần không thể quan sát được, do đó lược sử phát hiện tế bào gần như là lịch sử phát minh ra kính hiển vi.  Galileo (1564 - 1642) chế tạo ra viễn vọng kính để quan sát bầu trời[/COLOR], tình cờ khám phá ra những vật rất nhỏ khi quan sát bằng cách lật ngược đầu kính lại. [/FONT]
            Antoni Van Leeuwenhoek[/COLOR] (1632 - 1723) người Hà Lan, do yêu cầu kiểm tra tơ lụa, ông mài các thấu kính để quan sát chất lượng của vải, nhờ đó quan sát được những vật li ti quanh môi trường sống và khám phá ra sự hiện diện của thế giới vi sinh vật.   [/FONT]
Robert Hooke (1635 - 1703) người Anh, lần đầu tiên mô tả các lỗ nhỏ có vách bao bọc của miếng bấc (nút bần) cắt ngang dưới kính hiển vi năm 1665 và Hooke dùng thuật ngữ tế bào (cellula có nghĩa là phòng, buồng nhỏ, vì ý nghĩa lịch sử từ này vẫn còn được dùng cho đến ngày nay) để chỉ các lỗ đó. [/FONT]
2. Thuyết tế bào[/FONT]

Mãi đến thế kỷ 19 khái niệm sinh vật có cấu tạo tế bào của Hooke mới được sống dậy từ nhiều công trình nghiên cứu, đặc biệt hai công trình của hai người Ðức: nhà thực vật học Matthias Jakob Schleiden (1838) và nhà động vật học Theodor Schwann (1839).  Hai ông đã hệ thống hóa quan điểm thành thuyết tế bào Tất cả các[I] sinh vật do một hay nhiều tế bào tạo thành, nói một cách khác, Tế bào là đơn vị cấu tạo sống cơ bản của tất cả sinh vật.  Ðến năm 1858 thuyết tế bào được mở rộng thêm[/I] do một bác sĩ người Ðức (Rudolph Virchow): Tế bào do tế bào có trước sinh ra.  Quan điểm (mở rộng tế bào) của Virchow sau đó được Louis Pasteur (1862) thuyết phục các nhà khoa học đồng thời bằng hàng loạt thí nghiệm chứng minh.  Như vậy có thể tóm tắt thuyết tế bào như sau: Tế bào là đơn vị cấu tạo sống cơ bản của tất[I] cả sinh vật, tế bào do tế bào có trước sinh ra.[/I]  [/FONT]3. Hình dạng và kích thước tế bào[/FONT]a. Hình dạng[/FONT][I] [/FONT][/I]

Hình dạng của tế bào rất biến thiên và tùy thuộc rất nhiều vào tế bào là một sinh vật đơn bào hay tế bào đã chuyên hóa để giữ một nhiệm vụ nào đó trong cơ thể sinh vật đa bào.  Từ những dạng đơn giản như hình cầu, hình trứng, hình que có thể gặp ở các sinh vật đơn bào đến những hình dạng phức tạp như các tế bào hình sao ở mô thực vật, hay các tế bào thần kinh ở động vật cấp cao... [/FONT]
Ðặc biệt ở các sinh vật đơn bào hình dạng có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống của chúng.  Thí dụ, vi khuẩn hình cầu có thể chịu đựng được sự khô hạn giỏi vì diện tích tiếp xúc với môi trường bên ngoài ít do đó giữ được nước dù môi trường sống rất khô.  Ngược lại vi khuẩn hình que dài có diện tích tiếp xúc cho mỗi đơn vị thể tích với môi trường bên ngoài lớn hơn nên có thể tồn tại dễ dàng trong môi trường có nồng độ thức ăn không cao. [/FONT]
b. Kích thước[/FONT][I] [/FONT][/I]

Kích thước của tế bào cũng rất biến thiên theo loại tế bào.  Nói chung, thường tế bào rất nhỏ và phải dùng kính hiển vi mới quan sát được.  Vi khuẩn có lẻ là những sinh vật đơn bào có kích thước nhỏ nhất.  Thí dụ, vi khuẩn Dialister pneumosintes có kích thước rất nhỏ 0,5 x 0,5 x 1,5 (m trong khi trứng của chim đà điểu là tế bào có đường kính đến 20 cm, hay tế bào thần kinh có đường kính nhỏ nhưng có thể dài đến 90 - 120 cm.  Trung bình thì đường kính biến thiên trong khoảng từ 0,5 đến 40 (m). [/FONT]
            Thật ra độ lớn nhỏ của tế bào không quan trọng mà tỉ lệ giữa diện tích bề mặt và thể tích tế bào mới có ảnh hưởng lớn đến đời sống của một tế bào.  Tế bào lấy thức ăn, oxy từ môi trường chung quanh và thải chất cặn bả ra bên ngoài tế bào.  Các vật liệu này đều phải di chuyển xuyên qua bề mặt của tế bào.  Khi tế bào gia tăng kích thước, thể tích tăng gấp nhiều lần so với sự gia tăng của diện tích (ở hình cầu, thể tích tăng theo lủy thừa bậc ba trong khi diện tích tăng theo lủy thừa bậc hai).  Do đó, khi tế bào càng lớn lên thì sự trao đổi qua bề mặt tế bào càng khó khăn hơn[/FONT]
4. Phân loại tế bào[/FONT]

Dựa trên đặc điểm cấu trúc của tế bào có thể phân chia tế bào của sinh vật ra làm hai nhóm: tế bào sơ hạch và tế bào chân hạch.  [/FONT]
* Tế bào sơ hạch là loại tế bào không có màng nhân.  ADN có kiến trúc xoắn vòng kín.  Không có các bào quan có màng.  Các tế bào này gặp ở các sinh vật thuộc  giới sinh vật sơ hạch: Archaebacteria và Eubacteria.  [/FONT]
* Tế bào chân hạch là loại tế bào có nhân với màng nhân bao quanh, và nhiều loại bào quan có màng bao.  Các tế bào này gặp ở các sinh vật thuộc các giới Protista, Nấm, Thực vật và Ðộng vật.[/FONT]  [/FONT]
II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO CHÂN HẠCH (Hình 1 và 2) [/FONT]

1. Màng tế bào[/FONT]


Tế bào được một màng bao bọc gọi là màng tế bào, bên trong màng là chất nguyên sinh (protoplasm), gồm tế bào chất (cytoplasm), nhân và các bào quan (organelle) khác (Cấu trúc của màng sẽ được đề cập trong chương 2).  [/FONT]
2. Các bào quan[/FONT]

a. Mạng nội chất (endoplasmic reticulum: ER) [/FONT]

Mạng nội chất được phát hiện vào năm 1945 dưới kính hiển vi tương phản pha (phase-contrast microscope).  Mạng nội chất hiện diện ở tất cả tế bào chân hạch.  Kính hiển vi điện tử cho thấy mạng nội chất nối liền với màng ngoài của nhân ở một số vị trí. [/FONT]
            Mạng nội chất giống như một hệ thống ống và túi, tròn hay dẹp, thông thương với nhau và có màng bao quanh (cisternae).  Khoảng giữa hai màng của túi, ống được gọi là khoang (lumen).  Ở hầu hết tế bào, mặt ngoài của mạng nội chất có các ribô thể gắn vào, khi đó nó được gọi là mạng nội chất sần (RER), nơi không có các ribô thể được gọi là mạng nội chất láng (SER) (Hình 3a và 3b). [/FONT]
                  Hình 3a.   Mạng nội chất sần                             Hình 3b.  Mạng nội chất láng [/FONT]
            Vùng ngoại vi của màng nhân liên tục với khoang của mạng nội chất.  Do đó,  những kênh trên mạng nội chất có thể là con đường để vận chuyển vật chất giữa nhân và những phần khác của tế bào chất, tạo ra một hệ thống thông tin giữa nhân là trung tâm điều khiển và phần còn lại của tế bào.  Hầu hết protein liên kết với màng hay được vận chuyển bởi mạng nội chất được tổng hợp bởi ribô thể của mạng nội chất sần.  Protein tổng hợp từ các ribô thể tự do trong tế bào chất sẽ thực hiện chức năng trong dịch tế bào chất. [/FONT]
            Nhiệm vụ của mạng nội chất không đơn thuần là đường vận chuyển bên trong tế bào.  Màng của mạng nội chất là nơi chứa các protein và các protein này có cả hai chức năng, vừa là thành phần cấu trúc vừa là enzim xúc tác các phản ứng hóa học.  Hiện nay, có nhiều bằng chứng cho thấy rằng ít nhất là một số protein cấu tạo mạng nội chất hoạt động như enzim; một số của những enzim này được gắn thêm một đường đa ngắn, đường này có nhiệm vụ như một cái nhản đưa thư   (mailing label) để đưa protein đến đúng nơi nhận trong tế bào. Trong hình 4 một chuỗi gồm 14 phân tử đường gắn vào phân tử  protein trên mạng nội chất sần có chức năng như một cái nhản, protein nào không có nhản thì sẽ ở lại mạng nội chất.  Khi bốn phân tử đường cuối cùng được tách ra thì protein sẽ được chuyển đến hệ Golgi (G: glucoz, M: manoz, N: N-acetyl-glucosamin).  [/FONT]
[/FONT]


Mạng nội chất còn có nhiệm vụ như một xưởng chế tạo, các enzim của chúng xúc tác sự tổng hợp các phospholipid và cholesterol được dùng để tạo ra màng mới hay các protein màng được tổng hợp bởi ribô thể trên mạng nội chất là thành phần của màng lipid mới.  Vùng láng đặc biệt gia tăng ở các tế bào có nhiệm vụ tổng hợp lipid như hormon steroid.  Ở tế bào gan của động vật có xương sống, protein màng của vùng láng có vai trò quyết định trong sự thải chất độc và dược phẩm như các thuốc giảm đau (barbiturate), các loại thuốc kích thích như camphetamin, morphin và codein.  [/FONT]
Hình 4.  Protein được gắn nhản[/FONT]  [/FONT]
Chuyên bán laptop mới - cũ chất lượng cao giá rẻ
sửa chữa, cài đặt tận nơi
Kapersky Antivirus bản quyền ( gồm cả hộp CD ) giá 200k
Mọi chi tiết liên hệ : 0972 945 193
anhkokhocviem Đăng lúc 23-8-2009 20:54:51
b. Hệ Golgi[/FONT]

Hệ Golgi (do Camillo Golgi, người đầu tiên mô tả vào năm 1898) gồm một hệ thống túi dẹp có màng bao và xếp gần như song song nhau (Hình 5). Mặt phía gần nhân được gọi là mặt cis, phía đối diện là mặt trans. Các túi chuyên chở (transport vesicle) chứa bên trong lipid và protein mới được tổng hợp, được tách ra từ màng của mạng nội chất hòa vào các túi dẹp của hệ Golgi ở mặt cis. Các chất này vào trong hệ Golgi được biến đổi, sắp xếp lại và sau đó các túi mới được tách ra từ mặt trans. Các túi này vận chuyển các phần tử đến các bào quan khác và màng sinh chất, đôi khi các túi được chuyển đến glycocalyx. [/FONT]


Hình 5. Hệ Golgi [/FONT]


Hệ Golgi đặc biệt to ở những tế bào tiết như tế bào tụy tạng tiết ra insulin hay tế bào ruột non tiết ra chất nhày (mucus). Hiện nay, người ta biết vai trò của hệ Golgi trong chức năng tiết là tồn trử, biến đổi (cô đặc lại) và bọc các sản phẩm tiết lại. Mặc dù sự tổng hợp protein không xảy ra ở hệ Golgi, nhưng những đường đa được tổng hợp tại đây từ các đường đơn sẽ được gắn vào lipid hay protein để tạo ra glycolipid hay glycoprotein. Các túi được tách ra từ hệ Golgi có vai trò quan trọng làm tăng bề mặt của màng tế bào. Khi túi được chuyển đến bề mặt của màng sinh chất, chúng sẽ được gắn vào màng này, sau đó vỡ ra và phóng thích nội dung ra bên ngoài tế bào trong quá trình ngoại xuất bào, một phần hay tất cả màng của túi được hòa vào màng sinh chất hay trở về hệ Golgi. [/FONT]
Các kết quả nghiên cứu cho thấy có sự liên quan giữa những phần khác nhau của tổng thể hệ thống màng trong tế bào. Một phân tử cấu trúc màng có nguồn gốc từ vùng sần của mạng nội chất được chuyển đến vùng láng, sau đó đi đến hệ Golgi trong các túi chuyên chở và cuối cùng đến màng sinh chất, từ đây chúng có thể trở về hệ Golgi hay một số bào quan khác chỉ là một túi rổng. Như vậy màng phospholipid luôn được đổi mới. [/FONT]
c. Tiêu thể (lysosome)[/FONT]

Tiêu thể là một thể có màng bao bọc, là những túi dự trử các enzim có khả năng thủy phân các đại phân tử trong tế bào. Màng của tiêu thể là màng không thấm, bên trong chứa các enzim tiêu hóa. Nếu màng của tiêu thể bị vỡ ra, các enzim được phóng thích vào trong tế bào chất và lập tức các đại phân tử trong tế bào sẽ bị thủy giải. Tiêu thể hoạt động như một hệ thống tiêu hóa của tế bào, có khả năng tiêu hóa các vật liệu có kích thước lớn được mang vào tế bào do sự nội nhập bào.Trong hình 6 enzim tiêu hóa được tổng hợp ở vùng sần của mạng nội chất, được bọc lại ở vùng láng trong các túi chuyên chở và được chuyển đến hệ Golgi. [/FONT]

Hình 6. Chu trình của enzim tiêu hóa [/FONT]

Khi có một nơi nào đó cần enzim thì từ màng của hệ Golgi tách ra một túi có chứa enzim. Những protein gắn bên ngoài của tiêu thể như là một bộ phận để nhận diện ra rằng enzim đã đến đúng vị trí cần nó, thí dụ nơi có các túi nội nhập bào từ màng tế bào đưa vào, tại đây tiêu thể và túi này sẽ hòa vào nhau. Khi nội dung được tiêu hóa hoàn toàn, những sản phẩm hữu ích được đưa trở vào tế bào chất, những cặn bả được đưa ra ngoài bởi sự ngoại xuất bào, màng của túi được hòa nhập vào màng tế bào. [/FONT]
Sự hoạt động không bình thường của tiêu thể là nguyên nhân của nhiều bệnh. Một trường hợp đã được biết là bệnh Tay - Sachs, vì tiêu thể tiêu hóa lipid thiếu một enzim. Khi những tiêu thể thiếu enzim này hòa vào những túi chứa lipid, chúng không tiêu hóa hoàn toàn được nội dung này. Kết quả là những túi này tích tụ và làm nghẻn sự dẫn truyền các xung động của các tế bào thần kinh. [/FONT]
d. Peroxisom[/COLOR][/FONT]
Peroxisom có hình dạng tương tự tiêu thể, nhưng peroxisom không được tách ra từ hệ Golgi, mà nó được sinh ra từ peroxisom có trước. Tế bào phải được thừa hưởng ít nhất một peroxisom từ tế bào chất của tế bào mẹ, nếu không sẽ không tránh khỏi cái chết. [/FONT]
Tương tự như tiêu thể, peroxisom chứa enzim nhưng là enzim oxy hóa, chúng xúc tác các phản ứng trong đó nguyên tử hydro được chuyển từ hợp chất hữu cơ (như formaldehyd và rượu ethyl) đến oxy, để tạo ra hydro peroxyd (H2O2), đây là một chất cực độc đối với tế bào. Tuy nhiên, peroxisom còn có một enzim khác nữa là catalaz, sẽ chuyển chất H2O2 độc này thành nước và oxy. Tế bào gan và thận người có rất nhiều peroxisom, do đó rượu ethyl do người uống được oxy hóa nhờ các peroxisom trong những tế bào này. [/FONT]
e. Không bào (vacuole)[/FONT][/COLOR]
Chuyên bán laptop mới - cũ chất lượng cao giá rẻ
sửa chữa, cài đặt tận nơi
Kapersky Antivirus bản quyền ( gồm cả hộp CD ) giá 200k
Mọi chi tiết liên hệ : 0972 945 193
anhkokhocviem Đăng lúc 23-8-2009 20:55:06
Không bào có một màng bao quanh, bên trong chứa một dịch lỏng , được tìm thấy cả ở tế bào thực vật và động vật, đặc biệt rất phát triển ở tế bào thực vật.  Có nhiều loại không bào với chức năng khác nhau. Ở một số động vật nguyên sinh, đặc biệt sống ở nước ngọt có không bào đặc biệt gọi là không bào co bóp (contractile vacuole) giử vai trò quan trọng trong sự thải nước ra khỏi tế bào.  Không bào tiêu hóa để tiêu hóa thức ăn.  Ngoài ra, ở vi khuẩn và vi khuẩn lam có không bào khí chứa khí giúp tế bào nổi lên mặt nước.  Ðiểm đặc biệt là màng bao của không bào khí được cấu tạo bằng protein. [/FONT]
            Ở hầu hết tế bào thực vật, có một không bào rất to chiếm từ 30 - 90% thể tích tế bào.  Các tế bào chưa trưởng thành có nhiều không bào nhỏ xuất xứ từ mạng nội chất và hệ Golgi.  Các túi này tích chứa nước, to ra và có thể hòa vào nhau để tạo ra một không bào to ở tế bào trưởng thành.  Dần dần, không bào sẽ đẩy tế bào chất ra ngoại biên của tế bào và chỉ còn là một lớp mỏng (Hình 7). [/FONT]

  
Hình 7.  Sự phát triển của không bào ở tế bào thực vật [/COLOR][/FONT]Không bào ở tế bào thực vật chứa một dịch lỏng gồm nước và một số chất hòa tan trong đó.  Màng không bào có tính thấm đặc biệt và có thể điều khiển sự di chuyển vật chất qua màng này.  Không bào tích nước bằng sự thẩm thấu, trương lên và đẩy tế bào chất ra sát vách tế bào, áp lực này tạo cho tế bào một sức trương nhất định.  Vách tế bào đủ cứng rắn để giử cho tế bào không bị vỡ ra.  Sức trương của tế bào rất quan trọng, nó giúp cho các cơ quan của cây như lá, thân non đứng vững được.  Khi sức trương này không còn nữa, cây sẽ héo.  Nhiều chất quan trọng cho đời sống của thực vật được chứa trong không bào: các hợp chất hữu cơ  như đường, các acid hữu cơ, acid amin, một vài protein,  sắc tố antocianin cho màu tím, xanh và đỏ đậm thường thấy trong cánh hoa, trái và lá vào mùa thu.  Aïp suất thẩm thấu cao của không bào giúp cho cây có thể hấp thu được nước ở đất rất khô bằng sự thẩm thấu.  Ngoài ra, không bào còn là nơi tích chứa những chất thảií do các quá trình biến dưỡng.  Một số chất thải có thể được xử dụng lại dưới tác dụng của enzim.  Chức năng này rất quan trọng vì cây không có thận hay các cơ quan khác để thải chất bả như động vật, thực vật thải chất bả khi cây rụng lá. [/FONT]
f. Ty thể bộ (mitochondria)[/FONT][/COLOR] [/COLOR][/FONT]
  
  [/FONT]

Ty thể bộ là toàn thể các ty thể hiện diện trong tế bào.  Ty thể là nơi tổng hợp năng lượng chủ yếu của tế bào chân hạch, là nơi diễn ra quá trình hô hấp, lấy năng lượng từ thức ăn để tổng hợp ATP là nguồn năng lượng cần thiết cho các hoạt động của tế bào.  Năng lượng cần thiết để co cơ hay cung cấp cho các bơm hoạt động trong sự vận chuyển tích cực qua màng tế bào.  Số lượng ty thể tùy thuộc vào mức độ hoạt động của tế bào.  Thí dụ, tế bào cơ tim có 72 lần co thắt trong một phút có chứa hàng ngàn ty thể.  Giống như nhân, mỗi ty thể được bao bọc bởi hai màng, màng ngoài trơn láng, màng trong với các túi gấp nếp (crista) sâu vào bên trong chất căn bản (matrix) làm gia tăng diện tích của màng trong lên rất nhiều (Hình 8).  Ty thể có chứa  ADN, ribô thể riêng nên có thể nhân lên độc lập với sự phân chia của nhân.  [/FONT][/FONT]
                 [/FONT]   Hình 8.  Cơ cấu của ty thể[/COLOR][/FONT]


g. Lạp bộ (plastid)[/FONT][/COLOR][I] [/COLOR][/FONT][/I]
Lạp bộ gồm tất cả các lạp hiện diện trong tế bào, được tìm thấy trong hầu hết tế bào thực vật, trừ tế bào nấm, mốc và tế bào động vật.  Lạp có thể quan sát được dưới kính hiển vi thường.  Có hai loại lạp chính: sắc lạp (chromoplast) và vô sắc lạp (leucoplast).  [/FONT]
[I]* Lục lạp (chloroplast)[/COLOR][/FONT][/I][I] [/COLOR][/FONT][/I]
Lục lạp là sắc lạp có chứa diệp lục tố (chlorophyll), và các sắc tố vàng hay camgọi là carotenoid.  Phân tử diệp lục tố hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp ra các phân tử hữu cơ phức tạp (đặc biệt là đường) từ các nguyên liệu vô cơ như nước và khí carbonic.  Phản ứng tổng hợp này sản sinh ra oxy, là loại khí mà hầu hết các loài sinh vật khác lệ thuộc vào nó. [/FONT]
            Dưới kính hiển vi điện tử, một lục lạp được bao bọc bởi hai màng và  vô số các túi dẹp có màng bao được gọi là thylakoid  nằm trong chất cơ bản gần như đồng nhất được gọi là stroma.  Thylakoid hoặc phân bố khắp trong stroma, hoặc xếp chồng chất lên nhau được gọi là grana (Hình 9).  Diệp lục tố và carotenoid gắn trên màng thylakoid.  Lục lạp cũng có chứa ADN và ribô thể riêng như ty thể.[/FONT]

  

Hình 9.  Cơ cấu của lục lạp (dưới kính hiển vi điện tử) [/FONT][/COLOR][I]* Sắc lạp không có diệp lục tố [/COLOR][/FONT][/I]
Thường có màu vàng hay cam (đôi khi có màu đỏ) vì chúng chứa carotenoid.  Sắc lạp này làm cho hoa, trái chín, lá vàng có màu vàng hay cam đặc trưng.  Một số sắc lạp không bao giờ chứa diệp lục tố, một số khác thì do mất diệp lục tố, đây là trường hợp của trái chín và lá mùa thu. [/FONT]
[I]* Vô sắc lạp [/COLOR][/FONT][/I]
Vô sắc lạp có chứa các vật liệu như tinh bột, dầu và protein dự trử.  Lạp có chứa tinh bột được gọi là bột lạp (amyloplast), thường gặp ở hột như lúa và bắp, hay dự  trử trong rễ và thân như carot và khoai tây, ngoài ra có thể hiện diện trong tế bào ở các phần khác của cây.  Tinh bột là hợp chất dự trử năng lượng dưới dạng từng hạt.  Cây có hột giàu tinh bột là nguồn lương thực giàu năng lượng.[/FONT]
  
Hình 10.  Ribô thể [/COLOR][/FONT]
Chuyên bán laptop mới - cũ chất lượng cao giá rẻ
sửa chữa, cài đặt tận nơi
Kapersky Antivirus bản quyền ( gồm cả hộp CD ) giá 200k
Mọi chi tiết liên hệ : 0972 945 193
anhkokhocviem Đăng lúc 23-8-2009 20:55:48
h. Ribô thể[/COLOR][I] [/COLOR][/I][/FONT]
[/FONT]

            Tế bào chất chứa vài triệu ribô thể, ribô thể là những hạt nhỏ không có màng bao có đường kính từ 25 - 30 nm.  Ribô thể gồm hai bán đơn vị được tạo ra trong hạch nhân từ những phân tử ARN và protein (Hình 10).  Ở tế bào chân hạch các bán đơn vị này đi qua lỗ của màng nhân ra ngoài tế bào chất, nơi đây chúng sẽ kết hợp với phân tử mARN để tổng hợp protein.  Ribô thể trược dọc theo sợi mARN tạo ra một chuổi ribô thể được gọi là polyribosom  hay polysom, các ribô thể sau khi tổng hợp protein vẫn tiếp tục tự do trong tế bào chất hay chúng có thể gắn vào bề mặt của mạng nội chất.  Các ribô thể có thể gắn trên vùng sần của mạng nội chất hay trôi nổi trong tế bào chất.  Protein được tổng hợp từ các ribô thể tự do trong tế bào chất thì không được đưa ra khỏi tế bào hay tham gia vào cấu trúc màng tế bào mà là những enzim trong dịch tế bào chất.[/FONT] [/FONT]
i. Trung thể (centrosome)[/FONT] [/FONT][/COLOR]
Ở hầu hết tế bào động vật, bên ngoài nhân có một vùng được gọi là trung thể bao gồm hai bào quan được gọi là trung tử (centriole).  Trung tử hiện diện từng đôi và xếp  thẳng góc nhau.  Khi có trung tư,í chúng là nơi xuất phát của thoi vi ống trong lúc tế bào phân cắt.  Ở tiết diện ngang, trung tử có  cấu trúc đồng đều với chín nhóm ba vi ống xếp thành đường tròn (Hình 11).[/FONT]
Thể gốc (basal bodies) có cấu tạo giống hệt trung tử, được tìm thấy ở gốc của các tiêm[/FONT] mao và chiên mao.  Trung tử và thể gốc có mối liên quan với nhau.  Thí dụ, thể gốc ở chiên mao của nhiều loại  tinh trùng trở thành một trung tử của tế bào trứng sau khi thụ tinh; trung tử của tế bào ở thành của ống dẫn trứng phân cắt thành thể gốc tiêm mao hoạt động nhịp nhàng để đưa trứng đến nơi thụ tinh. [/FONT]
[/FONT] [/FONT]


Hình 11.  Tiết diện ngang trung tử[/FONT]  [/FONT][/COLOR]
3. Nhân (nucleus)[/COLOR][/FONT]


Nhân là bào quan lớn nhất có màng bao và quan sát được rõ ràng nhất trong các tế bào chân hạch.  Nhân đóng vai trò quan trọng trong sự sinh sản của tế bào. Nhân không những là trung tâm của mọi hoạt động của tế bào mà nó còn có vai trò quan trọng trong việc xác định các đặc điểm của thế hệ con cháu của chúng.  Nhân chứa hai cấu trúc phân biệt được là nhiễm sắc thể (chromosome) và hạch nhân(nucleolus).  Dưới kính hiển vi điện tử, có thể thấy được hai cấu trúc này nằm trong một khối chất vô định hình có dạng hạt, được gọi là chất nhân (nucleoplasm).  Nhân được bao bọc bởi màng nhân (nuclear envelope) gồm hai màng phân biệt được.[/FONT]
a. Nhiễm sắc thể[/FONT] [/COLOR]
     
    Hình 12.  Sơ đồ thể nhân                                Hình 13.  Màng nhân [/COLOR][/FONT]Nhiễm sắc thể hình sợi dài chỉ quan sát được rõ ràng trong lúc tế bào đang phân chia mà thôi, gồm ADN và protein.  ADN là vật liệu chứa các đơn vị cơ bản của sự di truyền được gọi là gen (gene), protein làm thành những phần lõi giống như những cuộn chỉ, sợi ADN quấn lên đó, để thành lập cấu trúc thể nhân (nucleosome) (Hình 12).  Gen được sao chép khi tế bào phân cắt để mỗi tế bào con đều có một bản sao.  Tất cả gen trong tế bào được gọi là bộ gen (genom). [/FONT]
            Thông tin di truyền mang bởi các gen là trình tự các nucleotid, của phân tử ADN.  Trình tự này xác định trình tự của acid amin trong phân tử protein được tổng hợp trong tế bào chất.  Do vậy, gen được xem là trung tâm của sự sống, chúng mã hóa các thông tin cần thiết cho sự tổng hợp các enzim, để điều hòa vô số các phản ứng hóa học tiêu biểu của tế bào và của sinh vật. [/FONT]
b. Hạch nhân [/COLOR][/FONT]
Hạch nhân thường được thấy rõ nhất lúc tế bào không phân chia. Nhân chứa một đến nhiều hạch nhân.  Là một phần của nhiễm sắc thể nên hạch nhân cũng gồm ADN và protein.  ADN của hạch nhân gồm nhiều bản sao của gen làm khuôn tổng hợp rARN cho ribô thể.  Sau khi được tổng hợp, rARN kết hợp với protein rồi rời khỏi hạch nhân và đi ra tế bào chất, nơi đây chúng trở thành một thành phần của ribô thể.  Do vậy, khi tế bào ít tổng hợp protein hạch nhân rất nhỏ hay gần như vắng mặt. [/FONT]
c. Màng nhân[/FONT][I] [/FONT][/I][/COLOR]
Màng nhân ngăn cách môi trường bên trong nhân và tế bào chất bao quanh.  Màng nhân còn là nơi cho hai đầu nhiểm sắc thể bám vào.  Không giống như màng sinh chất, màng nhân gồm hai màng, màng ngoài và màng trong, khoảng ngăn cách giữa hai màng là vùng ngoại vi.  Dưới kính hiển vi điện tử hai màng của màng nhân được ngắt quảng bởi các lỗ, mỗi lỗ nhân được viền bởi một phức hợp gồm tám protein (Hình 13).  Màng nhân có tinh thấm chọn lọc cao. [/FONT]
            Sự trao đổi chất xuyên qua các lỗ được kiểm soát nghiêm ngặt và có tính chọn lọc rất cao.  Nhiều nghiên cứu cho thấy một số phân tử có thể đi xuyên qua màng sinh chất vào tế bào chất, nhưng lại không thể xuyên qua màng nhân để vào nhân, ngay cả những phân tử có kích thước nhỏ hơn lỗ nhân; trong khi đó có những phân tử lớn hơn lỗ nhân lại có thể đi qua được.  [/FONT]
4. Tế bào chất[/COLOR][/FONT]

Tế bào chất là thành phần của chất nguyên sinh gồm phần dịch lỏng là dịch tế bào chất (cytosol) và bộ khung protein được gọi là khung xương tế bào (cytoskeleton).[/FONT] [/FONT]
a. Dịch tế bào chất [/COLOR][/FONT]
Là phần dịch lỏng của tế bào chất, không màu, hơi trong suốt, đàn hồi, không tan trong nước.  Thành phần chính của dịch tế bào chất là nước, ngoài ra còn có các đại phân tử protid, lipid và glucid.  Các đại phân tử này làm thành các micel, các micel mang cùng điện tích đẩy nhau gây nên chuyển động Brown (Robert Brown) của tế bào chất.  Do sự hiện diện của các micel nên dịch tế bào chất ở trạng thái keo, vừa có thể ở trạng thái lỏng (sol) vừa ở trạng thái đặc (gel).  Trong tế bào sống thường xuyên có sự thay đổi giữa hai trạng thái trên.  Dịch tế bào chất là nơi xảy ra các phản ứng của các quá trình biến dưỡng trong tế bào, các quá trình này sẽ được đề cập trong các chương sau.[/FONT] [/FONT]
b. Khung xương tế bào[/FONT] [/FONT][/COLOR]
Các bào quan trôi nổi tự do trong dịch tế bào chất của tế bào chân hạch hoặc chúng có thể gắn vào hệ thống sợi protein phức tạp bên trong, được gọi là khung xương tế bào.  Cái sườn protein này tạo hình dạng của tế bào, tham gia vào các cử động của tế bào và đặc biệt quan trọng trong lúc tế bào phân chia.  Ba thành phần quan trọng nhất của khung xương tế bào là vi sợi (microfilament), sợi trung gian[/FONT]
(intermediate filament), và vi ống (microtubule).  Ba thành phần này được cấu tạo bởi những bán đơn vị (subunit) protein có thể tập họp thành sợi đơn hay đôi và có thể làm thay đổi hình dạng của tế bào hay gây ra các cử động.* Vi sợi [/FONT]

  
  Hình 14.  Một sợi actin[/COLOR][/FONT] Vi sợi dài, cực mảnh, làm thành sợi đôi, quấn xoắn do các protein actin trùng hợp tạo thành (Hình 14).  Vi sợi actin giử vai trò cấu trúc, chúng đan chéo nhau giữ hình dạng tê úbào.  Sợi actin khi kết hợp với myosin tham gia vào sự cử động của tế bào.  Sợi myosin dài, mãnh, rất giống sợi actin, nhưng có một đầu to.  Ðiểm đặc trưng của sự kết hợp actin-myosin là khi được cung cấp năng lượng ATP thì phần đầu của sợi myosin móc vào sợi actin và uốn ngược lại (Hình 15).  Sự cử động này làm cho màng cử động kéo theo sự cử động của các sợi actin khác. Ðiều này giải thích được các chuyển động như sự co cơ, sự vận chuyển của các túi chuyên chở bên trong tế bào, vùng giữa của tế bào mẹ thắt lại tách hai tế bào con, cử động ở amip.[/FONT]

Hình 15.  Tương tác của actin và sợi myosin            Hinh 16.  Cơ cấu của sợi trung gian[/COLOR][/FONT]      
[/FONT][I]* Sợi trung gian[/COLOR][/FONT][/I] Các vi sợi trung gian được tìm thấy nhiều ở tế bào chịu nhiều kích thích cơ học như tế bào thần kinh nên có lẻ chúng làm thành cái khung chống đỡ cho tế bào và nhân của chúng.  Bán đơn vị căn bản cấu tạo nên sợi trung gian gồm hai phân tử protein quấn xoắn nhau.  Bán đơn vị căn bản này xếp thành từng đôi (một tứ phân), các đôi này gắn nối tiếp nhau từ đầu đến đuôi tạo thành sợi giống như dây thừng.  Tám sợi đôi này tạo thành một ống rỗng (Hình 16).[/FONT]
* [/FONT][I]Vi ống[/COLOR][/FONT][/I]
[/FONT][I] [/FONT][/I]
            Hình 17.  Vi ống[/COLOR] [/COLOR]            [/FONT]
        Vi ống giử vai trò quan trọng trong hệ thống mạng của khung xương tế bào.  Vi ống có cấu trúc hình trụ dài, rổng cấu tạo bởi các phân tử protein hình cầu tubulin.  Mỗi tubulin gồm hai protein (( và (), trùng phân thành một chồng xoắn ốc gồm 13 bán đơn vị (Hình 17).  Vi ống tăng trưởng nhờ sự gắn thêm vào của những phân tử tubulin vào một đầu của sợi; vi ống giử vai trò quan trọng trong cấu trúc và trong sự phân cắt của tế bào.  Trong lúc tế bào phân chia vi ống được thành lập và tỏa ra từ mỗi cực của tế bào để tạo ra thoi vi ống để các nhiễm sắc thể trượt trên đó về hai cực của tế bào hình thành nhân mới.  [/FONT]
Giống như vi sợi, chúng cũng tham gia vào sự chuyển vận bên trong tế bào và giúp tạo hình dạng và nâng đỡ cho tế bào cũng như các bào quan của nó.  Vi ống còn có vai trò chính trong cấu trúc và cử động của tiêm mao và chiên mao. [/FONT]
5. Vách tế bào và vỏ tế bào[/COLOR][/FONT]a. Vách tế bào thực vật [/COLOR][/FONT]
Vách tế bào là đặc điểm của tế bào thực vật để phân biệt với tế bào động vật, vách bảo vệ tế bào, giữ hình dạng, tránh sự mất nước cũng như chống sự xâm nhập của các vi sinh vật.  Vách ở phía ngoài của màng có thể dày từ  0,1 đến vài (m.  Thành phần hóa học của vách thay đổi từ loài này sang loài khác và từ tế bào này sang tế bào khác trong cùng một cây, nhưng cấu trúc cơ bản không thay đổi.  Thành phần cấu tạo chính là các phân tử celluloz có dạng sợi được kết dính với nhau bằng chất nền gồm các đường đa khác và protein.  [/FONT]
Các phân tử celuloz cấu trúc thành các sợi celluloz xếp song song nhau tạo ra các tấm, các sợi trong các tấm khác nhau thường tạo ra các góc từ 60 - 90o.  Ðặc điểm sắp xếp này làm vách tế bào rắn chắc.  Các sợi celluloz rộng khoảng 20 nm, giữa các sợi có những khoảng trống có thể cho nước, khí và các ion di chuyển tự do qua mạng lưới này, tính thấm chọn lọc của tế bào là do màng sinh chất quy định (Hình 18). [/FONT]
            Ở những cây còn non tế bào có vách mỏng gọi là vách sơ cấp (primary wall), vách này có tính đàn hồi và cho phép tế bào gia tăng kích thước.  Giữa hai vách sơ cấp của các tế bào liên kề nhau là phiến giữa hay lớp chung (middle lamella), là một lớp mỏng giàu chất polysaccharid gọi là pectin, thường hiện diện dưới dạng là pectat calci.  Khi chất pectin bị hóa nhày, các tế bào không còn gắn chặt vào nhau nữa như khi chín trái trở nên mềm đi. [/FONT]

     
Hình 18.  Các sợi celluloz trong[/COLOR][/FONT] vách tế bào (kính hiển vi điện tử)                Hình 19.  Vách của ba tế bào liên kề [/COLOR][/FONT]
            Khi tế bào trưởng thành và ngừng tăng trưởng, một số tế bào tạo thêm lớp cứng hơn gọi là vách thứ cấp (secondary wall) nằm giữa vách sơ cấp và màng tế bào.  Vách[/FONT] thứ cấp thường dày có nhiều lớp được cấu tạo bằng các sợi celluloz xếp theo nhiều hướng khác nhau, nên vách tế bào trở nên rắn chắt hơn.  Ngoài celluloz vách thứ cấp còn có thể tẩm thêm nhiều chất khác như lignin.  Khi vách thứ cấp được thành lập hoàn toàn, tế bào có thể chết đi, khi đó chỉ còn làm nhiệm vụ nâng đỡ hay dẫn truyền (Hình 19). [/FONT]
            Trên vách của tế bào thực vật có những lỗ nhỏ giúp các chất thông thương giữa các tế bào với nhau, các lỗ này được gọi là cầu liên bào (plasmodesmata), ở vị trí này tế bào chất của hai tế bào liên kề liên tục nhau (symplast). [/FONT]
b. Vỏ của tế bào động vật (coat) [/COLOR][/FONT]
  
  [/FONT]


   [/FONT]     Ở thực vật, nấm và vi khuẩn, vách tế bào riêng biệt với màng tế bào, ngược lại ở tế bào động vật, vỏ không độc lập với màng.  Các carbohydrate cấu tạo nên vỏ tế bào thành lập các cầu nối hóa trị với các phân tử lipid hay protein trên màng tế bào (Hình 20).  Kết quả tạo ra các glycolipid hay glycoprotein, do đó vỏ tế bào còn được gọi là glycocalyx.  Lớp này nằm bên ngoài   Hình 20.  Màng tế bào với glycocalyx  của màng đôi lipid. Theo các nghiên cứu mới đây, trong glycocalyx có những điểm nhận diện (recognition site) trên bề mặt tế bào, đặc điểm này giúp các tế bào phân biệt chủng loại.  Thí dụ, trong môi trường cấy các tế bào gan và thận riêng rẻ được trộn đều, sau một thời gian các tế bào gan nhận ra các tế bào cùng loại và tổ hợp lại với nhau; tương tự điều này cũng xảy ra ở những tế bào thận.  Trong môi trường nuôi cấy tế bào, khi các tế bào va chạm nhau, tế bào ngừng chuyển động và sự tăng trưởng chậm và dừng lại, hiện tượng này gọi là sự ức chế do tiếp xúc (contact inhibition).  Các sinh vật ký sinh cũng nhờ các carbohydrat trên glycocalyx để nhận ra tế bào chủ để xâm nhập vào. Cơ chế nhận dạng ở mức phân tử này cũng thường gặp như trường hợp các phản ứng dị ứng với các chất lạ cũng như trong sự dẫn truyền các xung thần kinh từ tế bào này sang tế bào khác.  [/FONT]
Chuyên bán laptop mới - cũ chất lượng cao giá rẻ
sửa chữa, cài đặt tận nơi
Kapersky Antivirus bản quyền ( gồm cả hộp CD ) giá 200k
Mọi chi tiết liên hệ : 0972 945 193
anhkokhocviem Đăng lúc 23-8-2009 20:56:23
6. Tiêm mao và chiên mao (cilia và flagella)[/COLOR][/FONT]


Ở một số tế bào động vật và tế bào thực vật có một hay nhiều sợi tơ giống như tóc cử động được ở bề mặt ngoài của tế bào.  Nếu chỉ có một vài sợi và có chiều dài tương đối dài hơn so với chiều dài của tế bào thì được gọi là chiên mao, nếu có rất nhiều và ngắn thì được gọi là tiêm mao.  Ở tế bào chân hạch, cấu trúc cơ bản của chúng giống nhau, và hai từ này dùng lẫn lộn qua lại.  Cả hai cơ cấu này đều giúp cho tế bào chuyển  động hoặc làm chuyển động chất lỏng quanh tế bào.  Thường gặp hai cơ cấu này ở những sinh vật đơn bào và những sinh vật đa bào có kích thước nhỏ và ở giao tử đực của hầu hết thực vật và động vật.  Chúng cũng hiện diện ở những tế bào lót ở mặt trong của các ống, tuyến ở động vật, các tiêm mao này giúp đẩy các chất di chuyển trong lòng ống.  Ở khí quản  người, có thể có đến một tỉ tiêm mao trên 1cm2. [/FONT]
            Tiêm mao và chiên mao của tế bào chân hạch là phần kéo dài ra của màng tế bào, với mười một nhóm vi ống nằm trong chất căn bản là tế bào chất; trong đó có chín nhóm với từng đôi vi ống xếp ở chu vi và hai vi ống đơn ở trung tâm (Hình 21).  Mỗi chiên mao hay tiêm mao có một thể gốc ở đáy.[/FONT]
Tiêm mao và chiên mao cử động khi vi ống này trượt qua một vi ống khác.  Các vi ống ở ngoại biên được nối với nhau bằng các tay protein, các protein này hoạt động như các cầu bắt ngang giữa các đôi vi ống.  Khi các tay protein uốn cong lại sẽ đẩy đôi vi ống này qua một vị trí khác, sau đó các tay rời ra và bắt đầu bám vào vị trí mới trên đôi vi ống, và quá trình này được tiếp tục gây ra sự cử động của tiêm mao và chiên mao.  Sự cử động này cần năng lượng do ATP cung cấp.[/FONT]
  
            [/FONT]Hình 21.  Cấu tạo của tiêm mao và sự cử động của chúng  [/FONT]
III. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO SƠ HẠCH[/COLOR]  [/COLOR][/FONT]
Hầu hết những bào quan hiện diện trong tế bào chân hạch thì lại không có trong tế bào sơ hạch. Tế bào không có màng nhân và cũng không có các cấu trúc có màng khác như mạng nội chất, hệ Golgi, tiêu thể, peroxisom và ty thể (các chức năng của ty thể được thực hiện ở mặt trong màng của tế bào vi khuẩn).  Ở các vi khuẩn quang tổng hợp, có những phiến hay túi có chứa diệp lục tố mà không phải là các lạp có màng bao riêng biệt. [/FONT]
Từ lâu người ta nghĩ rằng tế bào sơ hạch không có nhiễm sắc thể.  Hiện nay, với kính hiển vi điện tử người ta biết rằng mỗi tế bào sơ hạch có một phân tử ADN to,  mặc dù nó không liên kết chặt chẻ với protein như ADN ở tế bào chân hạch, nó vẫn được xem là nhiễm sắc thể.  Tế bào vi khuẩn thường có các ADN nhỏ, độc lập được gọi là plasmid.  Nhiễm sắc thể của tế bào sơ hạch và plasmid có kiến trúc vòng kín. [/FONT]
Như nhiễm sắc thể của tế bào chân hạch, nhiễm sắc thể của tế bào sơ hạch có mang các gen kiểm soát các đặc điểm di truyền của tế bào và các hoạt động thông thường của nó.  Sự tổng hợp protein được thực hiện trên ribô thể, một bào quan quan trọng trong tế bào chất ở cả tế bào sơ hạch và chân hạch.  Tuy nhiên, ribô thể của tế bào sơ hạch hơi nhỏ hơn của tế bào chân hạch.[/FONT]
Một số tế bào vi khuẩn có tơ mà quen gọi là chiên mao.  Những chiên mao này không có vi ống và cấu trúc cũng như sự cử động hoàn toàn khác chiên mao của tế bào chân hạch.  Chiên mao của vi khuẩn chỉ được cấu tạo bởi một loại protein  flagellin xếp theo đường xoắn.  Sự cử động của vi khuẩn là do sự quay tròn của các sợi protein này và đẩy tế bào đi tới; sự đổi hướng di chuyển là nhờ sự đảo ngược chiều quay một cách tạm thời của các sợi protein của chiên mao. [/FONT]
            Vách tế bào của hầu hết vi khuẩn được cấu tạo bởi murein gồm một đường đa liên kết với các nhánh acid amin, chỉ được tìm thấy ở tế bào vi khuẩn. [/COLOR][/FONT]
* Thuyết nội cộng sinh [/COLOR][/FONT]
[I]Hiện nay, các nhà sinh vật học cho rằng ty thể và lục lạp là hai bào quan chỉ có trong tế bào chân hạch có nguồn gốc từ những sinh vật sơ hạch sống nội sinh trong tế bào sinh vật chủ.  Lynn Margulis ở Ðại học Boston đưa ra các bằng chứng về thuyết nội cộng sinh (endosymbiotic hypothesis)  như sau: [/FONT][/I]
-          [/FONT][I]Ty thể và lục lạp đều có chứa ribô thể và nhiễm sắc thể riêng.  Ty thể và lục lạp cũng có thể tạo màng riêng cho nó. [/FONT][/I]
-          [/FONT][I]Nhiễm sắc thể của những bào quan này giống của tế bào sơ hạch, cả hai đều có dạng vòng, không liên kết với thể nhân protein, và không có màng bao. [/FONT][/I]
-          [/FONT][I]Các tổ chức bên trong của gen của các bào quan giống như ở tế bào sơ hạch và rất khác với tế bào chân hạch. [/FONT][/I]
-          [/FONT][I]Ribô thể của ty thể và lục lạp giống ribô thể của tế bào sơ hạch hơn là tế bào chân   hạch. [/FONT][/I]
-          [/FONT][I]Nhiều vi khuẩn quang tổng hợp ngày nay sống bên trong tế bào chân hạch, cung cấp chất dinh dưỡng cho tế bào, ngược lại tế bào cung cấp nơi ở cho chúng. Tương tự, một số vi khuẩn không quang tổng hợp sống bên trong tế bào chân hạch, lấy chất dinh dưỡng và chia xẻ năng lượng từ thức ăn mà tế bào chủ không thể biến dưỡng được, do đó hình thức cộng sinh này là bắt buộc. [/FONT][/I]
-          [/FONT][I]Sự phân chia tế bào chân hạch có sự tham gia của thoi vi ống trong khi vi khuẩn, ty thể và lục lạp phân chia bằng cách phân đôi. [/FONT][/I]
[I]Theo thuyết này, người ta giả sử rằng cách đây 1,5 tỉ năm một tế bào đã bắt được một vi khuẩn bằng cách nội nhập bào.  Vi khuẩn chống lại sự tiêu hóa, sống cộng sinh bên trong tế bào chủ và phân chia độc lập với tế bào chủ.  Sau đó, một số gen của vi khuẩn xâm nhập vào trong nhân của tế bào chủ và cùng khống chế tế bào chủ.  Theo kiểu giải thích này thì tất cả những sinh vật hiện nay có chứa ty thể, kể cả thực vật, động vật, nấm và nguyên sinh động vật.  Cũng theo thuyết này, các vi khuẩn quang tổng hợp khác cũng có cùng nguồn gốc, kết quả là lục lạp xuất hiện ở thực vật và tảo.[/FONT][/I]    [/FONT]
IV. CÁC ÐẠI PHÂN TỬ QUAN TRỌNG TRONG TẾ BÀO[/COLOR]  [/COLOR][/FONT]
1. Carbohydrat, lipid, protein[/COLOR][/FONT]

a. Carbohydrat[/COLOR][I] [/COLOR][/I][/FONT]
Carbohydrat là những hợp chất hữu cơ dồi dào nhất trong tự nhiên.  Chúng là nguồn năng lượng hoá học cho cơ thể sống, công thức chung là (CH2O)n; đơn vị căn bản là những đường đơn. Những carbohydrat đơn giản hiện diện với tỉ lệ hai nguyên tử H, một nguyên tử O (giống như nước) nối với một C.  Một vài carbohydrat như tinh bột và celluloz là những đại phân tử  và rất phức tạp, gồm nhiều đơn vị liên kết nhau. [/FONT]
* Ðường đơn (monosaccharide):  những phân tử carbohydrat căn bản là những đường đơn. Các đường đơn chứa ít nhất 3C, nhưng chúng có thể chứa 5, 6 hay nhiều hơn.  Các đường 3, 5C có vai trò đặc biệt trong tế bào sẽ được đề cập trong các chương sau, còn đường 6C nguồn cung cấp năng lượng cho tế bào là những phân tử đường đơn để tạo ra các đường phức tạp khác.  Có rất nhiều loại đường 6C, trong đó glucoz và fructoz là hai loại đường quan trọng nhất.  Glucoz là sản phẩm đầu tiên của quá trình quang hợp và trở thành nguồn nguyên tử C ở mô thực vật và động vật.  Ðường đơn có thể được xếp loại theo số nguyên  tử carbon.  Trioz (glyceraldehyd) 3 C, pentoz (riboz) 5C và hexoz (như glucoz, fructoz và galactoz) 6C.  Fructoz và galactoz là đồng phân của glucoz. [/FONT]
            Trong một phân tử đường đơn, một C nối với một O bằng nối đôi, trong khi những C khác trong chuỗi nối với một nguyên tử H và gốc hydroxyl.  Gốc hydroxyltạo cho phân tử tính phân cực và dễ dàng tan trong nước.  Hai đường đơn có thể có cùng công thức hóa học nhưng khác nhau vị trí của nhóm C = O.  Khi nối này không nằm ở C tận cùng chúng tạo ra gốc keton (-C=O).  Ðường ketoz như dihydroxyaceton, ribuloz và fructoz.  Khi C = O nằm ở cuối chuỗi nó tạo ra gốc aldehyd (CHO).  Ðường aldoz như glyceraldehyd, riboz, galactoz và glucoz (Hình 22).      [/FONT]
[/FONT]
                        Hình 22.  Các loại đường đơn [/COLOR][/FONT]
Ðường đơn có thể ở dạng dây thẳng, nhưng trong nước chúng luôn luôn ở dạng vòng  theo một trong hai cách. Dạng alpha, vị trí của gốc hydroxyl gắn với C thứ 1 ở phía dưới của mặt phẳng của vòng.  Dạng beta, nhóm hydroxyl nằm trong mặt phẳng của vòng (Hình 23).  Sự khác biệt giữa hai dạng tuy ít nhưng rất có ý nghĩa trong sinh học khi chúng trùng hợp để tạo ra các đại phân tử.  Thí dụ: trùng hợp của (-glucoz tạo ra tinh bột và trùng hợp của (-glucoz tạo ra celluloz. [/FONT]

  [/FONT]  [/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]
[/FONT]                               [/FONT]a[/FONT]-glucoz                          [/FONT]b[/FONT]-glucoz [/FONT]
Hình 23.  Các dạng của glucoz [/COLOR][/FONT]

                                    * Ðường đôi (disaccharide): gồm hai phân tử đường đơn nối với nhau bằng nối glycosidic, C thứ nhất của một phân tử đường đơn phản ứng với một gốc hydroxyl  của một phân tử đường khác và mất một phân tử nước (Hình 24).  Các đường đôi thông thường như sucroz, maltoz và lactoz.  Sucroz (Hình 24) gồm hai phân tử glucoz và fructoz, và là dạng glucoz vận chuyển trong cây từ nơi quang tổng hợp ở lá đến những nơi khác trong cây.  Maltoz gồm hai phân tử glucoz có nhiều ở lúa mì, lúa mạch được dùng làm rượu bia. Lactoz là đường đôi gồm glucoz và galactoz và là dạng đường của động vật hữu nhũ tạo sữa cho con.  Ngoài ra ở côn trùng đường được vận chuyển trong haemolymph (máu) là trehaloz, một đường đôi  gồm hai phân tử glucoz.[/FONT]
[/FONT]
[I]* Ðường đa (polysaccharide): gồm nhiều đường đơn nối với nhau[/FONT][/I] thành dạng thẳng hay phân nhánh, chúng có thể được tạo thành từ một loại đường, hai loại đường hay nhiều hơn nữa.  Chúng thường không có vị ngọt, là những hợp chất không tan với trọng lượng phân tử cao, và được giữ ở dạng dự trử hay có chức năng cấu trúc. [/FONT]
            Tinh bột là một loại đường đa dự trử chính của thực vật bậc cao được hợp thành do amyloz và amylopectin (Hình 25A và B), amyloz gồm hàng trăm phân tử glucoz nối nhau thành chuỗi dài không phân nhánh.  Mỗi nối glycosidic được thành lập giữa C thứ nhất của phân tử glucoz này với C thứ tư của phân tử khác, nối (-1,4 (Hình 25A).  Phân tử amyloz có xu hướng cuộn tròn lại trong nước do đó không tan (Hình 25C).  Amylopectin là những đường đa phân nhánh, dây ngắn khoảng 20 - 30 phân tử glucoz được nối nhau bằng nối (-1,4, ở vị trí nhánh gắn vào dây chính bằng nối (-1,6 (Hình 25B).  Các dây nhánh giúp chúng không tan và không đứt đoạn.  Tinh bột khoai tây gồm 20% amyloz và 80% amylopectin.  Inulin, chất dự trử ở các củ của cây họ Cúc (Asteraceae), gồm những đơn vị fructofuranoz được nối với nhau bằng những nối glycosidic.  [/FONT]
[/FONT]
                         Hình 25A.  Amyloz                                        Hình 25B.  Amylopectin [/COLOR][/FONT]
  [/FONT]
[/FONT]

Hình 25C.  Dạng xoắn trong nước của amyloz [/COLOR][/FONT]

Hình 25.  Các thành phần của tinh bột [/COLOR][/FONT]

Glycogen là những đường đa dự trử chính của động vật, chúng có cấu trúc[/FONT] tương tự amylopectin, nhưng phân nhánh nhiều hơn, với khoảng 16 - 24 đơn vị (-glucoz của nhánh bên cách nhau khoảng 8 - 10 phân tử glucoz của dây chính. [/FONT]
            Ðường đa phong phú nhất là celluloz được tìm thấy ở thực vật. Gỗ của thực vật gồm 50% là celluloz còn ở sợi bông vải hầu như 100% là celluloz.  Celluloz là những đường đa dây thẳng gồm các đơn vị glucoz nối nhau bằng nối (-1,4 (Hình 26), không giống tinh bột và glycogen có các nối (-1,4.  Celluloz chỉ được thủy phân khi có enzim cellulaz xúc tác, enzim này chỉ có ở một số vi khuẩn, nguyên sinh động vật và nấm, không có ở động vật.  Một số động vật có thể tiêu hóa được celluloz nhờ các sinh vật cộng sinh trong ruột của chúng như Kangaroo có vi khuẩn và mối có những nguyên sinh động vật sống trong ống tiêu hóa của chúng. [/FONT]
[/FONT]

Hình 26.  Celluloz [/COLOR][/FONT]

            Thực vật còn có chứa những đường đa có cấu trúc khác như pectin (gồm arabinoz, galactoz và acid galacturonic) và hemicelluloz.  Chitin là thành phần cấu tạo của bộ xương ngoài của côn trùng, giáp xác và vách tế bào nấm.  Chitin là một dạng biến đổi của celluloz, trong đó một gốc có chứa nitơ được thêm vào mỗi đơn vị glucoz (N-acetyl-D glucosamin ) (Hình 27). [/FONT]
  [/FONT]
[/FONT]

Hình 27.  Chitin[/COLOR][/FONT] [/FONT][/COLOR]

b. Lipid [/COLOR][/FONT]
Lipid có nhiều chức năng sinh học quan trọng, chúng là thành phần cấu trúc màng, mỡ và dầu có vai trò dự trử và có thể tự cô lập.  Chúng làm thành cái áo bao bọc và bảo vệ cho sinh vật không thấm nước ở bề mặt ngoài và đôi khi hoạt động như một yếu tố liên lạc về mặt hóa học cả bên trong tế bào và giữa các tế bào. [/FONT]
Lipid không tan trong nước do được cấu tạo bằng những nối C - H không phân cực, chúng ngăn cản các phân tử nước xâm nhập vào và kết quả là những phân tử lipid kết tụ lại với nhau tạo ra những giọt không tan.  Tuy nhiên, chúng dễ dàng tan trong các dung môi hữu cơ như chloroform.  Lipid cũng gồm C, H, O nhưng O rất ít, ngoài ra, chúng còn có chứa những nguyên tố khác đặc biệt là P và N.  Các loại lipid khác nhau là: mỡ, dầu, sáp, phospholipid, glycolipid và steroid. [/FONT]
[I]* Lipid dự trử: dầu và mỡ[/COLOR][/FONT][/I] [/COLOR][/FONT]
Cùng một đơn vị trọng lượng, dầu và mỡ chứa nhiều năng lượng hơn carbohydrat do chứa nhiều các nối C - H, trung bình 1 gr mỡ chứa năng lượng gấp 2 - 3 lần nhiều hơn carbohydrat hay protein.  [/FONT]
            Tất cả mỡ đều có sườn chính là glycerol, chứa 3 nguyên tử C, mỗi phân tử nối với một chuỗi acid béo tạo ra một triglycerid (Hình 28).  Acid béo là một chuỗi những hydrocarbon với chiều dài thay đổi và tận cùng là nhóm carboxyl (-COOH), các acid béo được nối với phân tử glycerol ở nhóm carboxyl; các acid béo trong dầu và mỡ ăn được chứa từ 4 - 24 nguyên tử C.  Ba loại acid béo chính là acid stearic (18 C), acid palmitic (16 C) và acid oleic (18 C).  Acid béo có số lượng H tối đa được gắn vào C (như acid stearic) được gọi là bảo hòa vì không có nối đôi giữa hai nguyên tử C như bơ, mỡ heo và mỡ các động vật khác.  Acid béo với các nối đôi được gọi là chưa bảo hòa như dầu olive, dầu bắp, thường ở dạng lỏng ở nhiệt  độ thường.  Dầu có hơn một nối đôi được gọi là nhiều lần chưa bảo hòa (polyunsaturated).  Margarin chưa bảo hòa chứa 70% của dầu nhiều lần chưa bảo hòa có xu hướng được thay thế bơ trong bửa ăn hàng ngày của những người ăn kiêng vì các mỡ bảo hòa gây các bệnh về mạch máu.[/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]
    [/FONT]                                 Hình 28.  Cấu tạo của lipid                  [/COLOR][/FONT]
[I]* Lipid bảo vệ: sáp (waxe)[/COLOR][/FONT][/I] [/COLOR][/FONT]
Sáp tương tự như mỡ chỉ khác là acid béo được nối với một chuỗi alcol dài hơn glycerol, sáp không hòa tan trong nước, không có nối đôi trong chuỗi carbon và trơ (inert) đối với các phản ứng hóa học, chúng làm thành lớp bảo vệ bề mặt ngoài của nhiều động vật bao gồm cả bộ xương ngoài của côn trùng, lông vũ của chim và lông mao của thú và cả lớp biểu bì của lá và trái của thực vật.[/FONT][I] [/FONT][/I]
[I]* Lipid màng: phospholipid và glycolipid[/COLOR][/FONT][/I] [/COLOR][/FONT]
[/FONT]


+ Phospholipid: tương tự dầu và mỡ chỉ khác là chúng có hai phân tử acid béo gắn vào mỗi phân tử glycerol và một nhóm phosphat gắn vào C thứ ba (Hình 29).  Vì gốc phosphat mang điện tích âm nên đầu phosphat của phospholipid ưa nước (hydrophilic) và tan trong nước, đuôi acid béo kỵ nước (hydrophobic), không tan trong nước.  Sự khác biệt về tính chất đối với nước của hai đầu của phân tử (nên có tên là lưỡng ái: amphipatic) giữ cho [/FONT]
      Hình 29.  Phospholipid              phospholipid dễ dàng tạo thành màng đôi trong cấu trúc tế bào.  Khi phospholipid được đưa vào nước, đầu kỵ nước bị đẩy ra khỏi nước và tụ tập lại với nhau tạo ra các micel hay màng hai lớp lipid. [/FONT]
+ Glycolipid[/COLOR]: là lipid có đường cũng là thành phần quan trọng trong màng tế bào, giống phospholipid có hai acid béo gắn vào phân tử glycerol, nhưng có một dây carbon ngắn từ 1- 15 đường đơn nối vào C thứ ba.  Glycolipid cũng lưỡng ái và tạo thành micel khi gặp nước tương tự phospholipid. [/FONT]
[I]* Steroid:[/COLOR] [/FONT][/I]
[I]cấu trúc phân tử của steroid hoàn toàn khác các lipid[/FONT][/I] khác.  Steroid có cấu trúc gồm 4 vòng carbon, dẫn xuất từ cholesterol có thể thêm vào một số đuôi hydrocarbon khác nhau (Hình 30). [/FONT]
[/FONT]

                                Cholesterol           Hình 30.  Steroid                Testosterol [/FONT]
[/FONT]
Chuyên bán laptop mới - cũ chất lượng cao giá rẻ
sửa chữa, cài đặt tận nơi
Kapersky Antivirus bản quyền ( gồm cả hộp CD ) giá 200k
Mọi chi tiết liên hệ : 0972 945 193
jianbin0901 Đăng lúc 12-9-2018 09:47:32
kate spade purses
devil rays jerseys
fendi handbags
uggs outlet
moncler outlet
cheap oakley sunglasses
supra for sale
supreme shirts
swarovski outlet
michael kors outlet clearance
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet online
moncler outlet store
pandora charms sale clearance
canada goose jacket
valentino outlet
birkenstock outlet
coach outlet online
polo ralph lauren outlet online
converse all star
mbt
coach outlet canada
mont blanc pens
coach outlet online
hermes handbags
indians jerseys
kate spade outlet online
canada goose jackets
pandora canada
canada goose outlet store
salvatore ferragamo shoes
michael kors outlet clearance
nike zoom
coach factorty outlet store
ecco shoes
uggs outlet
coach outlet online
salvatore ferragamo outlet
uggs outlet store
coach factory outlet
coach outlet store online clearance
coach outlet canada
cheap jordan shoes
coach outlet online
coach factorty outlet online
retro 11
pandora charms outlet
canada goose
rolex replica watches
oakley sunglasses wholesale
kobe shoes
pandora jewelry outlet
fitflops sale clearance
canada goose sale
coach factory outlet
coach factory outlet online
moncler outlet
coach bags
ugg boots
nike air max 97
new balance outlet
birkenstock outlet
pandora jewelry
coach outlet online
moncler outlet online
ralph lauren outlet online
pandora charms sale clearance
coach outlet online
nike shox shoes
nike outlet store
ralph lauren uk
coach outlet store online
coach factorty outlet store
nike outlet
cheap jordan shoes
nike react shoes
underarmour outlet
canada goose coats
adidas superstars
cheap jordans
polo outlet online
brewers jerseys
oakley sunglasses outlet
michael kors outlet store
kate spade handbags
discount oakley sunglasses
ugg outlet online
north face jackets
nmd adidas
ugg outlet online
mlb jerseys cheap
adidas nmd r1
adidas nmd runner
coach factory outlet online
michael kors
ronaldo jerseys
mulberry handbags
mont blanc pen
moncler outlet online
air max outlet
nike air max 2018
coach factory outlet online
kate spade outlet
air jordans
jimmy choo
kate spade handbags
converse outlet
fitflops sale
coach factorty outlet online
jimmy choo shoes
20180912yuanyuan
jianbin0901 Đăng lúc 21-9-2018 09:40:36
coach outlet
coach factory outlet
coach outlet
fake rolex
birkenstock shoes
gucci outlet
adidas originals
tory burch outlet online
oakland athletics jerseys
nike shoes
ugg boots
hermes handbags
coach outlet online
pandora jewelry
fitflops sale
ralph lauren
mulberry bags
ysl handbags
pandora charms
nike cortez
uggs canada
kate spade outlet
coach outlet
uggs
michael kors outlet online
swarovski outlet
coach outlet
asics shoes
coach outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
moncler
prada handbags
nike outlet
coach outlet store
ecco outlet
new balance shoes
michael kors outlet
coach outlet online
fitflops
nike outlet online
coach outlet
adidas shoes
jordan shoes
dr martens
pandora jewelry
dr martens boots
prada outlet
jordan retro
moncler outlet
jimmy choo
air max 90
michael kors outlet clearance
nike huarache
coach factorty outlet
longchamp handbags
nike shox
tiffany outlet
jordans
adidas nmd
pandora jewelry
birkenstock
pandora jewelry
ugg boots
adidas yeezy boost
adidas nmd
coach factory outlet
pandora
uggs outlet store
fendi handbags
michael kors outlet clearance
jimmy choo outlet
michael kors outlet
kate spade outlet store
fitflops sale
kyrie 4 shoes
polo ralph lauren outlet online
pittsburgh pirates jerseys
nike shoes for men
michael kors outlet
ralph lauren
fitflops
nike outlet
timberland outlet
michael kors outlet
nike cortez
cheap jordan shoes
coach outlet
pandora charms sale clearance
ugg boots
cheap jordans
nike outlet online
cheap jordans
nike outlet
pandora charms
louboutin shoes
mulberry outlet
uggs outlet
swarovski crystal
180921yueqin
xzvhdghgdh Đăng lúc 29-9-2018 15:00:47
0934 150 770 Zalo  - 0978 106 552 Zalo - ThietKeWebChuyen. Com

Thiết kế logo đẹp cho web - công ty - thương hiệu - dịch vụ chỉ từ 300k theo yêu cầu tại tphcm/ toàn quốc, giá rẻ nhưng uy tín chất lượng chuyên nghiệp

  QUY TRÌNH LÀM VIỆC
1 Gửi yêu cầu cho chúng tôi qua email hohoanganh20588@gmail.com, zalo/viber 0934 150 770 ( hoặc call trực tiếp hotline ). Nội dung yêu cầu là 7 mục ở THÔNG TIN BẠN CẦN CUNG CẤP ngay bên dưới
2 Thanh toán 300k vào tài khoản bên dưới
3 Thiết kế + bàn giao ( thường sau 2-3 ngày ), chỉnh sửa hoặc demo 3 lần
  Giá logo từ 300,000 đ

  THÔNG TIN BẠN CẦN CUNG CẤP
1/ Tên đơn vị ( thương hiệu của bạn )
2/ Lĩnh vực kinh doanh
3/ Slogan của bạn
4/ Logo bạn muốn trình bày gì ? ( chỉ trình bày ảnh, chỉ trình bày chữ, trình bày cả ảnh và chữ, có địa chỉ hay hotline kèm không ? ... )
5/ Màu sắc logo là gì ?
6/ Ý tưởng logo của bạn
7/ Bạn muốn chúng tôi tham khảo thêm logo, hình ảnh nào, hoặc vẽ lại hình ảnh này ? gửi kèm hình tham khảo ( quan trọng ).

HỖ TRỢ NHANH:
0934 150 770 Zalo  - 0978 106 552 Zalo

  facebook.com/hohoanganh20588

  hohoanganh20588@gmail.com

Website: ThietKeWebChuyen. Com

CHUYỂN KHOẢN
( Nội dung chuyển khoản ghi “số điện thoại + nội dung thanh toán” )
Agribank -chi nhánh sài gòn
Chủ tk : Hồ Hoàng Anh
Số tk : 1600.205.230.224

DongABank - Chi nhánh Tp.HCM
Chủ tk : Hồ Hòang Anh
Số tk : 010.956.4403

Vietcombank - Chi Nhánh Tp.HCM
Chủ tk: Hồ Hòang Anh
Số tk: 007.1000.957.266
Thiết kế web theo yêu cầu trọn gói 1,800,000 đ - "Thiet Ke Web Chuyen . C
bachdiep99 Đăng lúc 7  ngày trước
Kỹ thuật tiên tiến mới nhất Bệnh viện ung thư St Stamford Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam


Bệnh viện k ST.Stamford là cơ sở nghiên cứu, phòng chống và chữa trị ung thư với quy mô lớn, đã đưa chẩn đoán , chữa trị và nghiện cứu khoa học vào trong một thể thống nhất.

Bệnh viện đã thành lập nhiều trung tâm nghiên cứu khoa học quy mô lớn như Trung tâm nghiên cứu k Châu Á, Trung tâm điều trị Sinh học, Trung tâm điều trị xâm lấn tối thiểu, Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và chữa trị Can Thiệp mạch, Trung tâm hội chẩn hình ảnh từ xa, .... Các trung tâm đó đều được trang bị các loại máy móc thiết bị HIỆN ĐẠI, đạt tiêu chuẩn tối tân Thế Giới.
Máy CT GE-CT/e của Mỹ : máy CT GE có chức năng tái tạo hình ảnh 3 chiều, tạo hình mạch máu, mô phỏng hình ảnh nội soi..., có thể tạo ảnh ổ bệnh từ nhiều phương vị khác nhau, phù hợp dùng cho tầm soát các bộ phận toàn thân thể như ***g ngực, tai, mũi , họng, tứ chi, vv....

Máy chụp mạch phương pháp số DSA của Mỹ được gọi tắt là DSA, số hóa hình ảnh với độ phân giải cao, dễ dàng phát hiện các ổ bệnh nhỏ ở giai đoạn sớm, định vị chính xác ổ bệnh, giúp cho chẩn đoán lâm sàng chính xác hơn.

Đặc điểm: hình ảnh sắc nét,độ phân giải cao, tương thích cho tầm soát và chẩn trị k, các bệnh mạch máu toàn thân.


Hệ thống chụp ảnh X quang số hóa trực tiếp của Nhật

Đặc điểm : chỉ dung tia X với liều thấp cũng tạo được hình ảnh rõ nét, đồng thời giúp bệnh nhân tránh được tác dụng phụ của tia X lên thân thể . HÌnh ảnh số hóa giúp cho việc hội chẩn hình ảnh từ xa và giao lưu trên mạng trở nên dễ dàng thuận tiện hơn.


  
   HỆ THỐNG SIÊU VIỆT điều trị sarcoma

  


  
“Đông Tây y phối hợp , liệu pháp trúng đích xâm lấn tối thiểu”


bây chừ, chữa trị u ác tính đã bước vào thời đại chữa trị tổng hợp cá thể hóa. Với đại đa số các loại u ác tính , với bất kỳ một phương pháp đơn nhất nào đều khó có thể mang lại hiệu quả điều trị tốt nhất.

Liệu pháp tổng hợp “Đông Tây y phối hợp , liệu pháp trúng đích xâm lấn tối thiểu” bao gồm trong nó là 18 kỹ thuật điều trị k tối tân nhất giờ, mang lại 5 ưu điểm lớn. Trong đó nhấn mạnh : lấy người bệnh làm trung tâm, thực hành điều trị cá thể hóa, điều trị trúng đích khóa trúng mục tiêu khối u, tiêu diệt khối u ở vị trí cục bộ, không gây tổn thương các tổ chức khác, vết thương nhỏ, hiệu quả tốt hơn.

5 ưu điểm lớn:

  
 • Đội ngũ y bác sĩ hàng đầu hội chẩn, đưa ra phác đồ điều trị cá thể hóa.
 • chữa trị tổng hợp nhiều kỹ thuật.
 • Điều trị Đông Tây y kết hợp.
 • Điều trị xâm lấn tối thiểu.
 • chữa trị tâm lý.
Với 18 phương pháp chữa trị đã được chứng nhận an toàn, ít nguy hiểm, hồi phục nhanh do FDI Mỹ Phê chuẩn:

  
 • Liệu pháp miễn dịch tế bào liên hợp trúng đích.
 • Phương pháp liên hợp hạt phóng xạ - hóa chất.
 • Hạt phóng xạ 125I : xạ trị cục bộ trong --- tiêu hủy khối u.
 • Dao lạnh Ar- He: tuần hoàn nóng lạnh tiêu diệt khối u --- kích hoạt phản ứng miễn dịch kháng sarcoma của thân thể, loại bỏ triệt để tế bào sarcoma.
 • Liệu pháp can thiệp động mạch chặn đứng nguồn cung cấp máu ---“bỏ đói” khối u.
 • Chữa trị gen trúng đích : liệu pháp chữa trị tận gốc k --- ung thư là bệnh mạng lưới phân tử.
 • Phương pháp sóng cao tần RFA: bất hoạt khối u--- khối u bị bao vây bởi quả cầu lửa, đông đặc hoại tử.
 • Phương pháp Quang Động Lực --- đạn ánh sáng chống ung thư.
 • Dao photon : xạ trị 3 chiều, đa tia xạ , không cùng mặt phẳng, tương thích hình thái khối u.
 • Hóa trị xanh---vũ khí hóa học thế hệ mới.
 • Hệ thống Chữa trị nhiệt nội sinh: liệu pháp xanh “nóng chết” khối u.
 • Kỹ thuật trúng đích xâm lấn tối thiểu Đông Tây y kết hợp ---kháng ung thư 1+1>2
 • Phương pháp Nano: hiệu quả cao, tiêu diệt chuẩn xác tế bào ung thư--- hiệu quả cao gập 10 lần, chu kỳ chữa trị chỉ còn 1/3.
 • Liệu pháp “cắt bỏ” bằng hóa chất ---- “ Dao hóa chất” đánh tan tổ chức ung thư.
 • Chữa trị miễn dịch tế bào Soma--- chữa trị k bước vào “thời đại sinh học”
 • Liệu pháp VitC
 • Liệu pháp Ozone (o-3)
 • Liệu pháp tự nhiên.
 • Liệu pháp miễn dịch tế bào CAR-T.


Hàng ngũ chuyên gia ĐA CHUYÊN KHOA MDT

Ngoài phương pháp “ Đông Tây y kết hợp , liệu pháp trúng đích vết thương nhỏ” bệnh viện sarcoma ST Stamford Trung Quốc còn thành lập một một hàng ngũ y bác sĩ ung bướu hàng đầu, thành viên bao gồm nhiều vị tiến sĩ, trên tiến sĩ, giáo sư đến từ trong và ngoài nước , bác sĩ chủ chốt đã từng được đào tạo tại Âu Mỹ, nắm bắt được các kỹ thuật khám chữa bệnh sarcoma cao cấp nhất thế giới, kiến thức y tế hết sức sâu sắc.

k là căn bệnh mang tính toàn thân, về mặt điều trị, chỉ có một số trường hợp phát hiện vô cùng sớm hoặc một số loại bệnh cá biệt, còn lại đều cần được chữa trị tổng hợp cá thể hóa, đặc biệt đối với những ca bệnh đã di căn, chỉ có chữa trị tổng hợp mới mang lại hiệu quả chữa khỏi, giảm đau hoàn toàn.

nên chi, bệnh viện sarcoma ST.Stamford  Singapore đã dốc sức xây dựng nên đội ngũ chuyên gia đa chuyên khoa MDT(Multidisciplinary Team) , hình thành một hàng ngũ y bác sĩ tương đối cố định, sẽ đưa ra các ý kiến kịp thời về chẩn đoán và phương pháp điều trị tương thích nhất đối với từng ca bệnh ở những giai đoạn khác nhau, hoàn thiện đến mức tối ưu điều trị của bệnh nhân, cưu vớt sinh mệnh cho người bệnh.

Ngoài hàng ngũ bác sĩ có thực lực và chuyên môn sâu , hàng ngũ MDT của bệnh viện Stamford còn bao gồm chuyên gia của các khoa giải phẫu bệnh, khoa Trung y, Khoa trị liệu sinh học, điều trị tâm lý và chăm sóc. Hơn 400 nhân viên của bệnh viện dốc sức vì mục đích mang đến dịch vụ mau chóng, vừa ý nhất cho bệnh nhân.

Bệnh viện Ung Thư St. Stamford Quảng Châu nằm ở thành phố trung tâm sầm uất của khu vực Đông Nam Á - thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, đặt giữa khu phong cảnh cấp 5A của Trung Quốc, bệnh viện nằm dưới chân núi Bạch Vân - nơi có bầu không khí tự nhiên trong lành và được mệnh danh là “lá phổi xanh của Quảng Châu”. Bệnh viện Ung Thư St. Stamford Quảng Châu được sự quản lý của bộ y tế chính phủ Trung Quốc, là đơn vị thuộc Hiệp hội phòng chống ung thư Trung Quốc.

Địa chỉ liên hệ văn phòng của bệnh viện tại việt nam:
Văn phòng Hà Nội
Địa chỉ: Phòng 303, Tầng 3, tòa nhà HCO, 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Văn phòng Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà MAYFAIR, 102C, Cống Quỳnh, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM
Website : http://asiancancer.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/Benhvienungbuou/

Bệnh nhân ở xa các Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam có thể gọi điện trực tiếp tới số
Hotline: (024)22336666 - (028)-66882233 để được tư vấn và đặt lịch hẹn với chuyên gia nước ngoài.
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, Soi Cau Bach Thu Lo, Soi Cau Xsmb, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, 138bet, mai xep, Mai hien, Mai che,
Gem Riverside, Palm Garden, Palm City, Serenity Sky Villas, Gold View, Homyland, Đảo Kim Cương,
TD: Q2 Thao Dien, Căn hộ Empire City, Căn hộ Saigon Sports City, Căn hộ The Water Bay, Căn hộ Palm Garden, Căn hộ Gem Riverside, Căn hộ Homyland Riverside, can ho quan 2, đèn led, du che, dù che nắng, dù lệch tâm, dù che quán cafe, shop bán Gối ôm bà bầu Hahuma

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net © 2006-2016
Đang chờ Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP
Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam
Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động của Thành viên.
Liên hệ: 0945.434.344 - (Toàn) - Email: wil8x@yahoo.com -
Check Google Page Rank - DMCA.com

GMT+7, 20-10-2018 14:16 , Processed in 0.185817 second(s), 22 queries , Gzip On.

N2C sử dụng mã nguồn Discuz!

Bản quyền mã nguồn thuộc về Comsenz Inc.
Thông tin quảng cáo trên Ngoinhachung.net

Lên trên