Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Them Blog plus pHần 1

[Lấy địa chỉ]
Tina206 Đăng lúc 26-6-2009 20:03:38
[COLOR=\"Magenta\"]
[SIZE=\"4\"]Them Hồng ... Tiêủ Thư [/FONT][/SIZE]
[/COLOR]Baner


Code

a:hover
{text-decoration:none;color:#000;text-decoration:none;font-weight:bold;}

<=== menu top
#blog_masshead .bd form .btn{height:25px;background:url(http://img24.imageshack.us/img24/4290/3384507776fb651115d3oco.png) no-repeat 0 0;cursor:pointer;}
#blog_masshead .rc , #blog_masshead .rc div, #blog_masshead .rc_bd, #blog_masshead .rc_bc, #blog_masshead .rc_ft {background:transparent;}
#blog_masshead .rc_ft div{height:4px;background:transparent;}
#blog_masshead .bd{height:30px;background:transparent;}
#blog_masshead .menu.mr a {background-image:url(http://img2.imageshack.us/img2/7839/3384507770f950d17638oco.png);}
#blog_masshead .menu .rc_w {height:27px;background-image:url(http://img13.imageshack.us/img13/2553/33845077667624056938oco.png);}
#blog_masshead .menu .rc_e {height:27px;background-image:url(http://img13.imageshack.us/img13/2553/33845077667624056938oco.png);}
#blog_masshead .menu.ml a {background-image:url(http://img13.imageshack.us/img13/2553/33845077667624056938oco.png);}
#blog_masshead{font-size:12px;color:#000;background:transparent url(http://img27.imageshack.us/img27/443/komau.png) no-repeat 0 5px;height:70px;}
#blog_masshead a{color:#000;}

<=== module friend
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .hd{height:auto;}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li{border-top:2px dotted #ff309c;border-right:2px dotted #ff309c;border-left:2px dotted #ff309c;}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{border-top:3px dotted #fff;border-right:3px dotted #fff;border-left:3px dotted #fff;}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .hd{height:auto;}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li{background:transparent url(http://img27.imageshack.us/img27/443/komau.png);}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://img12.imageshack.us/img12/3938/35860975.gif);}

<=== nhap nhay
.mod-alist-summary .main-bd li:hover{background:transparent url(http://img11.imageshack.us/img11/2465/nentrang.png);}
.mod-alist-summary .main-bd li:hover{background:transparent url(http://img14.imageshack.us/img14/5332/dssd.png);}
#user_mod_10001 h2 {
color:#fff;font-size:110%;font-weight:bold;text-decoration:blink;}
#user_mod_10002 h2 {
color:#fff;font-size:110%;font-weight:bold;text-decoration:blink;}
#user_mod_10003 h2 {
color:#fff;font-size:110%;font-weight:bold;text-decoration:blink;}
#comment_new h2 {
color:#fff;font-size:110%;font-weight:bold;text-decoration:blink;}
#article_new h2 {
color:#fff;font-size:110%;font-weight:bold;text-decoration:blink;}
#folder h2 {
color:#fff;font-size:110%;font-weight:bold;text-decoration:blink;}
#friendlist_module h2 {
color:#fff;font-size:110%;font-weight:bold;text-decoration:blink;}
#statistic h2 {
color:#fff;font-size:110%;font-weight:bold;text-decoration:blink;}
#search_module h2 {
color:#fff;font-size:110%;font-weight:bold;text-decoration:blink;}
#blast .rc_bc .bd {font-weight:bold;color:#ff309c;font-size:120%;text-decoration:blink;}
#profile_highlight .nickname a {
color:#ff309c;font-family:Comic Sans MS;font-size:130%;font-weight:bold;text-decoration:blink;}

<--- bieu tuong ngan dong
.mod-alist-tagsbar {background:transparent url(http://img411.imageshack.us/img411/8804/5759mwh6harcnm.gif) no-repeat center bottom;height:px;}
.mod-alist-summary .main-bd li{border-top:none;background:url(http://img411.imageshack.us/img411/8804/5759mwh6harcnm.gif) no-repeat bottom;}

<--- Hieu ung tim bay
#head{background:transparent url(http://upanh.com/uploads/16-Mar-2009/fp19vwib7nwsi7fby3w.gif) center bottom;}
#bd{background:transparent url(http://upanh.com/uploads/16-Mar-2009/fp19vwib7nwsi7fby3w.gif) center bottom;}


<=== Nen Blog
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing,
body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date , body.blog_archives_all, body.post_rte,
body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb,
body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc,
body.photo_upload_gallery {background:#ffffff url(http://upanh.com/uploads/14-Mar-2009/2f1x7g9f92lseywwidp2.jpg) repeat fixed center;}

<=== Nen tieu de Module
.col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar,
.col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar,
.row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar
{background:transparent url(http://img142.imageshack.us/img142/7992/nenm.jpg);}

<=== Mau chu va link tieu de cac Module
.col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd h2, .col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd a,
.col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar,
.row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{color:#ffedf9;text-align:center;}<=== Nen va mau chu Module
.col-150 .rc_bd  .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd  .rc_bc .bd, .row-920 .rc_bd  .rc_bc .bd
{background:transparent url(http://upanh.com/uploads/14-Mar-2009/f22aidpfzr3spx8l5t.png);color:#000;}

<=== Mau Link khi re chuot vao
.col-150 .rc_bd  .rc_bc .bd a:hover, .col-600 .rc_bd  .rc_bc .bd a:hover, .row-920 .rc_bd  
.rc_bc .bd a:hover{color:#fff;}

<=== Mau Link toan blog
.col-150 .rc_bd  .rc_bc .bd a, .col-600 .rc_bd  .rc_bc .bd a, .row-920 .rc_bd  .rc_bc .bd a{color:#ff39a4;}

<=== Blast
#blast .rc div {background:transparent;}
#blast .rc {background:transparent;}
#blast .rc_bd div.rc_bc {background:transparent;}
#blast .rc_bd {background:transparent;}
#blast .rc_ft {background:transparent;}
#blast .rc_ft div {background:transparent;}
#blast .rc_bc .bd{background:transparent url(http://upanh.com/uploads/14-Mar-2009/f22aidpfzr3spx8l5t.png);border-top-width:1px;border-right-width:1px;border-bottom-width:1px;border-left-width:1px;border-top-style:dashed;border-right-style:dashed;border-bottom-style:dashed;border-left-style:dashed;border-top-color:#ffffff;border-right-color:#ffffff;border-bottom-color:#ffffff;border-left-color:#ffffff;}

<===Border
#friend-list .rc, #friendlist_module .rc, .rc, #subscribe_highlight .rc, #mod-tagged-frd-article .rc {background:transparent url(http://img13.imageshack.us/img13/2093/borderhong.png) no-repeat left top;}
#friend-list .rc_bd div.rc_bc, #friendlist_module .rc_bd div.rc_bc, .rc_bd div.rc_bc, #subscribe_highlight .rc_bd div.rc_bc, #mod-tagged-frd-article .rc_bd div.rc_bc {background:transparent url(http://img13.imageshack.us/img13/2093/borderhong.png) repeat-y right top;}
#friend-list .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd, .rc_bd, #subscribe_highlight .rc_bd, #mod-tagged-frd-article .rc_bd {background:transparent url(http://img13.imageshack.us/img13/2093/borderhong.png) repeat-y left top;}
#friend-list .rc_ft div, #friendlist_module .rc_ft div, .rc_ft div, #subscribe_highlight .rc_ft div, #mod-tagged-frd-article .rc_ft div {background:transparent url(http://img13.imageshack.us/img13/2093/borderhong.png) repeat-x right top;}
#friend-list .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft, .rc_ft, #subscribe_highlight .rc_ft, #mod-tagged-frd-article .rc_ft {background:transparent url(http://img13.imageshack.us/img13/2093/borderhong.png) no-repeat left bottom;}
#friend-list .rc div, #friendlist_module .rc div, .rc div, #subscribe_highlight .rc div, #mod-tagged-frd-article .rc div {background:transparent url(http://img13.imageshack.us/img13/2093/borderhong.png) repeat-x right bottom;}

<===Nen Module Tam Trang
#mod_lifeline div.bd{background:transparent url(http://upanh.com/uploads/14-Mar-2009/f22aidpfzr3spx8l5t.png) !important;}
#mod_lifeline div.rc_bc {background:transparent url repeat-y right top!important;}

<=== Add more
.cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd
.alist-comment {background:none;}
.alist-comment #comment_container *, .cmt-mod-alist #comments-listing , .cmt-mod-alist
#comments-listing .alist-comment {background:none;}
.mod-alist-full .alist-comment li{border-top-width:1px;border-right-width:1px;border-left-width:1px;border-top-style:dashed;border-right-style:dashed;border-left-style:dashed;border-top-color:#ffffff;border-bottom-color:#fff;border-left-color:#fff;}
#profile_info , #profile_info .bd #blog_profile .bd, #profile_info .bd #personal_profile
.bd, #profile_info .bd #introduction_profile .bd, #profile_info .bd #personal_profile .bd th
, #profile_info th  {background:none;}
.mod-alist-summary .pagination, .mod-alist-full .pagination, #photo_highlight .ft
{background:transparent url(http://upanh.com/uploads/14-Mar-
2009/f22aidpfzr3spx8l5t.png);color:#fff;}

<=== Trong suot Module Hinh anh trong Blog
#gallery_list .bd {background:none;}#photo_enlarge .bd, #photo_enlarge .ft {background:none;}
#photo_enlarge .ft #post_rte_create, #photo_comment .bd {background:none;}#photo_enlarge
.c_photo_enlarge .ft {background:none;}
#photo_enlarge .bd .c_photo_enlarge .bd {background:none;}#gallery_list .ft .pagination
.pagination {background:none;}
#gallery_list .ft .pagination {background:transparent;}
#photo_highlight .ft .more {background:transparent;}
#photo_highlight .ft .more a {font-size:110%;font-style:italic;color:#e42a96;}

<=== Trong suot Border Banner
#blog_title .rc div, #blog_title .rc, #blog_title .rc_bd, #blog_title .rc_bd div.rc_bc,
#blog_title .rc_ft, #blog_title .rc_ft div{background:transparent;}

<--- icon module
#subscribe_highlight ul.blog-list li .mod-subscription-list  {background:transparent url(http://i40.photobucket.com/albums/e217/sng9x/Icon/bottleguy.png) no-repeat left top;}
#folder .bd ul li {background:transparent url(http://i40.photobucket.com/albums/e217/sng9x/Icon/bottleguy.png) no-repeat left top;}
#comment_new .bd ul li  {background:transparent url(http://i40.photobucket.com/albums/e217/sng9x/Icon/bottleguy.png) no-repeat left top;}
#article_new .bd ul li {background:transparent url(http://i40.photobucket.com/albums/e217/sng9x/Icon/bottleguy.png) no-repeat left top;}

<===khac phuc loi
.mod-alist-summary .pagination, .mod-alist-full .pagination{background:transparent;

Bản quyền thuộc về - pegacon113
Nguồn : Thư mục Theme - RapClub - Thả Dê Thành - Đào Hoa Hội.
Tina Nazyn^^ Tại sao Em Lại Yêu Anh Nhiều Chứ ? Đơn Giản Vì EM yÊU ANH !
dong_jolly Đăng lúc 31-7-2009 13:52:11
tk anh nhé, nhưng sao lắm ng` thik màu hồng thế
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
TD: ,

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net © 2006-2016
Đang chờ Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP
Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam
Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động của Thành viên.
Liên hệ: 0945.434.344 - (Toàn) - Email: wil8x@yahoo.com -
Check Google Page Rank - DMCA.com

GMT+7, 17-11-2019 06:35 , Processed in 0.178927 second(s), 23 queries , Gzip On.

N2C sử dụng mã nguồn Discuz!

Bản quyền mã nguồn thuộc về Comsenz Inc.
Thông tin quảng cáo trên Ngoinhachung.net

Lên trên