Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Ngày tết quê em

[Lấy địa chỉ]
codailila Đăng lúc 7-2-2013 16:34:39
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp:
Em bé chúc tết siêu kute  -BH8121659 gửi 1221
Nghe thơ xuân,nở nụ cười - BH 8121628 gửi 1221
2013 đón tết cực mê - BH 8121632 gửi 1221
Đón Quý Tỵ ,triệu bất ngờ - BH 8121634 gửi 1221
Đón Quý Tỵ ,tỷ sự mơ -  BH 8121635gửi 1221
Thần tài !Thần tài đến -  BH8121636 gửi 1221
Người Việt -đón tết Việt -  BH8121638 gửi 1221
Đêm ba mươi,cùng cười tươi -  BH8121639 gửi 1221
Xuân khắp trời,phúc khắp nhà - BH 8121640 gửi 1221
Nghe vẻ nghe ve nghe vè Tết đến - BH 8121658 gửi 1221
Vạn điều ước tết,triệu nụ cười xuân - BH 8121641 gửi 1221
Tết Quý Tỵ,xuân diệu kỳ - BH 8121645 gửi 1221
Đón Tỵ,tiễn Thìn - BH 8121646 gửi 1221
Người người đón tết,nhà nhà mừng xuân - BH 8121648 gửi 1221
Đón xuân này,nhớ xuân xưa sáng tạo - BH 8121650 gửi 1221
Mừng Tỵ,đón hỷ - BH 8121651 gửi 1221
CHÚC XUÂN             TRÌNH BÀY: LƯƠNGBÍCH HỮU
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122493gửi 1221
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Chuc-tet/2842.html
KHÚC YÊU THƯƠNG        TRÌNH BÀY: LÊMINH TRUNG
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122270gửi 1221
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Khuc-yeu-thuong/2827.html
TÌNH DUYÊN ĐẦU NĂM   TRÌNH BÀY: LÊ MINH TRUNG
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122269gửi 1221
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Tinh-duyen-dau-nam/2826.html
CHÀO NĂM MỚI       TRÌNHBÀY: LÊ MINH TRUNG
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122271gửi 1221
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Chao-nam-moi/2828.html
EM ĐÃ THẤY MÙA XUÂN CHƯA                      TRÌNHBÀY: LÊ MINH TRUNG
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122268gửi 1221
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Em-da-thay-mua-xuan-chua/2825.html
NGÀY XUÂN LONG PHỤNG SUM VẦY           TRÌNHBÀY: LÊ MINH TRUNG
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122267gửi 1221
LẮNG NGHE MÙA XUÂN VỀ                  TRÌNHBÀY: ĐINH KIẾN PHONG
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122164gửi 1221
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Lang-nghe-mua-xuan-ve/2764.html
VUI ĐÓN TẾT                      TRÌNH BÀY: ĐINH KIẾN PHONG
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122155gửi 1221
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Vui-don-tet/2765.html
CÂU CHUYỆN ĐẦU XUÂN          TRÌNHBÀY: TRẦN HOÀNG ANH
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122152gửi 1221
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Cau-chuyen-dau-nam/2761.html
BÊN EM MÙA XUÂN         TRÌNH BÀY: TRẦN HOÀNG ANH
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122151gửi 1221
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Ben-em-mua-xuan/2760.html
XUÂN BÊN EM                    TRÌNH BÀY: TRẦN HOÀNG ANH
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Xuan-ben-em/2763.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122154gửi 1221
XUÂN QUÊ TÔI                   TRÌNHBÀY: TRẦN HOÀNG ANH
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Xuan-que-toi/2762.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122153gửi 1221
NGƯỜI TÌNH ƠI MƠ GÌ                  Thểhiện: Dream High ft. Nhóm Nhật Nguyệt
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Nguoi-Tinh-Oi-Mo-Gi/2818.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp BH 8122261gửi 1221
XUÂN RẠNG NGỜI            Thể hiệnream High
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Xuan-rang-ngoi/2819.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp:  BH 8122262 gửi 1221
TÌNH DUYÊN ĐẦU NĂM  THỂ HIỆN: NHÓMNHẬT NGUYỆT
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Tinh-duyen-dau-nam/2820.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp:   BH 8122263 gửi 1221
XUÂN NHAN SẮC  THỂ HIỆN: DREAM HIGH
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Xuan-nhan-sac/2821.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp:   BH 8122264 gửi 1221
CÁM ƠN MỘT ĐÓA XUÂN NGỜI           THỂHIỆN: HÙNG THANH
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Cam-On-Mot-Doa-Xuan-Ngoi/2812.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp:   BH 8122255 gửi 1221
BƯỚC CHÂN MÙA XUÂN                        THỂHIỆN: HÙNG THANH
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Buoc-chan-mua-xuan/2813.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp:   BH 8122256 gửi 1221
NGÀY XUÂN LONG PHỤNG SUM VẦY           TRÌNHBÀY: HÙNG THANH
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Ngay-xuan-long-phung-sum-vay/2814.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp:   BH 8122257 gửi 1221
CHÚC XUÂN             TRÌNH BÀY: LƯƠNG BÍCH HỮU
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp:BH 8122493 gửi 1221
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Chuc-tet/2842.html
Tết ơi làTết               Thể hiện: Lưu Chí Vỹ
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Tet-oi-la-Tet/3005.html
Cài đặtlàm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122580 gửi 1221
Tết cổtruyền             Thể hiện: Lưu Chí Vỹ
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Tet-co-truyen/3000.html
Cài đặtlàm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122577 gửi 1221
Mùa xuânơi              Thể hiện:  Lưu Chí Vỹ
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Mua-xuan-oi/3001.html
Cài đặtlàm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122578 gửi 1221
Mùa xuângặp bé yêu                      Thể hiện: Lưu Chí Vỹ
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Mua-xuan-gap-be-yeu/3003.html
Cài đặtlàm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122579 gửi 1221
Nếu xuân nàyvắng anh                   Thể hiện: Đông Đào
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Neu-xuan-nay-vang-anh/2968.html
Cài đặtlàm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp:  BH 8122608 gửi 1221
Ngày tếtquê em                    Thể hiện: Tim
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Ngay-tet-que-em/2969.html
Cài đặtlàm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp:  BH 8122609 gửi 1221
Tết pháttài                Thể hiện: Cẩm Ly
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Tet-phat-tai/2972.html
Cài đặtlàm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 812505 gửi 1221
Đoản caxuân                         Thể hiện: Đan Trường
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Doan-ca-xuan/2976.html
Cài đặtlàm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122610 gửi 1221
Xuân họpmặt                        Thể hiện: Lee Thiên Bảo
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Xuan-hop-mat/2977.html
Cài đặtlàm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp:  BH 8122611 gửi 1221
Lk Đónxuân xuân đã về                  Thể hiện: Thanh Thảo
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Lk-Don-xuan-xuan-da-ve/2978.html
Cài đặtlàm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122612 gửi 1221
Đón xuânnày nhớ xuân xưa                      Thể hiện: Quang Hà
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Don-xuan-nay-nho-xuan-xua/2979.html
Cài đặtlàm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp:  BH 8122613 gửi 1221
Ước mơngọt ngào remix                 Thể hiện: Đan Trường
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Uoc-mo-ngot-ngao-remix/2981.html
Cài đặtlàm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122614 gửi 1221
Bảy sắccầu vồng Thể hiện: Nguyên Vũ
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Bay-sac-cau-vong/2960.html
Cài đặtlàm nhạc chờ cho mạng MobiFone soạn tin theo cú pháp:  BH 8122586 gửi 1221
Nắng cócòn xuân Thể hiện: Nguyên Vũ
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Nang-co-con-xuan/2952.html
Cài đặtlàm nhạc chờ cho mạng MobiFone soạn tin theo cú pháp: BH 8122581 gửi 1221
Khúc xuân Thể hiện: Nguyên Vũ
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Khuc-xuan/2954.html
Cài đặtlàm nhạc chờ cho mạng MobiFone soạn tin theo cú pháp: BH 8122582 gửi 1221
Ra giênganh cưới em Thể hiện: Nguyên Vũ - Vân Trang
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Ra-gieng-anh-cuoi-em/2955.html
Cài đặt làmnhạc chờ cho mạng MobiFone soạn tin theo cú pháp: BH 8122583 gửi 1221
Bài ca tếtcho em Thể hiện: Nguyên Vũ
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Bai-ca-tet-cho-em/2956.html
Cài đặtlàm nhạc chờ cho mạng MobiFone soạn tin theo cú pháp: BH 8122584 gửi 1221
Mùa xuânyêu thương Thể hiện: Nguyên Vũ
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Mua-xuan-yeu-thuong/2957.html
Cài đặtlàm nhạc chờ cho mạng MobiFone soạn tin theo cú pháp:  BH 8122585 gửi 1221
HÃY TRUY CẬPhttp://nghenhactre.vn/album/CHUC-MUNG-NAM-MOI/321.html ĐỂ CÙNG THƯỞNG THÚC THÊMNHIỀU CA KHÚC MỪNG XUÂN THÚ VỊ VÀ VUI NHỘN NHÉ!!
ĐỂ CHIA SẼ CẢM XÚC CÙNG CÁC CA KHÚC DU DƯƠNG LÃNG MẠNG HAY NHỘNNHỊP SÔI ĐỘNG THÌ VÀO http://www.facebook.com/nghenhactre NHÉ

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
Thuê taxi tải Hà Nội rẻ nhất | Cty chuyển nhà Kiến Vàng

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net © 2006-2016
Đang chờ Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP
Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam
Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động của Thành viên.
Liên hệ: 0945.434.344 - (Toàn) - Email: wil8x@yahoo.com -
Check Google Page Rank - DMCA.com

GMT+7, 9-8-2020 14:18 , Processed in 0.163422 second(s), 23 queries , Gzip On.

N2C sử dụng mã nguồn Discuz!

Bản quyền mã nguồn thuộc về Comsenz Inc.
Thông tin quảng cáo trên Ngoinhachung.net

Lên trên