Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký


Hỗ trợ Download tài liệu trên Tailieu.vn Báo giá Quảng cáo trên Ngoinhachung.net Tuyển điều hành viên cho Ngoinhachung.net
Tìm

[Đề thi] NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN TRỊ SẢN XUẤT DỊCH VỤ

[Lấy địa chỉ]
wilsoninlove Đăng lúc 10-3-2012 22:42:27
Dưới đây là những câu hỏi trắc nghiệm thường gặp trong các đợt thi cuối kỳ, mời các bạn tham khảo.1.     Bốn đặc điểm cơ bản của dịch vụ là:
a.     Tính vô hình, tính không đồng nhất, tính bất khả phân & tính dễ phân hủy.+
b.     Tính hữu hình, tính không tồn kho, tính bất khả phân & tính không đồng nhất.
c.      Tính vô hình, tính không tồn kho, tính không sở hữu & tính bất khả phân.
d.     Tính vô hình, tính không đồng nhất, tính không sở hữu & tính dễ phân hủy.

2.     Marketing tương tác là:
a.     Marketing quan hệ
b.     Marketing giao dịch +
c.      Marketing nội bộ
d.     Tất cả đều sai.

3.     Marketing hỗn hợp dịch vụ bao gồm:
a.     4 yếu tố(4p)
b.     6 yếu tố (6p)
c.      7 yếu tố (7p)+
d.     8 yếu tố(8p)

4.     Yếu tố con người trong marketing dịch vụ là:
a.     Nhân viên
b.     Khách hàng
c.      Thông đạt văn hóa và giá trị
d.     Tất cả các câu trên.+

5.     Chứng cứ hữu hình bao gồm:
a.     Trang phục nhân viên
b.     Trang thiết bị
c.      Thiết kế phương tiện
d.     Tất cả đều đúng.+

6.     Trong các đặc tính của dịch vụ, đặc tính nào không đúng:
a.     Tính không đồng nhất
b.     Tính vô hình
c.      Tính cố định+
d.     Tính bất khả phân

7.     Dịch vụ có mấy đặc tính:
a.     3
b.     4+
c.      5
d.     6

8.     Dịch vụ cộng thêm là gì?
a.     Tạo ra các tiện ích mong đợi khách hàng
b.     Tạo ra các tiện ích cao hơn sự mong đợi khách hàng
c.      Có thể nằm trong hoặc ngoài hệ thống.
d.     Tất cả đều đúng.+

9.     Có mấy giai đoạn trong lập kế hoạch marketing hàng hóa và dịch vụ:
a.     3+
b.     4
c.      5
d.     6

10.  Chuyển giao dịch vụ là quá trình:
a.     Sáng tạo dịch vụ
b.     Cung ứng dịch vụ
c.      Sản xuất, phân phối & tổ chức chuyển giao dịch vụ+
d.     Sản xuất và bán dịch vụ

11. Có mấy nguyên tắc giao tiếp cơ bản:
a.     6
b.     7+
c.      8
d.     9

12.Có mấy khoảng cách chất lượng dịch vụ:
a.     3
b.     4
c.      5+
d.     6

13.Quy trình truyền thông trong marketing dịch vụ gồm mấy bước:
a.     5
b.     6 +
c.      7
d.     8

14.Bước thứ 3 trong quy trình truyền thông:
a.     Nhận dạng công chúng mục tiêu
b.     Thiết kế thông điệp +
c.      Xác định mục tiêu truyền thông
d.     Xây dựng ngân sách truyền thông

15.  Quy trình định giá gồm mấy bước:
a.     4
b.     5
c.      6 +
d.     7

16.Tuyển mộ nhân viên có thể chia làm bao nhiêu giai đoạn chính:
a.     2
b.     3 +
c.      4
d.     5

17.Thị trường mới – dịch vụ cũ:
a.     Thâm nhập thị trường
b.     Phát triển thị trường +
c.      Phát triển dịch vụ
d.     Đa dạng hóa

18. Dịch vụ mới – thị trường cũ:
a.     Thâm nhập thị trường
b.     Phát triển dịch vụ +
c.      Phát triển thị trường
d.     Đa dạng hóa

19.Có mấy căn cứ quan trọng để xác định mục tiêu:
a.     2
b.     3
c.      4 +
d.     5

20. Tìm một khách hàng mới so với khách hàng hiện có sẽ tốn kém bao nhiêu lần:
a.     4
b.     5 +
c.      6
d.     7

21. Marketing hỗn hợp dịch vụ bao gồm:
a.     Product, Price, Place, Promotion.
b.     Product, Price, Place, Promotion, Package, People, Process.
c.      Product, Price, Place, Promotion, Package, People, Customer service
d.     Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical evidence+

22.Chu kì sống của sản phẩm dịch vụ gồm có:
a.     3 giai đoạn
b.     4 giai đoạn
c.      5 giai đoạn +
d.     6 giai đoạn

23.Ý tưởng phát triển dịch vụ có thể đến từ:
a.     Nguồn nội bộ
b.     Khách hàng
c.      Nhà phân phối
d.     Tất cả các câu trên +

24. Trong kinh doanh dịch vụ, chất lượng dịch vụ phần lớn được tạo ra bởi:
a. Khách hàng
b. Nhân viên cung ứng+
c. Doanh nghiệp
d. Các trung gian

   
        64 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MARKETING DỊCH VỤ
                                          (Tiếp theo)

1.     Marketing tương tác là:
      Marketing giao dịch
2.     Làm thế nào để trở nên tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh:
     Làm đúng điều khách hàng cần
3.     Mục tiêu chủ yếu của khuyến mãi:
Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa
4.     Tam giác marketing dịch vụ bao gồm:
Internal, External, Interactive marketing
5.     Khách hàng mua hàng hóa hay dịch vụ chính là mua những tiện ích, giá trị và:
Giá trị gia tăng
6.     Marketing hỗn hợp dịch vụ bao gồm:
Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical evidence.
7.     Chứng cứ hữu hình (Physical evidence) trong marketing dịch vụ, gồm:
Trang thiết bị, dấu hiệu, bãi đỗ xe, phong cảnh, trang phục nhân viên.
8.     Đối với người tiêu dùng dịch vụ, giá dịch vụ bao gồm:
Giá tham khảo và chi phí phi tiền tệ.
9.     Yếu tố ảnh hưởng marketing mà công ty có thể kiểm soát được.
Nhân viên bán hàng.
10. Thị trường mục tiêu của cty bao gồm:
Những khách hàng mà doanh nghiệp tập trung các hd marketing.
11. Một dịch vụ có chất lượng là:
Dịch vụ đáp ứng và vượt qua được sự kỳ vọng của khách hàng.
12.  Bốn chiến lược tổng quát mà các doanh nghiệp kinh doanh dv có thể lựa chọn:
OFOF
13.    Trong ma trận Ansoff, các chiến lược marketing gồm:
Xâm nhập thị trường, phát triển thị trường, phát triển sp và đa dạng hóa.
14.   Yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng thu lợi nhuận của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ:
Chu kì sống của sp.
15.      Chu kì sống của sp dịch vụ gồm có: 5 giai đoạn
16. Dịch vụ mang lại giá trị nhằm thỏa mãn mong đợi cốt lõi của khách hàng gọi là:
Dịch vụ chính
17.    Dịch vụ giúp khách hàng có cảm nhận tốt hơn về dịch vụ cốt lõi gọi là:
     Dịch vụ bao quanh
18.  Để gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, nhà làm marketing phải:
Kéo dài giai đoạn tăng trưởng của sp càng lâu càng tốt.
19.   Trong môi trường cạnh tranh ngày nay, các gd của chu kì sống của sp, gd nào là quan trọng nhất:
Khởi xướng
20.   Người tiêu dùng phân biệt dịch vụ của doanh nghiệp thông qua sự khác biệt:
Hiệu quả và giá trị gia tăng.
21. Thành viên trực tiếp tham gia kênh phân phối bao gồm:
Nhân viên cung ứng, các trung gian và người tiêu dùng.
22.Trong marketing dv, có 2 loại kênh phân phối:
Kênh trực tiếp và gián tiếp.
23.  Những yếu tố nào sau đây ko ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình định giá dv:
Thông tin, chi phí chìm.
24.  Dịch vụ nào sau đây gọi là dv gia tăng của dv cắt/ uốn tóc:
Có trị liệu sắc đẹp.
25.   Dịch vụ nào sau đây có thể chiếm 70% chi phí của dv nhưng tác động để khách hàng nhận biết dv thường chỉ chiếm 30%:
Dịch vụ cốt lõi
26.  Trong marketing dv, con người bao gồm:
Khách hàng, các nhà trung gian, toàn bộ cán bộ nhân viên trong cty.
27.  Để quản lý chất lượng dv, người ta thường áp dụng các chiến lược:
Quản lý năng suất, Chiến lược hậu mãi, Quản lý sự khác biệt.
28.     Mô hình 5 lỗ hổng là mô hình khác biệt về hiểu biết và cảm nhận về chất lượng dv giữa:
Khách hàng và nhà cung cấp.
29.   Hoạt động giao tiếp cá nhân dịch vụ là hoạt động:
Sản xuất, phân phối và bán dịch vụ.
30.   Mô hình 5 lỗ hổng bao gồm:
1 lỗ hổng khách hàng và 4 lỗ hổng nhà cung cấp.
     31. Lỗ hổng khách hàng:
          Sự khác biệt giữa những kì vọng và nhận thức của khách hàng.
31.  Thực hiện và chuyển giao dv chuẩn mực là 1 phương tiện chìa khóa để:
Khép lỗ hổng số 3
32.  Giá của dịch vụ là:
Khối lượng tiền mà người tiêu dùng bỏ ra để nhận được lợi ích khi sử dụng dịch vụ.
33. Dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng thông qua:
Các lợi ích.
34.    3 mục tiêu cơ bản của chiêu thị là thông tin, thuyết phục và:
Nhắc nhở
35.     Những yếu tố quyết định chất lượng dịch vụ:
Giao tiếp, tính tin cậy, tính sẵn sàng, sự hiểu biết khách hàng.
36.   Trong quy trình truyền thông thì yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất:  Thông điệp
37.Kích thích khách hàng mua nhiều hơn là hoạt động:
Khuyến mãi.
38.    Các mục tiêu tổng quát của chiêu thị:
Thông báo, thuyết phục, so sánh, nhắc nhở.
39.  Dịch vụ khách hàng là trách nhiệm của:
Tất cả mọi người trong doanh nghiệp.
40.    Dịch vụ mong đợi là:
Dịch vụ mà khách hàng mong muốn nhận được.
     41. Bốn đặc điểm cơ bản của dịch vụ là:
    Tính vô hình, tính không đồng nhất, tính bất khả phân & tính dễ phân
    hủy.+

42.      Dịch vụ có mấy đặc tính:
a.     4+

43.      Dịch vụ cộng thêm là gì?
a.     Tạo ra các tiện ích mong đợi khách hàng
b.     Tạo ra các tiện ích cao hơn sự mong đợi khách hàng
c.      Có thể nằm trong hoặc ngoài hệ thống.
d.     Tất cả đều đúng.+

44.      Có mấy giai đoạn trong lập kế hoạch marketing hàng hóa và dịch vụ:
a.     3

45. Có mấy nguyên tắc giao tiếp cơ bản:

a.     7

46.       Có mấy khoảng cách chất lượng dịch vụ:
a.     5+

47.  Quy trình truyền thông trong marketing dịch vụ gồm mấy bước:
a.     6 +

48. Bước thứ 3 trong quy trình truyền thông:
a.     Thiết kế thông điệp +
49. Quy trình định giá gồm mấy bước:
a.     6 +

50. Tuyển mộ nhân viên có thể chia làm bao nhiêu giai đoạn chính:
a.     3 +

51.Thị trường mới – dịch vụ cũ:
a.     Phát triển thị trường +

52. Dịch vụ mới – thị trường cũ:
a.     Phát triển dịch vụ +

53. Có mấy căn cứ quan trọng để xác định mục tiêu:
a.     4 +

54. Tìm một khách hàng mới so với khách hàng hiện có sẽ tốn kém bao nhiêu lần:
a.     5 +

55.  Chu kì sống của sản phẩm dịch vụ gồm có:
a.     5 giai đoạn +
56.      Các kĩ năng cần thiết trong thực hiện marketing:
Kĩ năng phân bổ, kĩ năng theo dõi, kĩ năng tổ chức, kĩ năng tác động.
57.      Có mấy nguyên tắc giao tiếp cơ bản:
7 nguyên tắc.
   58.  Luôn biết lắng nghe và khuyến khích người khác nói là nguyên tắc thứ 6 trong giao tiếp.
  59. Có 3 dạng kiểm soát:
       Kiểm soát hành vi, kiểm soát nhận thức, kiểm soát quyết định.
  60. Quy trình truyền thông bao gồm mấy bước:
        6 bước.
  61. Quy trình định giá gồm mấy bước:
    6 bước.
  62. Có mấy nguyên tắc hướng dẫn xác định mục tiêu:
       8 nguyên tắc                                                        
  63.Nguyên nhân dẫn đến lỗ hổng thứ nhất( doanh nghiệp ko hiểu sự mong đợi của khách hàng) là do:
      Thiếu định hướng marketing
   64. Nguyên nhân dẫn đến lỗ hổng thứ 2( dn ko co tiêu chuẩn dv theo mong đợi khách hàng) là do:
      Thiết kế dịch vụ nghèo nàn.


                                     (xem tiếp ở phần sau)Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: Tài Liệu, Luận Văn, sinh vien dai hoc cong nghiep, link m88, cuocbongda.net, Ebook miễn phí, Thư viện tài liệu, Thư viện giáo án, Bài giảng điện tử, truyen tranh, Nấu ăn ngon, xem phim, ban textlink 2015, tin tức game, nha khoa, nhac chuong, tai nhac chuong, trà thái nguyên chính gốc, Sàn bđs Atlantic, Đăng ký lắp mạng fpt, game hoạt hình miễn phí, mod skin lol, xem phim,tuyen sinh 2015,phim 18+, Phim Việt Nam, Cô Dâu 8 Tuổi, lap dat camera, mai hien di dong, Lentop.Net, xnxx,Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net © 2006-2015
Đang chờ Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP
Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam
Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động của Thành viên.
Liên hệ: 0945.434.344 - (Trần Công Toàn) - Email: wil8x@yahoo.com -
Check Google Page Rank - Ping your blog, website, or RSS feed for Free - DMCA.com

facebook like

GMT+7, 25-11-2015 05:04 , Processed in 0.133821 second(s), 23 queries , Gzip On.

N2C sử dụng mã nguồn Discuz!

Bản quyền mã nguồn thuộc về Comsenz Inc.
Thông tin quảng cáo trên Ngoinhachung.net

Lên trên