Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký


Hỗ trợ Download tài liệu trên Tailieu.vn Báo giá Quảng cáo trên Ngoinhachung.net Tuyển điều hành viên cho Ngoinhachung.net
Tìm

[Tham khảo] Ngân hàng câu hỏi ôn tập môn hệ thống thông tin kế toán

[Lấy địa chỉ]
wilsoninlove Đăng lúc 4-4-2012 12:25:36
Ngân hàng câu hỏi ôn tập môn hệ thống thông tin kế toán

Thời gian thi 75’  
Phần 1 câu lý thuyết 4 đ
1)Trình bày các lý thuyết về hệ thống.
2)Trình bày các rủi ro hoạt động trong chu trình doanh thu, nêu những ảnh hưởng và biện pháp khắc phục.
3)Trình bày các loại kiểm toán trong doanh nghiệp.
4)Trình bày lý thuyết về hệ thống thông tin quản lý.
5)Trình bày về hệ thống thông tin kế toán và vai trò của nó trong doanhnghiệp.
6)Trình bày các rủi ro hoạt động trong chu trình chi phí, nêu những ảnhhưởng và biện pháp khắc phục.
7)Trình bày khái niệm về kế toán quản trị và kế toán tài chính, so sánh hai loại hình kế toán này.
8)Nêu các thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ. Trình bày về thành phần môi trường kiểm soát nội bộ.
9)Nêu các thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ. Trình bày về thành phần hoạt động kiểm soát của hệ thống kiểm soát nội bộ.
10)Trình bày vai trò, đặc thù, vị trí, hoạt động của kiểm toán nội bộ.

Phần 2 bài tập kiểm soát nội bộ 2 đ
1. Trong một cuộc kiểm toán gần đây, công ty ABC đã tìm ra một vấn đề khá nghiêm trọng liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ. Thiệt hai ước tính từ vấn đề này là 100.000.000 đ với rủi ro là 5%. Có hai thủ tục kiểm soát được đề nghị để hạn chế rủi ro. Thủ tục A có chi phí là 2.000.000 đ có thể giảm rủi ro xuống còn 2%. Thủ tục B có chi phí là 3.000.000 đ có thể giảm rủi ro xuống còn 0.7%. Nếu áp dụng cả hai thủ tục A và B cùng lúc với chi phí là 2.500.000 đ rủi ro giảm xuống còn 0.8 %. Công ty sẽ lựa chọn như thế nào?
2. Trong các thủ tục kiểm soát sau đây, hay phân biệt thủ tục kiểm soát nào là thủ tục (1) kiểm soát ngăn ngừa, (2) thủ tục kiểm soát phát hiện, (3) kiểm soát sửa sai:
a. Hoán đổi luân phiên công việc của nhân viên
b. Mở hồ sơ theo dõi chi tiết cho từng hoá đơn bán hàng cho từng khách hàng.
c. Phục hồi các hư hỏng của dữ liệu
d. Phân công phân nhiệm một cách đầy đủ đối với các nhân viên phụ trách ở mỗi bộ phận kế toán
e. Kiểm kê hàng tồn kho và xử lý chênh lệch giữa sổ kế toán và sổ thực tế khi kiểm kê
f. Kiểm tra cẩn thận quá trình làm việc cũng như chứng chỉ bằng cấp của các ứng viênnộp hồ sơ xin việc vào công ty.
g. Đối chiếu sổ phụ ngân hàng
h. Chứng từ được lập làm nhiều liên và lưu ở nhiều bộ phận khác nhau

3. Công ty Hoàng Thanh là một công ty sản xuất có quy mô nhỏ ở TP.HCM.Công ty có một nhà máy và 50 công nhân sản xuất. Các công nhân được trả lương theo tuần. Một tuần một lần, các quản đốc ở các phân xưởng trong nhà máy gửi cho nhân viên tính lương các chứng từ sau:
- Bảng chấm công đã được quản đốc phân xưởng ký
- Danh sách công nhân được tuyển dụng và sa thải bởi quản đốc phân xưởng. Nhân viên tính lương đối chiếu bảng chấm công với các thẻ thời gian sau đó ký séc thanh toán lương. Các tờ séc được cho vào phong bì và gửi cho quản đốc phân xưởng. Quản đốc sau đó gửi đến từng công nhân.
Yêu cầu:
Chỉ ra những yếu kém trong kiểm soát nội bộ đối với hệ thống tiềnlương ở công ty này. Cần khắc phục những yếu kém như thế nào?
4. Công ty Nghĩa Phát có ba nhân viên tại văn phòng. Họ phải thực hiện nhữngchức năng sau:
1. Ghi sổ tổng hợp
2. Ghi sổ chi tiết tài khoản phải tra người bán
3. Ghi sổ chi tiết tài khoản phải thu của khách
4. Lập séc thanh toán cho người bán để trình ký
5.Ghi nhật ký chi tiền
6. Ghi nhận hàng bán bị trả lại à giảm giá hàng bán
7. Đối chiếu sổ phụ ngân hàng
8. Nhận và nộp tiền công nợ khách hàng thu được vào ngân hàng

Yêu cầu:
a. Liệt kê 4 cặp chức năng không được thực hiện bởi cùng một nhân viên.
b. Hãy chỉ ra một cách sắp xếp công việc phù hợp nhất.
5. Trong môi trường tin học hoá, thủ tục kiểm soát ứng dụng nào là hữu hiệu để ngăn chặn, giảm thiểu, hay phát hiện những sai phạm sau:
a. Nhân viên kế toán tiền lương khi nhập vào thời gian làm việc trong tuần của mộtcông nhân vào trong phần mềm, thay vì nhập 49 h đã nhập là 94 h
b. Nhân viên bán hàng đã nhập sai mã hàng khi lập lệnh bán hàng cho một đơn đặthàng
c. Kế toán nhập đã nhập sai ký tự r thay vì nhập số 4 trên một ô nhập liệu khi khai báo khách hàng mới.
d. Nhân viên bán hàng từ máy tính cá nhân đã truy nhập vào mạng LAN của công ty, truy cập vào máy chủ có chứa các dữ liệu về tiền lương và in ra danh sách lương của các nhân viên.
e. Nhân viên kế toán vô tình nhập số 820015 thành 820510
f. Kế toán ghi nợ 50 triệu vào tài khoản tài sản cố định nhưng quên nhập vào số hiệu tài khoản và số phát sinh bên có.
g. Trong quá trình cập nhật tập tin hàng tồn kho, một nghiệp vụ bán hàng với sốlượng bị nhập sai đã làm cho số dư hàng tồn kho bị âm
6. Công ty Kim Lan là một công ty chuyên bán các loại gỗ dùng cho gia đình và cho xây dựng, công ty có các thủ tục bán hàng  như sau:
1. Khách hàng mô tả với một nhân viên bán hàng về kích cỡ và số lượng các tấm gỗ cần mua
2. Nhân viên bán hàng ghi chép lại các mô tả mặt hàng vào một phiếu bán hàng, tínhtổng tiền và thu tiền khách hàng.
3. Thủ kho lấy gỗ từ trong kho và chuyển lên xe của khách hàng. Nếu khối lợnghàng là lớn và nếu khách hàng yêu cầu, công ty sẽ vận chuyển hộ số hàng này.
Yêu cầu: Nêu và giải thích một số vấn đề cần phải quan tâm trong việc thiết kế và sửdụng chứng từ bán hàng để tạo thuận lợi cho công ty Kim Lan kiểm soát hàng tồn khovà tiền thu từ bán hàng
7 .Thủ tục kiểm soát chung nào là hữu hiệu trong việc ngăn ngừa và phát hiệnnhững gian lận hay sai sót sau:
a. Nhân viên bán hàng thu 500.000 đ từ tiền bán hàng cho khách và bỏ túi để tiêu xài
b. Lúc nửa đêm, thủ kho lấy hàng trong kho và chuyển về nhà. Khi hàng trong kho trở nên thiếu hụt một cách rõ ràng, nhân viên này đổ lỗi cho bô phận nhận hàng là khônggiao đủ hàng về kho.
c. Một nhân viên trong bộ phận nhân sự lập ra một nhân viên “ma”, khi séc lươngđược nhận từ thủ quĩ, nhân viên này lấy tờ séc đó và đến ngân hàng để rút tiền.
d. Một bút toán điều chỉnh có giá trị lớn, bút toán này có liên quan đến tiền, tài khoản phải thu và hàng tồn khoe. Nhân viên kế toán phải trả lập và trình lên một hoá đơn mua hàng từ một nhà cung cấp giả mạo, thực ra là mẹ của nhân viên này, sau đó viết séc thanh toán và gửi về địa chỉ của mẹ anh ta
f. Một số nhân viên khai khống giờ làm việc khi ghi vào thẻ để nhận thêm tiền làmviệc ngoài giờ
8. Công ty Thạch Thảo có vật liệu lớn là các linh kiện điện tử được để trong cáckho có khoá bảo vệ. Kho có 1 người trưởng kho và 4 nhân viên. Vật liệu sẽ được xuất kho theo giấy viết tay hoặc lệnh miệng của các quản đốc phân xưởng. Do không có ghinhận thường xuyên các nghiệp vụ nhập xuất kho nên hàng tháng các nhân viên kho phải có thủ tục kiểm kê để xác định số tồn kho. Sau đó trưởng bộ phận xuất kho đối chiếu số lượng đó với mức bổ sung hàng tồn kho đã xác định trước. Nếu thấp hơn, người này sẽ lập 1 phiếu đề nghị vật liệu gửi cho kế toán chi tiết phải trả người bán. Kế toán sẽ lập đơn đặt hàng ghi số lượng đặt hàng và gửi đến nhà cung cấp. Khi vậtliệu về kho, nhân viên kho sẽ nhận hàng, xác định chủng loại, số lượng và đối chiếuvới giấy giao hàng của người bán. Các hoá đơn của người bán được lưu trữ ở kho theongày, như là báo cáo nhận hàng.
Yêu cầu:
cho biết các yếu kém về kiểm soát nội bộ và đưa ra các kiến nghị cải tiến cần thiết về mua hàng, nhận hàng, lưu kho và xuất vật liệu
.
9. Hệ thống thông tin có mức độ tin cậy
90%
. Thiệt hại ước tính (liên quan đếnrủi ro) là
3.000.000.
Có 2 thủ tục để đối phó với rủi ro. Thủ tục A với chi phí
100.000
sẽ làm giảm rủi ro xuống còn
6%
. Thủ tục B với chi phí
140.000
sẽ làm giảm rủi roxuống còn
4%
. Nếu thực hiện cả 2 thủ tục chi phí sẽ là
220.000
và rủi ro chỉ còn
2%
.Qua phân tích chi phí lợi ích, phương án nào được chọn?
10. Công ty Nghĩa Phát có ba nhân viên tại văn phòng. Họ phải thực hiện nhữngchức năng sau:
1. Ghi sổ tổng hợp
2. Ghi sổ chi tiết tài khoản phải tra người bán
3. Ghi sổ chi tiết tài khoản phải thu của khách
4. Lập séc thanh toán cho người bán để trình ký
5.Ghi nhật ký chi tiền
6. Ghi nhận hàng bán bị trả lại à giảm giá hàng bán
7. Đối chiếu sổ phụ ngân hàng
8. Nhận và nộp tiền công nợ khách hàng thu được vào ngân hàng
Yêu cầu:
a. Liệt kê 4 cặp chức năng không được thực hiện bởi cùng một nhân viên.
b. Hãy chỉ ra một cách sắp xếp công việc phù hợp nhất. Giả sử thời gian để thực hiện công việc đối chiếu sổ phụ ngân hàng, ghi nhận hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán là không đáng kể, các chức năng khác đều tốn thời gian như nhau. Các nhân viên đều có thể đảm nhận các công việc trên và năng lực của họ là tương đương.
Phần bài tập vẽ lưu đồ chứng từ 4 đ (tất cả các bài tâp trong bài tậpchương, quá trinh thu tiền bán chịu và cả công ty kim hưng) lưu đồ hệ thống có một bài về công ty shala
1. Công ty Kim Thanh sử dụng hệ thống thủ công xử lý đơn đặt hàng của khách hàng. Lệnh bán hàng (3 liên) được lập bởi bộ phận bán hàng chuyển sang phòng kế toán. Tại phòng kế toán hóa đơn 3 liên và phiếu xuất kho 4 liên được lập thủ côngtrên cơ sở lệnh bán hàng. Một liên của lệnh bán hàng, hóa đơn và phiếu xuất kho đượcchuyển sang bộ phận bán hàng, nhân viên bán hàng căn cứ vào hóa đơn và phiếu xuất kho để nhập vào phân hệ quản lý khách hàng, định kỳ in báo cáo doanh thu gửi giámđốc kinh doanh, các giấy tờ sau khi được nhập liệu sẽ lưu theo mã khách hàng. Một liên của lệnh bán hàng được chuyển đến bộ phận giao hàng. Một liên của hóa đơn được giao cho khách hàng. Các chứng từ còn lại được bộ phận kế toán ghi sổ chi tiết theo dõi khách hàng, sau đó được đính kèm với nhau lưu tại phòng kế toán theo số đơn đặt hàng.
2. Khách hàng trả tiền cho nhân viên bán hàng kèm theo thông báo trả tiền củacông ty. Nhân viên bán hàng nhận tiền, lập phiếu thu 2 liên và ghi số tiền thanh toán,số phiếu thu vào thông báo trả tiền kèm theo. Nhân viên bán hàng chuyển phiếu thu và tiền cho thủ quỹ, chuyển thông báo trả tiền cho kế toán phải thu. Thủ quỹ nhận tiền, kiểm tra số tiền trên phiếu thu và đóngdấu xác nhận. Sau đó chuyển 1 phiếu thu cho kế toán phải thu, phiếu còn lại dùng để ghi sổ quỹ và lưu theo số thứ tự Kế toán phải thu nhận thông báo trả tiền do nhân viên bán hàng chuyển đến. Lưu lại theo hồ sơ khách hàng. Sau khi nhận phiếu thu từ thủ quỹ, kế toán kiểm tra, đối chiếu với thông báo trả tiền, sau đó nhập vào phần mềm quản lý nợ phải thu. Phần mềm kiểm tra mã khách hàng, số hóa đơn còn chưa trả. Nếu đúng, phần mềm sẽ cho phép ghi nhận nghiệp vụ thanh toán làm giảm nợ phải thu của từng kháchhàng theo từng hóa đơn. Định kỳ, kế toán phải thu sẽ in bảng tổng hợp thanh toán và chuyển cho kế toán tổng hợp để ghi sổ cái. Định kỳ, thủ quỹ lập giấy nộp tiền cho ngân hàng sau đó chuyển tiền cho ngân hàng.
Yêu cầu:
Vẽ lưu đồ chứng từ cho quá trình trên. \Công ty sản xuất Nam Lan có nhiều phân xưởng. Phân xưởng lập các phiếu yêu cầu nguyên vật liệu (4 liên) và chuyển sang bộ phận quản lý phân xưởng để phê  duyệt. Sau khi chuyển sang bộ phận quản lý phân xương để phê duyệt. Sau khi được duyệt, các phiếu yêu cầu nguyên vật liệu được chuyển đến kho. Tại kho, các phiếu yêu cầunguyên vật liệu được ký bởi thủ kho. Nhân viên này gửi liên thứ 1 của phiếu yêu cầunguyên liệu cùng với nguyên vật liệu đến các phân xưởng. Liên thứ 2 của phiếu yêucầu nguyên vật liệu được chuyển đến quản lý phân xưởng. Liên thứ 4 được chuyển đến bộ phận kế toán chi phí. Liên thứ 3 được sử dụng để ghi nhận lượng nguyên vật liệu xuất dùng vào các thẻ  kho, sau đó chúng được lưu tại kho theo số thứ tự. Yêu cầu vẽ lưu đồ chứng từ cho quá trình trên
4 Các thủ tục trong một hệ thống kế toán chi phí được xử lý thủ công ở công ty sảnxuất Kim Hưng được mô tả như sau: Một phiếu yêu cầu dịch vụ được bộ phận sản xuất lập làm 2 liên. Liên thứ 2 đượcchuyển tới bộ phận sửa chữa và bảo trì bảo trì, liên thứ nhất được lưu tại bộ phận sản xuất. Tại bộ phận sửa chữa và bảo trì liên 2 của phiếu yêu cầu dịch vụ được sử dụng để lập thủcông phiếu yêu cầu công việc gồm 4 liên. Liên thứ 4 của phiếu yêu cầu công việc đượcchuyển đến bộ phận sản xuất làm cơ sở đối chiếu. Liên thứ 3 được lưu tai bộ phận sửa chữa và bảo trì cùng với liên 2 của phiếu yêu cầu dịch vụ theo số thứ tự. Nhân viên bộ phận này ghi chép thủ công số lượng nguyên vật liệu và dụng cụ xuất dùng cũng như thời gian lao động cần thiết lên liên 2 và liên 1 của phiếu yêu cầu công việc. Khi phiếu yêu cầu công việc hoàn tất, liên thứ 1 được giữ lại bộ phận bảo trì sửa chữa, liên 2 được gửi tới bộ phận kế toán. Nhân viên phòng kế toán hoàn tất việc ghi nhận chi phí chi tiết trong liên thứ 2 của phiếu yêu cầu công việc và sau đó lập một báo cáo tổng hợp các yêu cầu dịch vụ gồm 3 liên. Liên thứ 1 được chuyển sang bộ phận sản xuất, liên thứ 2 chuyển sang bộ phận sửa chữa bảotrì, liên 3 lưu tại bộ phận kế toán.
Yêu cầu
: Vẽ lưu đồ chứng từ cho các thủ tục trên
5. Công ty Hải Nam có quá trình thu tiền bán chịu như sau: Nhân viên (bộ phậnthư tín) nhận thư thanh toán mở bì thư, đối chiếu và tách riêng các séc thanh toán và giấy báo trả tiền, rồi lập bảng kê tổng hợp tiền thu (2 liên) từ các khoản chuyển trảcủa khách hàng. Các chứng từ này được gửi đến phòng quỹ. Tại đây, thủ quỹ căn cứ vào các séc lập giấy nộp tiền gồm 2 liên. Liên thứ 1 của giấy nộp tiền và các séc thanh toán được chuyển nộp vào ngân hàng. Liên thứ 2 của giấy nộp tiền được đối chiếu với liên thứ 1 của bảng kê tổng hợp tiền thu kèm với nhau và được lưu tại phòng thủ qũy, sắp xếp theo ngày nộp tiền. Liên thứ 2 của bảng kê tổng hợp tiền thu được chuyển đến bộ phận kế toán tổng hợp để ghi vào sổ chi tiết tài khoản phải thu của khách hàng. Các giấy báo trả tiền được lưu tại bộ phận kế toán phải thu theo mã số khách hàng.
Yêu cầu:
Lập lưu đồ chứng từ cho quá trình trên.
6. C«ng ty Lan H

sö dông hÖ thèng thñ c«ng xö lý ®¬n ®Æthµng cña kh¸ch hµng. Khi cã kh¸ch hµng ®Æt hµng, lÖnh b¸n hµng(3 liªn) ®îc lËp bëi bé phËn b¸n hµng vµ chuyÓn sang bé phËn tÝndông ®Ó xÐt duyÖt.

LÖnh b¸n hµng sau khi xÐt duyÖt. Mét liªn cña lÖnh b¸n hµng®îc göi cho kh¸ch hµng ®Ó håi b¸o. Mét liªn göi l¹i bé phËn b¸n hµng®Ó lu theo sè thø tù, mét liªn göi sang phßng kÕ to¸n b¸n hµng ®ÓlËp ho¸ ®¬n (3 liªn). KÕ to¸n b¸n hµng ghi nhËn doanh thu vµ sænhËt ký ph¶i thu chi tiÕt cho kh¸ch hµng.Bé phËn kÕ to¸n tæng hîp cËp nhËt sè tæng hîp trªn c¸c sænhËt ký lªn sæ tæng hîp. Cuèi th¸ng göi b¸o c¸o doanh thu cho gi¸m®èc kinh doanh.Liªn 2 hãa ®¬n giao cho kh¸ch hµng th«ng qua phßng b¸nhµng, liªn 1 lu t¹i phßng kÕ to¸n, liªn 3 ®Ó quyÓn göi l¹i c¬ quanthuÕ Yªu cÇu:
Vẽ lưu đồ chứng từ
cho qu¸ tr×nh trªn.
Nghiệp vụ thu tiền khách hàng ở công ty Hà Lan được quản lý như sau: Nhân viên bộ phận thư tín) nhận thư thanh toán mở bì thư, đối chiếu và tách riêng các séc thanh toán và giấy báo trả tiền, rồi lập bảng kê tổng hợp tiền thu (2 liên) từ các khoản chuyển trả của kháchhàng. Các chứng từ này được gửi đến phòng quỹ. Tại đây, thủ quỹ căn cứ vào các séc lậpgiấy nộp tiền gồm 2 liên. Liên thứ 1 của giấy nộp tiền và các séc thanh toán được chuyển nộpvào ngân hàng. Liên thứ 2 của giấy nộp tiền được đối chiếu với liên thứ 1 của bảng kê tổng hợp tiền thu kèm với nhau và được lưu tại phòng thủ qũy, sắp xếp theo ngày nộp tiền. Liên thứ 2 của bảng kê tổng hợp tiền thu được chuyển đến bộ phận kế toán tổng hợp để ghi vào sổ chi tiết tài khoản phải thu của khách hàng. Các giấy báo trả tiền được lưu tại bộ phận kế toán phải thu theo mã số khách hàng.
Yêu cầu:
Vẽ lưu đồ chứng từ cho quá trình trên.
Chúc các ban thi tốt!!

Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: game vui, xem phim ,mod skin lol,Tài Liệu, Luận Văn, sinh vien dai hoc cong nghiep, Ebook miễn phí, Thư viện tài liệu, Thư viện giáo án, Bài giảng điện tử, Nấu ăn ngon, ban textlink 2016, trà thái nguyên chính gốc, game hoạt hình miễn phí,phim 18+, Phim Việt Nam, Cô Dâu 8 Tuổi, thông tắc hút bể phốt hà nội uy tín số 1, Sâm Ngọc Linh, shop do choi tinh duc, Cao đẳng Dược Hà Nội, Cao đẳng Dược, trung cấp y, cao đẳng điều dưỡng, Trung cấp dược, y học cổ truyền, Mai xep gia re, mai hien di dong,tải facebook miễn phí, in tem bảo hành , DBK.VN, DBK.COM.VN, cao dang duoc ha noi, mẫu đơn xin việc,Bán căn hộ Chung cư 69 Vũ Trọng Phụng, Cao đẳng Dược Hà Nội xét tuyển. vật lý trị liệu, Nha khoa Hà Nội, giup viec nha, du an can ho harbor city novaland, xì gà cuba, tour du lich thai lan, thiet ke van phong dep, xnxx, xvideos, Soi Cau Bach Thu Lo, Soi Cau Xsmb, Lô Tô Miền Bắc,Chung cư thông tấn xã, Chung cư xuân phương quốc hội,Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, phim sexLưu trữ|Phiên bản Mobile|Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net © 2006-2016
Đang chờ Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP
Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam
Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động của Thành viên.
Liên hệ: 0945.434.344 - (Toàn) - Email: wil8x@yahoo.com -
Check Google Page Rank - DMCA.com

GMT+7, 25-8-2016 11:22 , Processed in 0.136704 second(s), 27 queries , Gzip On.

N2C sử dụng mã nguồn Discuz!

Bản quyền mã nguồn thuộc về Comsenz Inc.
Thông tin quảng cáo trên Ngoinhachung.net

Lên trên