Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Hướng dẫn sử dụng BBCODE mới của N2C

[Lấy địa chỉ]
wilsoninlove Đăng lúc 27-12-2009 12:38:47
* Hướng dẫn chung:
- Đối với một số bbCode & inclusion hiển thị hình ảnh như: bbCode FLASH, bbCode FLV, include CLIP.VN, include YOUTUBE.COM,... Bạn có thể tùy chỉnh kích thước bbCode hoặc inclusion cho phù hợp bằng cách thêm vào phía sau link:
   \"Quote\"                                             ?width=xxx[/COLOR]&height=yyy[/COLOR]                                 
- Đối với một số bbCode & inclusion sử dụng plugin Windows Media Player, bạn có thể thêm phụ đề phim bằng cách thêm vào phía sau link:
   \"Quote\"                                             ?sami=sami_url[/COLOR]                                 
- Thêm thông tin về bbCode đó như: giới thiệu, lời bài hát, nội dung phim.. bằng cách thêm vào phía sau link:
   \"Quote\"                                             ?lyric=nội dung[/COLOR]                                 
- Lưu ý:[/COLOR]
[LIST]
 • Ngoài một số tùy chọn chung nêu trên, tùy vào từng bbCode hoặc inclusion mà có những tùy chọn riêng như: sami, dir,.. [I](Sẽ được hướng dẫn cụ thể trong bbCode hoặc Include đó)[/I]
 • Các tùy chọn này hoạt động tương tự như phương thức GET trong php. Được mở đầu bằng dấu ?[/COLOR] và phân cách bằng dấu &[/COLOR]
 • Đây là tùy chọn nâng cao nên nếu thành viên không biết thì cũng không ảnh hưởng đến cấu trúc bbCode & nội dung bài viết.
  [/LIST]
  - Ví dụ:]
  [/COLOR]
  [/COLOR][html][/html]* you - me
  - Thay đổi các từ khóa của bbCode YOU thành tên thành viên đang xem bài viết đó.
  - Thay đổi các từ khóa của bbCode ME thành tên tác giả bài viết đó.
  - Ví dụ:
  [LIST]
 • Khi bạn viết:
  [/LIST]
  [html]Hi [you], I\'m [me]. Nice to meet you![/html]Sẽ hiển thị như sau:
     \"Quote\"                                             Hi tên_người_xem[/COLOR], I\'m tên_tác_giả[/COLOR]. Nice to meet you!                     
  * Copyright:
  - Thay đổi các từ khóa của bbCode COPYRIGHT thành nội dung copyright của diễn đàn bạn. Nội dung này bạn có thể thay đổi trong template [I]inet_bbcode_copyright[/I]
  - Ngoài ra, bbCode này còn có chế độ tự động chèn vào bài viết thành viên. [I](Chế độ tự động này không ảnh hưởng đến cấu trúc bài viết)[/I]
  Click this bar to view the full image.

  * Flash:
  - Dùng để post những file flash (*.swf) lên diễn đàn.
  - Xem mục Hướng Dẫn Chung[/COLOR] để biết rõ cách sử dụng các tùy chọn nâng cao cho bbCode này.
  - Cấu trúc:
  [/COLOR][html][/html]


  [/COLOR]

  * Flv
  [/COLOR]- Dùng để post những file flash video (*.flv) lên diễn đàn.
  - Xem mục Hướng Dẫn Chung[/COLOR] để biết rõ cách sử dụng các tùy chọn nâng cao cho bbCode này.
  - Cấu trúc:
  [/COLOR][html][FLV]http://website_url/video.flv?width=xxx&height=yyy&lyric=xyz[/flv][/html]

  * Music:
  [/COLOR]- Dùng để post những file audio lên diễn đàn.
  - Xem mục Hướng Dẫn Chung[/COLOR] để biết rõ cách sử dụng các tùy chọn nâng cao cho bbCode này.
  - Cấu trúc:
  [/COLOR][html][MUSIC]http://website_url/music.mp3?sami=sami_url&lyric=xyz[/music][/html]

  *Video:
  [/COLOR]- Dùng để post những file video lên diễn đàn.
  - Xem mục Hướng Dẫn Chung[/COLOR] để biết rõ cách sử dụng các tùy chọn nâng cao cho bbCode này.
  - Cấu trúc:
  [/COLOR][html][VIDEO]http://website_url/video.flv?width=xxx&height=yyy&sami=sami_url&lyric=xyz[/video][/html]* Iframe:
  - Dùng để post một trang web lên diễn đàn.
  - Xem mục Hướng Dẫn Chung[/COLOR] để biết rõ cách sử dụng các tùy chọn nâng cao cho bbCode này.
  - Cấu trúc:
  [html][iframe]http://website_url?width=xxx&height=yyy&lyric=xyz[/iframe][/html][/COLOR]

  Sliceshow
  - Dùng để post những slideshow ảnh lên diễn đàn.
  - Xem mục Hướng Dẫn Chung[/COLOR] để biết rõ cách sử dụng các tùy chọn nâng cao cho bbCode này.
  - Có hai cách để post một slideshow lên diễn đàn. Sử dụng hình ảnh từ server photo.zing.vn & sử dụng direct link.[INDENT]8.1/ Post Slideshow tại photo.zing.vn:[/COLOR]
  - Bạn có thể dùng những album ảnh có sẵn của các thành viên khác trên photo.zing.vn post.
  - Nếu muốn post hình ảnh của bạn trên photo.zing.vn, bạn phải có một tài khoản và cho mình các album riêng.
  - Thêm vào phía sau link tên của tác giả album đó: [I](Không thể hoạt động nếu thiếu mục này)[/I]
     \"Quote\"                                             ?dir=tên_tác_giả[/COLOR]                                 
  - Cấu trúc:
  [html][slideshow]link_zing_photo_album?width=xxx&height=yyy&dir=author&lyric=xyz[/slideshow][/html][/INDENT][/COLOR][INDENT]8.2/ Post Slideshow sử dụng direct link:[/COLOR]
  - Image Title & Image URL được phân cách bởi dấu \"|[/COLOR]\"
  - Nếu không có Image Title thì Image Title sẽ là \"Unknown Title\".
  - Mỗi image được phân cách bởi dấu \"||[/COLOR]\"
  - Cấu trúc: (không có dấu
 • )
     \"Quote\"                                             [*SLIDESHOW]Image Title 1|[/COLOR]Image URL 1||[/COLOR]Image Title 2|[/COLOR]Image URL 2||[/COLOR] ... ||[/COLOR]Image Title N|[/COLOR]Image URL N?width=x&height=y&bgsound=url_mp3&lyric=xyz[/slideshow]                                 
  [/INDENT]
  Click this bar to view the small image.

  * Spoiler:
  - Dùng để thu gọn những bài viết có nội dung quá dài.
  - Chiều cao tối đa của khung SPOILER là 750px, nếu vượt quá sẽ tự tạo thanh cuộn.
  - Bình thường, bbCode này ở trạng thái thu gọn.
  - Cấu trúc:
  [/COLOR][html][*SPOILER]nội_dung_bài_viết[/*SPOILER][/html]


  [/COLOR]
  * chacha.vn

  - Dùng để post nhạc tại website http://chacha.vn
  - Xem mục Hướng Dẫn Chung[/COLOR] để biết rõ cách sử dụng các tùy chọn nâng cao cho include này.
  - Bạn có thể dùng các thông tin sau:
  [/COLOR][html]Link bài hát: http://chacha.vn/song/5917
  Link embed: http://chacha.vn/embedded/v1.0/mp3player.swf?file=http://chacha.vn/embedded/v1.0/getMedia.php?songId=5917
  ID bài hát: 5917[/html]


  * Clip.vn
  - Dùng để post video tại website http://clip.vn
  - Xem mục Hướng Dẫn Chung[/COLOR] để biết rõ cách sử dụng các tùy chọn nâng cao cho include này.
  - Bạn có thể dùng các thông tin sau:
  [/COLOR][html]Link video: http://clip.vn/w/zPy
  Link embed: http://clip.vn/watch/Di-bo-20-km-toi-truong,zPy?fm=fea-c
  ID video: zPy[/html]


  [/COLOR]


  * Esnips.com
  [/COLOR]- Dùng để post những files chia sẽ tại website http://esnips.com
  - Tự nhận dạng loại file & đưa ra code thích hợp.
  - Nghe nhac, xem clip, download.. không cần đăng nhập vào esnips.com
  - Xem mục Hướng Dẫn Chung[/COLOR] để biết rõ cách sử dụng các tùy chọn nâng cao cho include này.
  - Bạn có thể dùng các thông tin sau:
  [/COLOR][html]Link file: http://www.esnips.com/doc/ac5ee3b4-756a-49e6-be5f-ed5bcf779f74/Drifting-about---Violet
  ID file: ac5ee3b4-756a-49e6-be5f-ed5bcf779f74[/html]* manga:
  - Dùng để post truyện tranh tại các website manga thịnh hành nhất VN. Gồm:
  [LIST]
 • http://truyen.top1.vn
 • Http://etruyen.com
 • Http://comic.vuilen.com
 • Http://comic.mi9.com
  [/LIST]
  - Xem mục Hướng Dẫn Chung[/COLOR] để biết rõ cách sử dụng các tùy chọn nâng cao cho include này.
  - Bạn có thể dùng các thông tin sau:
  [/COLOR][html]Link truyen.top1.vn: http://truyen.top1.vn/index/0_8.htm?20
  Link etruyen.com: Http://etruyen.com/Truyen_tranhs/index/0_8.htm?20
  Link comic.vuilen.com: Http://comic.vuilen.com/view_book_detail.php?bookid=144&chapterid=2837
  Link comic.mi9.com: removed[/html]

  * Nhaccuatui.com
  [/COLOR]- Dùng để post nhạc tại website http://nhaccuatui.com
  - Xem mục Hướng Dẫn Chung[/COLOR] để biết rõ cách sử dụng các tùy chọn nâng cao cho include này.
  - Bạn có thể dùng các thông tin sau:
  [/COLOR][html]Link bài hát: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=bx9u6vx5UI
  Link embed bài hát: http://www.nhaccuatui.com/m/bx9u6vx5UI
  ID bài hát: bx9u6vx5UI
  Link playlist: http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=HZgJ7MeZFFqh
  Link embed playlist: http://www.nhaccuatui.com/l/HZgJ7MeZFFqh
  ID playlist: HZgJ7MeZFFqh[/html]

  * nghenhac.info
  [/COLOR]- Dùng để post nhạc tại website http://nghenhac.info
  - Xem mục Hướng Dẫn Chung[/COLOR] để biết rõ cách sử dụng các tùy chọn nâng cao cho include này.
  - Bạn có thể dùng các thông tin sau:
  [/COLOR][html]Link embed bài hát: http://www.nghenhac.info/s/5/0/625899C28AAC82CE/0/Embed.html
  ID bài hát: 625899C28AAC82CE
  Link embed playlist: http://www.nghenhac.info/a/1/4F0234C4ABD0CC45/Embed.html[/html]

  * nhacso.net
  [/COLOR]- Dùng để post nhạc tại website http://nhacso.net
  - Xem mục Hướng Dẫn Chung[/COLOR] để biết rõ cách sử dụng các tùy chọn nâng cao cho include này.
  - Bạn có thể dùng các thông tin sau:
  [/COLOR][html]Link bài hát: http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2009/08/05F6858F/
  ID bài hát: 05F6858F
  Link album: http://www.nhacso.net/Music/Album/2009/09/05F686AB/[/html]

  * sannhac.com
  [/COLOR]- Dùng để post nhạc tại website http://sannhac.com
  - Xem mục Hướng Dẫn Chung[/COLOR] để biết rõ cách sử dụng các tùy chọn nâng cao cho include này.
  - Bạn có thể dùng các thông tin sau:
  [/COLOR][html]Link record: http://sannhac.com/r1920764/Katy-katy-t2vn.htm
  ID record: r1920764
  Link karaoke: http://sannhac.com/s13094/1000-con-hac-giay-Chua-ro-beat-karaoke.htm
  ID karaoke: s13094[/html]

  * vimeo.com
  [/COLOR]- Dùng để post video tại website http://vimeo.com
  - Xem mục Hướng Dẫn Chung[/COLOR] để biết rõ cách sử dụng các tùy chọn nâng cao cho include này.
  - Bạn có thể dùng các thông tin sau:
  [/COLOR][html]Link video: http://vimeo.com/1470875[/html]

  * xtremedia
  [/COLOR]- Dùng để post nhạc tại các website sử dụng mã nguồn xtremedia chuẩn.
  - Xem mục Hướng Dẫn Chung[/COLOR] để biết rõ cách sử dụng các tùy chọn nâng cao cho include này.
  - Bạn có thể dùng các thông tin sau:
  [/COLOR][html]Link bài hát: http://***/#Play,283,Unchained-Melody
  Link singer: http://***/#Play_Singer,30,Celine-Dion
  Link album: http://***/#Play_Album,26,Top-Pop-Love-Songs-CD-3
  Link playlist: http://***/#Play_Playlist,T82xEjHIbAqgmafEHtzx[/html]

  * youtube.com
  [/COLOR]- Dùng để post video tại website http://youtube.com
  - Xem mục Hướng Dẫn Chung[/COLOR] để biết rõ cách sử dụng các tùy chọn nâng cao cho include này.
  - Bạn có thể dùng các thông tin sau:
  [/COLOR][html]Link video: http://www.youtube.com/watch?v=qDLPtgOXzBs
  ID video: qDLPtgOXzBs[/html]

  * zing.vn
  [/COLOR]- Dùng để post music, video & photo slideshow tại website http://zing.vn
  - Xem mục Hướng Dẫn Chung[/COLOR] để biết rõ cách sử dụng các tùy chọn nâng cao cho include này.
  - Bạn có thể dùng các thông tin sau:
  [/COLOR][html]--- http://mp3.zing.vn

  Link bài hát: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Stronger-Inez.IW6WU98Z.html

  Link embed bài hát: http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WU98Z||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

  Link embed album: http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZF8EAD||1&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

  ID bài hát: IW6WU98Z

  --- http://video.zing.vn

  Link embed video: http://video.zing.vn/player/flvPlayer.swf?autoplay=false&xmlFile=7ZDD0I0^^a77504ab0f3b9373ff8a8c8e3878fabf&embed=1

  --- http://photo.zing.vn (Xem bbCode SLIDESHOW để biết thêm)

  Link album: http://photo.zing.vn/photo/gallery/album.14055842.html[/html][/COLOR]
 • Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
  Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
  Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
  Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
  Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký


  Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
  TD: ,

  Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net © 2006-2016
  Đang chờ Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP
  Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam
  Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động của Thành viên.
  Liên hệ: 0945.434.344 - (Toàn) - Email: wil8x@yahoo.com -
  Check Google Page Rank - DMCA.com

  GMT+7, 22-9-2019 07:20 , Processed in 0.109373 second(s), 23 queries , Gzip On.

  N2C sử dụng mã nguồn Discuz!

  Bản quyền mã nguồn thuộc về Comsenz Inc.
  Thông tin quảng cáo trên Ngoinhachung.net

  Lên trên