Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Devil Besides You - Hạ Quân Tường, Dương Thừa Lâm

[Lấy địa chỉ]
wilsoninlove Đăng lúc 8-1-2010 13:49:58- Tên tiếng Anh : Devil Besides You

- Tên tiếng Trung : 惡魔在身邊

- Tên tiếng Việt : Ác ma bên người (hay Định Mệnh)

- Thể loại : tình cảm, lãng mạn, hài hước

- Đài phát sóng : CTV (2005)

- Số tập : 20GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

HẠ QUÂN TƯỜNG vai GIANG MÃNHDƯƠNG THỪA LÂM vai TỀ DUYỆTVƯƠNG TRUYỀN NHẤT vai THƯỢNG NGUYÊN Y

[INDENT]
Translator : aries06
Typesetter : minzthu
Timer : sieunhantaithe, minzthu
Editor : sieunhantaithe, minzthu
Encoder : adam77
Poster : special thank sis soibeo
Uploader : los_angeles_20, minzthu, Ly4ever[/COLOR][/SIZE]

[/INDENT]
Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
wilsoninlove Đăng lúc 8-1-2010 13:50:12
LINK TORRENT[/SIZE]

[/COLOR]         Devil.Besides.You.Vietsub.KSTC.E1.avi.torrent  (12.02 KB)
  Downloads:358
7-7-2009 12:38
  
  
   
          Devil.Besides.You.E2.KSTC.Vietsub.avi.torrent  (12.32 KB)
  Downloads:163
10-7-2009 03:06
  
  
   
          Devil.Besides.You.Vietsub.KSTC.E3.avi.torrent  (12.59 KB)
  Downloads:126
15-7-2009 00:07
  
  
   
          Devil.Besides.You.E04.KSTC.Vietsub.avi.torrent  (13.71 KB)
  Downloads:119
18-7-2009 21:50
  
  
   
          Devil.Besides.You.E05.KSTC.Vietsub.avi.torrent  (12.32 KB)
  Downloads:104
3-8-2009 08:17
  
  
   
          Devil.Besides.You.E06.KSTC.Vietsub.avi.torrent  (11.71 KB)
  Downloads:85
7-8-2009 07:29
  
  
   
          Devil.Besides.You.E07.KSTC.Vietsub.avi.torrent  (11.34 KB)
  Downloads:44
14-9-2009 23:48
  
  
   
          Devil.Besides.You.E08.KSTC.Vietsub.avi.torrent  (12.75 KB)
  Downloads:42
14-9-2009 23:50
  
  
   
          Devil.Besides.You.E10.KSTC.Vietsub.avi.torrent  (13.93 KB)
  Downloads:38
14-9-2009 23:50
  
  
   
          Devil.Besides.You.E12.KSTC.Vietsub.avi.torrent  (13.33 KB)
  Downloads:34
14-9-2009 23:50
  
  
   
          Devil.Besides.You.E13.KSTC.Vietsub.avi.torrent  (13.91 KB)
  Downloads:31
14-9-2009 23:50
  
  
   
          Devil.Besides.You.E14.KSTC.Vietsub.avi.torrent  (12.72 KB)
  Downloads:31
14-9-2009 23:50
  
  
   
          Devil.Besides.You.E15.KSTC.Vietsub.avi.torrent  (12.16 KB)
  Downloads:31
14-9-2009 23:50
  
  
   
          Devil.Besides.You.E16.KSTC.Vietsub.avi.torrent  (11.69 KB)
  Downloads:41
14-9-2009 23:50
  
  
   
          Devil.Besides.You.E17.KSTC.Vietsub.avi.torrent  (11.49 KB)
  Downloads:35
14-9-2009 23:50
  
  
   
          Devil.Besides.You.E18.KSTC.Vietsub.avi.torrent  (18.21 KB)
  Downloads:27
14-9-2009 23:50
  
  
   
          Devil.Besides.You.E19.KSTC.Vietsub.avi.torrent  (18.91 KB)
  Downloads:31
14-9-2009 23:50
  
  
   
          Devil.Besides.You.E20.KSTC.Vietsub.avi.torrent  (11.53 KB)
  Downloads:58
14-9-2009 23:50
  
  
   
          Devil.Besides.You.E11.KSTC.Vietsub.avi.torrent  (11.75 KB)
  Downloads:25
14-9-2009 23:51
  
  
   
          Devil.Besides.You.E09.KSTC.Vietsub.avi.torrent  (12.3 KB)
Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
wilsoninlove Đăng lúc 8-1-2010 13:50:31
LINK MEGAUPLOAD[/SIZE][/COLOR]

Tập 1 : http://www.megaupload.com/?d=LCPTVUN6
Tập 2 : http://www.megaupload.com/?d=6Z753XJS
Tập 3 : http://www.megaupload.com/?d=8IVOIDPF
Or Tập 3 : http://www.megaupload.com/?d=N8KLATTT
Tập 4 : http://www.megaupload.com/?d=UQUZCAGQ
Or Tập 4 : http://www.megaupload.com/?d=LMUYHMQL
Tập 5 : http://www.megaupload.com/?d=WWAGL4UJ
Tập 6 : http://www.megaupload.com/?d=PD9RTK73
Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=7JYLLY6S
Tập 8 : http://www.megaupload.com/?d=6N8C99I8
Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=0KZ27UCK
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=HZNCD5AP
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=0AQP3ZKJ
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=JP5VJWF6
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=FD9GG4DL
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=FK5T6ZE2
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=RKKDTSDJ
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=0G6NJPK8
Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=SKI63CXX
Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=2IW457BB
Tập 19: http://www.megaupload.com/?d=4FICOE74
Tập 20: http://www.megaupload.com/?d=HKN5435K

LINK MEDIAFIRE[/SIZE][/COLOR]

Tập 1:
P1: http://www.mediafire.com/?dfmtn2rq3ti
P2: http://www.mediafire.com/?lhzn1wi1ttn
P3: http://www.mediafire.com/?5zmmkaiunmb

Tập 2:
P1: http://www.mediafire.com/?ndmgzl23xoj
P2: http://www.mediafire.com/?czmbwzuietk
P3: http://www.mediafire.com/?indhdddon2m
P4: http://www.mediafire.com/?zn2emykjxy4

Tập 3:
P1: http://www.mediafire.com/?te4jnmhzzhn
P2: http://www.mediafire.com/?rylmdu5da4y
P3: http://www.mediafire.com/?myhiwjyynzt

Tập 4:
P1: http://www.mediafire.com/?uymnnzdz2yf
P2: http://www.mediafire.com/?mbmyjnzy24o
P3: http://www.mediafire.com/?wymloum3zym
P4: http://www.mediafire.com/?cyqjmnug3jn

Tập 5:
P1: http://www.mediafire.com/?enm4lzegoyy
P2: http://www.mediafire.com/?egdtjlyjky1
P3: http://www.mediafire.com/?uzjkxjnomiy
P4: http://www.mediafire.com/?nzimn1nlhwm

Tập 6:
P1: http://www.mediafire.com/?mi5edideyak
P2: http://www.mediafire.com/?n0nmzziztlm
P3: http://www.mediafire.com/?2nmz5vdcngt

Tập 7:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?m2xwzgr1tt3
P2: http://www.mediafire.com/download.php?2zmquyq3jhu
P3: http://www.mediafire.com/download.php?fmhdmmnnvko

Tập 8:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?bmyciynyjmg
P2: http://www.mediafire.com/download.php?ojzj4mjlmiq
P3: http://www.mediafire.com/download.php?z2uzitmutmw
P4: http://www.mediafire.com/?lumjnzoo0zx

Tập 9:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?my2iazytzt4
P2: http://www.mediafire.com/download.php?5jmjjx3n5na
P3: http://www.mediafire.com/download.php?ynenz2jyczi
P4: http://www.mediafire.com/download.php?iz0dgkd22y1

Tập 10:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?xnyd0izyzzz
P2: http://www.mediafire.com/download.php?fjnznoydww5
P3: http://www.mediafire.com/download.php?anywqfzozdl

Tập 11:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?2ntownwq00w
P2: http://www.mediafire.com/download.php?1qenmzm4zti
P3: http://www.mediafire.com/download.php?evgtjgvyt20

Tập 12:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?jm2tkmmjydx
P2: http://www.mediafire.com/download.php?iddjggmzmjm
P3: http://www.mediafire.com/download.php?jmjhnjkdo2j

Tập 13:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?zz0z2mmzotg
P2: http://www.mediafire.com/download.php?5h2znrtf2zm
P3: http://www.mediafire.com/download.php?my4jzyzndrt

Tập 14:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?t521z2jlrnn
P2: http://www.mediafire.com/download.php?ynnfdzgggmw
P3: http://www.mediafire.com/download.php?lzzzmoium4y

Tập 15:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?jd2zwxmwnjz
P2: http://www.mediafire.com/download.php?12zja54nzwn
P3: http://www.mediafire.com/download.php?tjzjmzzznyj

Tập 16:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?yyz3m3mu0ui
P2: http://www.mediafire.com/download.php?gtw0vzzjwjj
P3: http://www.mediafire.com/download.php?gmi0030tmyg

Tập 17:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?myjyyhmyt30
P2: http://www.mediafire.com/download.php?mmi3mzwcudt
P3: http://www.mediafire.com/download.php?zxjmmmewwgw

Tập 18:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?ginr3jjwoyy
P2: http://www.mediafire.com/download.php?uajmzezmzed
P3: http://www.mediafire.com/download.php?immwwuzdmbj

Tập 19:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?ioknv31cyyn
P2: http://www.mediafire.com/download.php?nvgmzdmmv5o
P3: http://www.mediafire.com/download.php?m2mgy2yzzwn

Tập 20:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?0tzuezt1fm0
P2: http://www.mediafire.com/download.php?gtdwdt3xqym
P3: http://www.mediafire.com/download.php?eg2mwzky2jy
Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
wilsoninlove Đăng lúc 8-1-2010 13:50:46
Một số hình ảnh trong phim
Cre : DAN.
Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
wilsoninlove Đăng lúc 8-1-2010 13:51:01
Mê Muội
Dương Thừa Lâm[/COLOR]

Brought to you by KSTC[/COLOR]Link down  http://www.megaupload.com/?d=1GVMSWYU
Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
6#
Bài viết đã bị xóa
7#
Bài viết đã bị xóa
8#
Bài viết đã bị xóa
9#
Bài viết đã bị xóa
10#
Bài viết đã bị xóa
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
TD: ,

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net © 2006-2016
Đang chờ Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP
Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam
Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động của Thành viên.
Liên hệ: 0945.434.344 - (Toàn) - Email: wil8x@yahoo.com -
Check Google Page Rank - DMCA.com

GMT+7, 20-9-2019 06:37 , Processed in 0.120169 second(s), 24 queries , Gzip On.

N2C sử dụng mã nguồn Discuz!

Bản quyền mã nguồn thuộc về Comsenz Inc.
Thông tin quảng cáo trên Ngoinhachung.net

Lên trên