Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Dành cho dân Hóa hay yêu thích Hóa

[Lấy địa chỉ]
trucvy Đăng lúc 28-11-2009 00:30:46
chào ban powerwater , minh moi dang ky la thanh vien thui
minh hoc nam 2 khoa hoa truong tu nhien
phuochaiyeu Đăng lúc 2-12-2009 15:24:44
đề nghị ko spam ở topic này[/SIZE]
xin han hanh lam quen. Minh ten Hai, lam on chi dum dia chi de down ve tai lieu hoa dai cuong.xin cam on
ngxthanhduc Đăng lúc 3-12-2009 11:20:26
uh,các bạn năng tham gia cho tăng phần hiểu biết, mình là hóa cụ nè, đang học năm cuối. Năm nhất năm 2 gắng chăm chỉ chứ k lên mấy năm sau tuy dễ nhưng k bù nổi thành tích đâu. Thật đấy, thân ái!
Đăng lúc 3-12-2009 19:24:47
Chú ý: Tác giả bị cấm hoặc bị xóa nội dung bài tự động bị ẩn
NHANNTT08 Đăng lúc 4-1-2010 22:59:59
mình năm nhất ngành Hóa cách đây 14 năm rồi (1996). Hiện nay đang công tác tại trường C3 Nguyễn Trường Tộ- Bình Thuận.
angel and demon Đăng lúc 9-1-2010 15:33:47
Xin cheo` tat ca? cộng đồng cư dân Hó@ nhaaa!!!!không thể ngờ là dân số của mình lại đông đến như vậy.....hjhj....mình là sv năm 1 trường dhcn tp.hcm rất mong muốn được làm quen với tất cả mọi người.......[MUSIC=\"http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3Player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZC0WEZ||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent\"][/MUSIC]
:047::035:
hoadoquyen@1811 Đăng lúc 17-1-2010 23:40:43
[/MUSIC]
Làm wen mừ sao ko để lại tên ? tuổi j hêt vây?
what your name?
NHANNTT08 Đăng lúc 21-1-2010 11:44:34
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÔ CƠ LỚP 12
(Các bạn lớp 12 làm thử mấy bài toán sau, những bài này tương đối dễ, thời gian làm bài 40 phút thôi nha. những chổ chưa chính xác nếu có vui lòng tự chỉnh lại.
Câu 1:  Dãy chỉ gồm các chất có tính lưỡng tính:
A. Al2O3, NaHCO3, Na2CO3                B. Al, Al(OH)3, CaO
C. Al2O3, Al(OH)3, NaHCO3                D. Al, KHCO3, CaCO3
Câu 2:Trong dãy các chất dưới đây, dãy nào chỉ gồm các chất
có khả năng tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường:
        A. Na, Ba, CaO, Mg, Sr                B. K, Al, CuO, Sr, Li
        C. BaO, Al, FeO, NaOH                D. Na, CaO, Ba, Ca, K
Câu 3:Trong các KL:K,Ca,Al,Mg.kimloại có tính khử yếu nhất:
        A. K                B. Ca                C. Al                D.Mg
Câu 4:Al(OH)3 là hợp chất lưỡng tính, phản ứng minh hoạ cho
tính chất trên là:
A.        khi đun nóng bị phân huỷ thành Al2O3 và H2O
B.        tác dụng với dd axit tạo ra muối nước.
C.        Tác dụng với dd kiềm tạo ra muối nước.
D.        Vừa tác dụng với dd axit vừa tác dụng với dd kiềm.
Câu 5: Cho các chất: NaHCO3, Na2CO3, Al2O3, CaCO3 lần lượt
tác dụng với dd NaOH, ddHCl. Số cặp chất phản ứng với nhau là:
        A. 4                B. 5                C. 6                D.7
Câu 6: Kim loại nào dưới đây được dùng làm chất tham gia điều chế  các kim loại hoạt động yếu bằng phương pháp thuỷ luyện?
        A. K                B. Ca                C. Al                D. Sr
Câu 7: Dãy  chỉ gồm các chất được dùng làm mềm nước cứng:
A. NaCl, HCl, Na2CO3                B. Ca(OH)2, CaCO3, H3PO4
C. Ca(OH)2, Na2CO3, Na3PO4        D. NaOH, Na2CO3, HNO3
Câu 8:Khi điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ,
có vách ngăn xốp, thì quá trính xảy ra ở anôt là:
A. oxi hoá Cl-                        B. khử ion Na+
C. oxi hoá H2O                D. khử H2O
Câu 9:Ion kim loại bị khử trong trường hợp nào dưới đây:
        A. điện phân dd NaCl        B. điện phân Al2O3 nóng chảy
        C. cho Al vào dd NaOH        D. cô cạn dd CaCl2
Câu 10:Criolit có thành phần hoá học là:
        A. Al2O3.nH2O                B. K2O.Al2O3. 6SiO2.2H2O
        C. NaAlF6(3NaF. AlF3)        D. Al2O3. 2SiO2. 2H2O
Câu 11:Cho CO2 từ từ đến dư vào dd Ca(OH)2. hiện tượng xảy ra:
        A. dd vẩn đục                        B. có kết tủa trắng
        C. dd trong suốt                D. dd vẩn đục từ từ trong lại
Câu 12: Cho CO2 từ từ đến dư vào dd NaAlO2. hiện tượng xảy ra:
A. có kết tủa keo trắng                B. dd trong suốt
C. có kết tủa keo trắng tan dần        D. có kết tủa xanh
Câu 13: Cho dd HCl từ từ đến dư vào dd NaAlO2.hiện tượng xảy ra:
A. có kết tủa keo trắng                B. dd trong suốt
C. có kết tủa keo trắng tan dần        D. có kết tủa
Câu 14: Cho dd NaOH từ từ đến dư vào dd AlCl3.hiện tượng xảy ra:
A. có kết tủa keo trắng                B. dd trong suốt
C. có kết tủa keo trắng tan dần        D. có kết tủa
Câu 15: Cho dd NH3 từ từ đến dư vào dd AlCl3. hiện tượng xảy ra:
A. có kết tủa keo trắng                B. dd trong suốt
C. có kết tủa keo trắng tan dần        D. có kết tủa
Câu 16:Cho Na vào dd FeCl3. hiện tượng xảy ra:
A. có kết tủa trắng xám        B. có khí bay ra và kết nâu đỏ C. có kết tủa nâu đỏ                D. có khí bay ra và kết tủa xanh
Câu 17:Khi cho dd chứa a mol HCl vào dd chứa b mol KAlO2.
Điều kiện cần và đủ để thu được kết tủa là:
        A. a = b        B. a = 3b        C. a < 4b        D. a  < 3b
Câu 18: khi cho dd chứa a mol NaOH vào dung dịch chứa
b mol AlCl3. Để thu được kết tủa lớn nhất thì:
        A. a = b        B. a = 3b        C. a  4b        D. a  2b
Câu 19: chọn trình tự tiến hành để phân biệt 4 chất rắn:
Na2CO3, CaCO3, Na2SO4, CaSO4.2H2O riêng biệt:
A. nước, dd HCl.                B. nước, dd BaCl2.
C. nước, dd AgNO3.                D. nước, dd NaOH.
Câu 20: chọn một thuốc thử nhận biết :Mg, Al, Al2O3
A.dd NaOH            B.dd HCl          C.dd NH3         D.dd H2SO4.
Câu 21: nhận biết dd mất nhãn sau:NaCl, CaCl2, AlCl3 , CuCl2
A. dd NaOH , dd K2CO3        B. dd NaOH, dd Na2CO3
C. dd H2SO4, dd AgNO3        D. câu A, B đúng

Câu 22: làm sạch quặng boxit lẫn Fe2O3 và SiO2, dùng hoá chất
A. dd HCl dư, dd NaOH dư    B. dd NaOH, khí CO2
C. ddNaOH dư, dd HCl dư     D. dd NaOH dư, khí CO2
Câu 23: Cho Fe, Cu tác dụng với các dung dịch: CuSO4, AgNO3.
Số cặp chất tác dụng với nhau là:
        A. 1.                   B. 2.                     C. 3.               D. 4.
Câu 24: Có dung dịch NiSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4.
Phương pháp hoá học đơn giản để loại bỏ tạp chất là dùng:
        A. bột Fe dư, lọc.                B. bột Ni dư, lọc.       
C. bột Pb dư , lọc.                D. câu A,B,C đúng.
Câu 25:Trong các tên sau: đuyra, electron, silumin, boxit.
Tên gọi nào không phải là hợp kim của nhôm?
        A. đuyra        B. electron        C. silumin        D.boxit
Câu 26: Cho 10 (lít) CO2 và N2 ( đktc) vào 200 ml dd Ca(OH)2  1 M thu được 5 g kết tủa. % về thể tích của CO2 trong hh là:
A. 22,4% và 67,2%                 B. 11,2% và 67,2%         
C. 11,2% và 78,4%                   D. 22,4% và 56%
Câu 27:Hoà tan hoàn toàn 7,2 g kim loại nhóm IIA vào dd HCl dư
thu được dd chứa 28,5g muối. Kim loại cần tìm là:
        A. Mg                B. Ca                C. Ba                D. Sr
Câu 28: Hoà tan 6,9 g một kim loại kiềm vào nước thu được 3,36 lít
H2(đktc). Kim loại kiềm cần tìm là:
A. Na                B. K                C. Rb                 D.Cs
Câu 29:Cho 8 lít hh CO và CO2 trong đó CO2 chiếm 39,2%(theo thể
tích) đi qua dd chứa 7,4g Ca(OH)2. Tính số gam kết tủa tạo thành?
        A.10g                B.6g                C.14g                D.4g
Câu 30: Cho 20g hh Al, Mg, Al2O3 tác dụng  hết với dd NaOH dư
được 6,72 lít khí(đktc). Thành phần % của Al trong hỗn hợp là:
A. 27%           B. 54%        C.81%                D. 40,5%
Câu 31:cho 10ml dd muối Ca2+ tác dụng với dd Na2CO3 dư thu được
một lượng kết tủa. lọc lấy chất kết tủa đem nung tới khi khối
lượng không đổi được 0,28g chất rắn. Hãy xác định số gam
ion Ca2+ có trong 1 lít dd ban đầu.
        A. 0,2g        B.0,108g        C. 2g                D.20g
Câu 32:lượng khí clo sinh ra khi cho dd HCl đặc tác dụng với 6,96 g
MnO2 đã oxi hoá kim loại A tạo ra 7,6 g muối khan.
Kim loại A? biết A là nguyên tố thuộc pnc nhóm II.
        A. Mg                B. Ca                C. Ba                D. Sr
Câu 33: Dùng 10,8 g bột Al để khử 16 g Fe2O3 thành Fe.
Tổng khối lượng sản phẩm thu được là:
A. 10,2g        B. 26,8g                C. 21,4g        D. 26g
Câu 34:Sản xuất Al bằng pp đp Al2O3 nóng chảy. Hãy cho biết khối lượng Al2O3 và C (cực dương ) cần dùng để sản xuất được 0,54 tấn nhôm. Cho rằng toàn bộ khí O2 sinh ra đốt cực dương thành CO2
        A. 1,02 tấn và 0,36 tấn        B. 2,04 tấn và 0,24 tấn
        C. 1,02 tấn và 0,24 tấn        D. 2,04 tấn và 0,36 tấn
Câu 35:Cho 31,2g Al, Al2O3 tác dụng với dd NaOH dư thu được
16,8 lít khí ở OoC, 0,8at. Thể tích dd NaOH 4M đã dùng,
biết dùng dư 10ml là:
A. 260ml        B.210ml        C.160ml        D.200ml
Câu 36: Điện phân muối clorua KLK nóng chảy, thu được 8,96 lít khí(đktc) ở anôt và18,4 g kim loại ở catôt.CTPTcủa muối đã đp:
A.        NaCl.                B. KCl.           C. LiCl.              D. CsCl.
Câu 37:Tính khlượng Na thu được khi tiền hành cô cạn 4 lít dd
NaCl 0,5M rồi đpnc, biết hiệu suất của quá trình là 90%.
        A.46g                b.41,4g        C.10,35g        D.51,2g
Câu 38: Hoà tan hợp kim Al – Mg bằng dd HCl dư được 4,48 lít H2
(đktc). Nếu cho  tác dụng với dd NaOH dư được 3,36 lít H2
( đktc). Khối lượng của Al, Mg trong hợp kim lần lượt là:
A.2,7g và 2,4g.                B.2,7g và 1,2g.
C.4,05g và 2,4g.                D.4,05g và 1,2g.
Câu 39:Hh gồm Al, Al4C3 cho tác dụng với H2O thu được 31,2g kết
tủa. Nếu cho cũng lượng hh trên tác dụng với dd HCl thu
được 20,16 lít hh khí. Khối lượng Al trong hh là:
        A.24,3g        B.10,8g        C.8,1g                D.16,2g
Câu 40: Cho 1,568 lít CO2 (đktc) vào  dd có hoà tan 4,48 g KOH.
chất tan có trong dung dịch sau phản ứng là:
A. KHCO3.                         B. K2CO3.        
C. KHCO3 ,K2CO3.                 D. K2CO3, KOH.
cong_truong84 Đăng lúc 23-1-2010 16:11:11
minh moi tham ja dien dan,mong cac ban chi jao nhiu
cong_truong84 Đăng lúc 23-1-2010 16:13:14
cac ban co biet tai lieu hoa pt2 nao k?
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
TD: ,

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net © 2006-2016
Đang chờ Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP
Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam
Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động của Thành viên.
Liên hệ: 0945.434.344 - (Toàn) - Email: wil8x@yahoo.com -
Check Google Page Rank - DMCA.com

GMT+7, 20-8-2019 23:32 , Processed in 0.148994 second(s), 21 queries , Gzip On.

N2C sử dụng mã nguồn Discuz!

Bản quyền mã nguồn thuộc về Comsenz Inc.
Thông tin quảng cáo trên Ngoinhachung.net

Lên trên