Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Bộ sưu tập remix, A cappella, Instrumental ... của Michael Jackson

[Lấy địa chỉ]
wilsoninlove Đăng lúc 15-8-2009 16:58:59
Remixes :[/SIZE][/FONT]   
Another Part of Me 7\'\' [/SIZE][/FONT][439 Kb][/SIZE][/FONT]
    Another Part of Me \"Extended Dance Mix\" [/SIZE][/FONT][735 Kb][/SIZE][/FONT]
    Bad \"Ben Liebrand\'s Extended Dance     Remix\"[/SIZE][/FONT] [967 Kb][/SIZE][/FONT]
    Bad \"Dance Extended Mix\" [/SIZE][/FONT][568 Kb][/SIZE][/FONT]
    Beat it \"Moby\'s Sub Mix\" [/SIZE][/FONT][727 Kb][/SIZE][/FONT]
    Billie Jean \"Down-And-Up Remix\" [/SIZE][/FONT][1053 Kb][/SIZE][/FONT]
    Black Or White \"House with Guitar Radio Mix\" [/SIZE][/FONT][447 Kb][/SIZE][/FONT]
    Black Or White \"The Clivilles & Cole     House/Dub Mix\" [/SIZE][/FONT][1015 Kb][/SIZE][/FONT]
    Black Or White \"The Clivilles & Cole     Radio Mix\" [/SIZE][/FONT][416 Kb][/SIZE][/FONT]
    Black Or White \"The Underground Club Mix\"     [/SIZE][/FONT][1160 Kb][/SIZE][/FONT]
    Black Or White \"Tribal Beats\" [/SIZE][/FONT][567 Kb][/SIZE][/FONT]
    Blood On The Dance Floor \"Fire Island Radio     Edit\" [/SIZE][/FONT][448 Kb][/SIZE][/FONT]
    Blood On The Dance Floor \"Fire Island Vocal     Mix\"
    Blood On The Dance Floor \"Fire Island Dub\" [/SIZE][/FONT][1044 Kb][/SIZE][/FONT]
    Blood On The Dance Floor \"Refugee Camp     Dub\" [/SIZE][/FONT][417 Kb][/SIZE][/FONT]
    Blood On The Dance Floor \"Refugee Camp Edit\"
    Blood On The Dance Floor \"T & G Pool of Blood     Dub\" [/SIZE][/FONT][883 Kb][/SIZE][/FONT]
    Blood On The Dance Floor \"TM\'s Switchblade Edit\" [/SIZE][/FONT][401 Kb][/SIZE][/FONT]
    Dirty Diana \"Alan Coulthard Mix\" [/SIZE][/FONT][790 Kb][/SIZE][/FONT]
    Dirty Diana \"Unlimited Mix\" [/SIZE][/FONT][451 Kb][/SIZE][/FONT]
    Don\'t Stop \'Til Get Enough \"Roger\'s Underground     Solution Mix\" [/SIZE][/FONT][726 Kb][/SIZE][/FONT]
    Earth Song \"Hani\'s Around TheWorld Experience\" [/SIZE][/FONT][1816 Kb][/SIZE][/FONT]
    Earth Song \"Hani\'s Radio Experience\" [/SIZE][/FONT][443 Kb][/SIZE][/FONT]
    Ghosts \"Mousse T\'s Club Mix\" [/SIZE][/FONT][743 Kb][/SIZE][/FONT]
Ghosts \"Mousse T\'s Radio Rock Singalong Remix\" [/SIZE][/FONT][537 Kb][/SIZE][/FONT]
    Ghosts \"Mousse T\'s Radio Rock\" [/SIZE][/FONT][545 Kb][/SIZE][/FONT]
    Give In To Me \"Vocal Version\" [/SIZE][/FONT][548 Kb][/SIZE][/FONT]
    Heal The World (Prelude) \"7\" Edit\"
    HIStory \"7\" HIStory Lesson Edit\" [/SIZE][/FONT][648 Kb][/SIZE][/FONT]
    HIStory \"MARK!s Radio Edit\" [/SIZE][/FONT][669Kb][/SIZE][/FONT]
    HIStory \"MARK!s Vocal Club Mix\" [/SIZE][/FONT][1429 Kb][/SIZE][/FONT]
    HIStory \"The Ummah DJ Mix\" [/SIZE][/FONT][475 Kb][/SIZE][/FONT]
    HIStory \"The Ummah Main A Cappella\" [/SIZE][/FONT][637 Kb][/SIZE][/FONT]
    HIStory \"The Ummah Radio Mix\" [/SIZE][/FONT][755 Kb][/SIZE][/FONT]
    HIStory \"TM\'s Historical Dub\" [/SIZE][/FONT][1230 Kb][/SIZE][/FONT]
    I Just Can\'t Stop Loving You \"7\" Version\" [/SIZE][/FONT][516 Kb][/SIZE][/FONT]
    I Want You Back 98 \"uff Dady\" [/SIZE][/FONT][511 Kb][/SIZE][/FONT]
    In The Closet \"KI\'s 12\" \" [/SIZE][/FONT][863 Kb][/SIZE][/FONT]
In The Closet \"Newark Mix\" [/SIZE][/FONT][838 Kb][/SIZE][/FONT]
In The Closet \"The Mission\" [/SIZE][/FONT][1099 Kb][/SIZE][/FONT]
    In The Closet \"The Mix Of Life\" [/SIZE][/FONT][1193 Kb][/SIZE][/FONT]
    In The Closet \"The Promise\" [/SIZE][/FONT][864 Kb][/SIZE][/FONT]
    In The Closet \"The Reprise\" [/SIZE][/FONT][432 Kb][/SIZE][/FONT]
In The Closet \"The Underground Mix\" [/SIZE][/FONT][655 Kb][/SIZE][/FONT]
    In The Closet \"The Vow\" [/SIZE][/FONT][567 Kb][/SIZE][/FONT]
    In The Closet \"Touch Me Dub\" [/SIZE][/FONT][1042 Kb][/SIZE][/FONT]
    In The Closet \"Video Clip Version\" [/SIZE][/FONT][677 Kb][/SIZE][/FONT]
Is It Scary \"DJ Greek\'s Scary Mix\" [/SIZE][/FONT][842 Kb][/SIZE][/FONT]
    Jam \"Atlanta Techno Mix\" [/SIZE][/FONT][950 Kb][/SIZE][/FONT]
    Jam \"Edited 4 radio\" [/SIZE][/FONT][356 Kb][/SIZE][/FONT]
    Jam \"E-Smoove\'s Jazzy Jam\" [/SIZE][/FONT][1052 Kb][/SIZE][/FONT]
    Jam \"MJ\'s Raw Mix\" [/SIZE][/FONT][713 Kb][/SIZE][/FONT]
    Jam \"More Than Enuff Mix\" [/SIZE][/FONT][918 Kb][/SIZE][/FONT]
    Jam \"ercapella\" [/SIZE][/FONT][858 Kb][/SIZE][/FONT]
Jam \"Roger\'s Club Mix\"[/SIZE][/FONT] [696 Kb][/SIZE][/FONT]
Jam \"Roger\'s Jeep Radio Mix\" [/SIZE][/FONT][431 Kb][/SIZE][/FONT]
    Jam \"Silky 7\" \" [/SIZE][/FONT][492 Kb][/SIZE][/FONT]
    Jam \"Teddy\'s 12\" Mix\" [/SIZE][/FONT][855 Kb][/SIZE][/FONT]
Jam \"The Video Mix\" [/SIZE][/FONT][880 Kb][/SIZE][/FONT]
Off The Wall \"Junior Vasquez Remix\" [/SIZE][/FONT][611 Kb][/SIZE][/FONT]
    Remember The Time \"12\" Main Mix\"[/SIZE][/FONT]
[/SIZE][/FONT]
Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
wilsoninlove Đăng lúc 15-8-2009 16:59:20

    Remember The Time \"E-Smoove\'s Late Nite Mix\" [/SIZE][/FONT][907 Kb][/SIZE][/FONT]
    Remember The Time \"Maurice\'s Underground\"     [/SIZE][/FONT][1166 Kb][/SIZE][/FONT]
    Remember The Time \"New Jack Radio Mix\" [/SIZE][/FONT][470 Kb][/SIZE][/FONT]
    Remember The Time \"Silky Soul 7\" \"
    Rock With You \"Mike\'s Clubhouse Mix\" [/SIZE][/FONT][928 Kb][/SIZE][/FONT]
    Rock With You \"Master\'s At Work Remix\" [/SIZE][/FONT][625 Kb][/SIZE][/FONT]
    Scream \"Club Mix\" [/SIZE][/FONT][88 Kb][/SIZE][/FONT]
    Scream \"Dave \"Jam\" Hall\'s Extended     Urban Remix Edit\" [/SIZE][/FONT][810 Kb][/SIZE][/FONT]
    Scream \"David Morales R&B Extended Mix\" [/SIZE][/FONT][505 Kb][/SIZE][/FONT]
    Scream \"Def Radio Mix\" [/SIZE][/FONT][519 Kb][/SIZE][/FONT]
    Scream \"Naughty Pretty-Pella\" [/SIZE][/FONT][896 Kb][/SIZE][/FONT]
Scream \"ressurized Dub Pt 1\" [/SIZE][/FONT][1565 Kb][/SIZE][/FONT]
    Scream \"ressurized Dub Pt 2\" [/SIZE][/FONT][1009 Kb][/SIZE][/FONT]
    Smooth Criminal \"Annie Mix\" [/SIZE][/FONT][665 Kb][/SIZE][/FONT]
    Smooth Criminal \"Ben Liebrand\'s Extended     Remix\" [/SIZE][/FONT][863 Kb][/SIZE][/FONT]
    Smooth Criminal \"Dance Mix-Dub Version\" [/SIZE][/FONT][555 Kb][/SIZE][/FONT]
    Smooth Criminal \"Extended Dance Mix Radio     Edit\" [/SIZE][/FONT][660 Kb][/SIZE][/FONT]
Speed Demon \"Bretter Mix\" [/SIZE][/FONT][576 Kb][/SIZE][/FONT]
    Stranger In Moscow \"Basement Boys 12\" Dance Club     Mix\" [/SIZE][/FONT][1019 Kb][/SIZE][/FONT]
    Stranger In Moscow \"Basement Boys Danger Dub\" [/SIZE][/FONT][688 Kb][/SIZE][/FONT]
    Stranger In Moscow \"Basement Boys Radio Mix\" [/SIZE][/FONT][498 Kb][/SIZE][/FONT]
    Stranger In Moscow \"Basement Boys Spensane Vocal Remix     (R&B)\" [/SIZE][/FONT][545 Kb][/SIZE][/FONT]
    Stranger In Moscow \"Charles Roane full Mix     (R&B)\" [/SIZE][/FONT][574 Kb][/SIZE][/FONT]
    Stranger In Moscow \"Hani\'s Dub Hop Mix\" [/SIZE][/FONT][429 Kb][/SIZE][/FONT]
    Stranger In Moscow \"Hani\'s Extended Chill Hop Mix     (R&B)\" [/SIZE][/FONT][743 Kb][/SIZE][/FONT]
    Stranger In Moscow \"Hani\'s Num Club Mix\" [/SIZE][/FONT][1264 Kb][/SIZE][/FONT]
    Stranger In Moscow \"Hani\'s Num Radio\" [/SIZE][/FONT][474 Kb][/SIZE][/FONT]
    Stranger In Moscow \"Tee\'s Freeze Radio\" [/SIZE][/FONT][457 Kb][/SIZE][/FONT]
    Stranger In Moscow \"Tee\'s In-House Club Mix\" [/SIZE][/FONT][845 Kb][/SIZE][/FONT]
    Stranger In Moscow \"Tee\'s Light Ac Mix\" [/SIZE][/FONT][525 Kb][/SIZE][/FONT]
    Stranger In Moscow \"Tee\'s Radio Mix\" [/SIZE][/FONT][537 Kb][/SIZE][/FONT]
    Stranger In Moscow \"TNT Danger Dub\" [/SIZE][/FONT][901 Kb][/SIZE][/FONT]
    Stranger In Moscow \"TNT Frozen Sun Mix-Club\" [/SIZE][/FONT][835 Kb][/SIZE][/FONT]
    The Way You Make Me Feel \"7\" Version [/SIZE][/FONT][543 Kb][/SIZE][/FONT]
    The Way You Make Me Feel \"Dance Extended Mix\" [/SIZE][/FONT][968 Kb][/SIZE][/FONT]
    They Don\'t Care About Us \"Charles\'Full Joint     Mix\" [/SIZE][/FONT][772 Kb][/SIZE][/FONT]
    They Don\'t Care About Us \"Dallas Austin Main     Mix\" [/SIZE][/FONT][643 Kb][/SIZE][/FONT]
    They Don\'t Care About Us \"Love To Infinity\'s Athem     Of Love Mix\" [/SIZE][/FONT][956 Kb][/SIZE][/FONT]
    They Don\'t Care About Us \"Love To Infinity\'s     Classic Paradise Mix\" [/SIZE][/FONT][972 Kb][/SIZE][/FONT]
    They Don\'t Care About Us \"Love To Infinity\'s     Classic Paradise Radio Mix\" [/SIZE][/FONT][521 Kb][/SIZE][/FONT]
    They Don\'t Care About Us \"Love To Infinity\'s     Hacienda Mix\" [/SIZE][/FONT][886 Kb][/SIZE][/FONT]
    They Don\'t Care About Us \"Love To Infinity\'s Walk     In The Park Mix\" [/SIZE][/FONT][898 Kb][/SIZE][/FONT]
    They Don\'t Care About Us \"Track Masters Radio     Edit\" [/SIZE][/FONT][578 Kb][/SIZE][/FONT]
    They Don\'t Care About Us \"Track Masters     Remix\" [/SIZE][/FONT][648 Kb][/SIZE][/FONT]
    This Time Around \"Dallas Clean Album Remix\" [/SIZE][/FONT][496 Kb][/SIZE][/FONT]
    This Time Around \"Dallas Mix w-o rap\" [/SIZE][/FONT][542 Kb][/SIZE][/FONT]
    This Time Around \"Dallas Radio Remix\" [/SIZE][/FONT][535 Kb][/SIZE][/FONT]
    This Time Around \"David Mitson Clean Edit\" [/SIZE][/FONT][512 Kb][/SIZE][/FONT]
    This Time Around \"D.M. AM Mix\" [/SIZE][/FONT][911 Kb][/SIZE][/FONT]
    This Time Around \"D.M. Mad Dub\" [/SIZE][/FONT][929 Kb][/SIZE][/FONT]
    This Time Around \"DM. Radio Mix\" [/SIZE][/FONT][480 Kb][/SIZE][/FONT]
    This Time Around \"Georgie\'s House\'n Around Mix\"     [/SIZE][/FONT][737 Kb][/SIZE][/FONT]
    This Time Around \"Maurice\'s Club Around Radio     Mix\" [/SIZE][/FONT][430 Kb][/SIZE][/FONT]
    This Time Around \"Maurice\'s Hip Hop Around Mix     w/drop rap\" [/SIZE][/FONT][499 Kb][/SIZE][/FONT]
    This Time Around \"UBQ\'s Opera Vibe Dub\"
    This Time Around \"Uno Clio 12\" Master Mix\" [/SIZE][/FONT][1060 Kb][/SIZE][/FONT]
    This Time Around \"Uno Clio Dub Mix\" [/SIZE][/FONT][915 Kb][/SIZE][/FONT]
    Thriller \"Special Edit\" [/SIZE][/FONT][540 Kb][/SIZE][/FONT]
    Wanna Be Startin\' Something \"Brothers In Rhythm     Mix\" [/SIZE][/FONT][937 Kb][/SIZE][/FONT]
    Wanna Be Startin\' Something \"Tommy D\'s Main Mix\"     [/SIZE][/FONT][947 Kb][/SIZE][/FONT]
    Who Is It \"7\" \" [/SIZE][/FONT][635 Kb][/SIZE][/FONT]
    Who Is It \"Brothers In Rhythm house Mix\" [/SIZE][/FONT][839 Kb][/SIZE][/FONT]
    Who Is It \"Disco Tech Mix\" [/SIZE][/FONT][673 Kb][/SIZE][/FONT]
    Who Is It \"House 7\" [/SIZE][/FONT][451 Kb][/SIZE][/FONT]
    Who Is It \"IHS Mix\" [/SIZE][/FONT][925 Kb][/SIZE][/FONT]
    Who Is It \"Lakeside Dub [/SIZE][/FONT][769 Kb][/SIZE][/FONT]
    Who Is It \"Moby\'s Raw Mery Dub\" [/SIZE][/FONT][1061 Kb][/SIZE][/FONT]
    Who Is It \"atience beats\" [/SIZE][/FONT][43 Kb][/SIZE][/FONT]
    Who Is It \"atience Edit\" [/SIZE][/FONT][474 Kb][/SIZE][/FONT]
    Who Is It \"-Man Dub\" [/SIZE][/FONT][1166 Kb][/SIZE][/FONT]
    Who Is It \"The Most Patient Mix\" [/SIZE][/FONT][895 Kb][/SIZE][/FONT]
    Who Is It \"The Oprah Winfrey Special Intro\" [/SIZE][/FONT][470 Kb][/SIZE][/FONT]
    Will You Be There \"Edit\"
    You Are Not Alone \"Classic Song Version\" [/SIZE][/FONT][889 Kb][/SIZE][/FONT]
    You Are Not Alone \"Franctified Club Mix\" [/SIZE][/FONT][1179 Kb][/SIZE][/FONT]
    You Are Not Alone \"Jon B. Main Mix\" [/SIZE][/FONT][802 Kb][/SIZE][/FONT]
    You Are Not Alone \"Jon B. Padappella Mix\" [/SIZE][/FONT][795 Kb][/SIZE][/FONT]
You Are Not Alone \"R.Kelly Remix\" [/SIZE][/FONT][797 Kb][/SIZE][/FONT]
[/SIZE][/FONT]
Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
wilsoninlove Đăng lúc 15-8-2009 16:59:35
A cappella :[/SIZE][/FONT]   

[LIST]
 • Bad [/SIZE][/FONT][445 Kb][/SIZE][/FONT]
      Blood On The Dance Floor [/SIZE][/FONT][389 Kb][/SIZE][/FONT]
      Earth Song [/SIZE][/FONT][667 Kb][/SIZE][/FONT]  [/SIZE][/FONT]
      I Want You Back 98 [/SIZE][/FONT][506     Kb][/SIZE][/FONT]
      Jam #1 #2 [/SIZE][/FONT][285 Kb] [64 Kb][/SIZE][/FONT]
      Remember The Time #1 #2[/SIZE][/FONT] [177 Kb][/SIZE][/FONT] [/SIZE][/FONT][562 Kb][/SIZE][/FONT]
      Scream [/SIZE][/FONT][70 Kb][/SIZE][/FONT]
      Smooth Criminal [/SIZE][/FONT][490     Kb][/SIZE][/FONT]
      The Way You Make Me Feel [/SIZE][/FONT][98 Kb][/SIZE][/FONT]
      They Don\'t Care About Us [/SIZE][/FONT][259 Kb][/SIZE][/FONT]
      Who Is It (Oprah version) [/SIZE][/FONT][97 Kb]
      [/SIZE][/FONT]You Are Not Alone [/SIZE][/FONT][138 Kb][/SIZE][/FONT]
  [/LIST]
 • Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
  Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
  Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
  Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
  wilsoninlove Đăng lúc 15-8-2009 16:59:44
  Instrumental :[/SIZE][/FONT]   

  [LIST]
 • 2Bad [/SIZE][/FONT][28 Kb][/SIZE][/FONT]
      Billie Jean [/SIZE][/FONT][743 Kb][/SIZE][/FONT]
      Black Or White [/SIZE][/FONT][391     Kb][/SIZE][/FONT]
      Childhood [/SIZE][/FONT][517     Kb][/SIZE][/FONT]
      Dirty Diana [/SIZE][/FONT][548 Kb][/SIZE][/FONT]
      Ghosts [/SIZE][/FONT][307     Kb][/SIZE][/FONT] [/SIZE][/FONT]
      Give In To Me [/SIZE][/FONT][656Kb][/SIZE][/FONT]
      Gone too soon [/SIZE][/FONT][392 Kb][/SIZE][/FONT]
      Man In The Mirror [/SIZE][/FONT][623Kb][/SIZE][/FONT]
      People [/SIZE][/FONT][813     Kb]
      [/SIZE][/FONT]This Time     Around [/SIZE][/FONT][494 Kb][/SIZE][/FONT]
  [/LIST]
 • Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
  Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
  Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
  Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
  wilsoninlove Đăng lúc 15-8-2009 16:59:59
  Michael Jackson Talks About...[/SIZE][/FONT] :[/SIZE][/FONT]   
     Interview from March     1988 (Diane Collins) [/SIZE][/FONT][2549 Kb][/SIZE][/FONT]
      Interview to Liberty Radio (London) [/SIZE][/FONT][191 Kb][/SIZE][/FONT]
      MJ talks about his Simulchat
      MJ talks about his reasons to film     \"Ghosts\"
      MJ talks about Stan Winston
      MJ talks about the Mayor \"Ghosts\"
      MJ talks about the special effects in     \"Ghosts\"
      Stan Winston talks about \"Ghosts\"
      Bill Bellamy\'s \"Michael Jackson Changes HIStory\"
      - 5 files... #1 #2 #3 #4 #5[/SIZE][/FONT]
  Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
  Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
  Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
  Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
  wilsoninlove Đăng lúc 15-8-2009 17:00:17
  Live or performance :[/SIZE][/FONT]   

  [LIST]
 • Another Part Of Me     \"Live\" [/SIZE][/FONT][546 Kb][/SIZE][/FONT]
      Billie Jean \"Live from Auckland\" [/SIZE][/FONT][1238 Kb][/SIZE][/FONT]
      Black Or White \"from MTV 10th\" [/SIZE][/FONT][354 Kb][/SIZE][/FONT]
      Blood On The Dance Floor \"Live In     Munich\" [/SIZE][/FONT][524 Kb][/SIZE][/FONT]
      Can You Remember Medley/I Want You Back     \"Live at the Hollywood Palace\" [/SIZE][/FONT][725 Kb][/SIZE][/FONT]
      Come Togheter \"Live from the     Moonwalker\" [/SIZE][/FONT][694 Kb][/SIZE][/FONT]
      Dangerous \"Wetten Dass\" [/SIZE][/FONT][501 Kb][/SIZE][/FONT]
      Dirty Diana \"Live in the USA\" [/SIZE][/FONT][376 Kb][/SIZE][/FONT]
      Dirty Diana \"Live\"[/SIZE][/FONT] [620 Kb][/SIZE][/FONT]
      Elizabeth I love You \"Live during the     Birthday party of Elizabeth Taylor\" [/SIZE][/FONT][528 Kb][/SIZE][/FONT]
      HIStory \"Live from Munich\" [/SIZE][/FONT][873 Kb][/SIZE][/FONT]
      I Want You Back \"Live\" [/SIZE][/FONT][121 Kb][/SIZE][/FONT]
      I\'ll be there \"Live\" [/SIZE][/FONT][354 Kb][/SIZE][/FONT]
      In The Closet \"Live\" [/SIZE][/FONT][173 Kb][/SIZE][/FONT]
      Jam \"Live Mexico 93\" [/SIZE][/FONT][824 Kb][/SIZE][/FONT]
      Jam SuperBowl [/SIZE][/FONT][97 Kb][/SIZE][/FONT]
      Man In The Mirror \"Live at the     Grammy\" [/SIZE][/FONT][303 Kb][/SIZE][/FONT]
      Man In The Mirror \"Live at     Bucharest\" [/SIZE][/FONT][1571 Kb][/SIZE][/FONT]
      Man In The Mirror \"Live (?)\" [/SIZE][/FONT][1401 Kb][/SIZE][/FONT]
      Off The Wall Medley \"Live from     Auckland\" [/SIZE][/FONT][511 Kb][/SIZE][/FONT]
      Scream \"Live from Austria\" [/SIZE][/FONT][250 Kb][/SIZE][/FONT]
      Smooth Criminal \"Live Munich\" [/SIZE][/FONT][757 Kb][/SIZE][/FONT]
      The Way You Make Me Feel \"Live at the     Grammys\" [/SIZE][/FONT][118 Kb][/SIZE][/FONT]
      They Don\'t Care About Us/HIStory     \"Live Munich\" [/SIZE][/FONT][947 Kb][/SIZE][/FONT]
      This Place Hotel \"Live\" [/SIZE][/FONT][567 Kb][/SIZE][/FONT]
      [/SIZE][/FONT]
  [/LIST]
 • Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
  Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
  Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
  Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
  wilsoninlove Đăng lúc 15-8-2009 17:00:25
  [LIST]
 • Michael Jackson & Friends - \"What More     Can I Give\" / 27th June 1999 - Munich (Germany) -
     
     
  - \"Medley\" (Twymmfl,     Scream, BorW etc...) [/SIZE][/FONT][438 Kb][/SIZE][/FONT]
      - \"Billie Jean\" [/SIZE][/FONT][396 Kb][/SIZE][/FONT]
      - \"Dangerous\" (new beat     version) [/SIZE][/FONT][647 Kb][/SIZE][/FONT]
      - \"Earth Song\" (feat. Slash) [/SIZE][/FONT][1340 Kb][/SIZE][/FONT]
      - \"You Are Not Alone + the final\"     (fire works and instrumental \"Heal The World\") [/SIZE][/FONT][632 Kb][/SIZE][/FONT]
 • *Whole MJ     performance* [/SIZE][/FONT][3554 Kb][/SIZE][/FONT]
      [/SIZE][/FONT]
  [/LIST]
 • Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
  Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
  Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
  Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
  wilsoninlove Đăng lúc 15-8-2009 17:00:37
  The Jacksons Live[/SIZE][/FONT]   
  Opening / Can You Feel     It [/SIZE][/FONT][797 Kb][/SIZE][/FONT]
      Things I Do For You [/SIZE][/FONT][448 Kb]
      [/SIZE][/FONT]Off The Wall     [/SIZE][/FONT][493 Kb][/SIZE][/FONT]
      Ben [/SIZE][/FONT][475 Kb][/SIZE][/FONT]
      This Place Hotel [/SIZE][/FONT][573 Kb][/SIZE][/FONT]
      She\'s Out Of My Life [/SIZE][/FONT][589 Kb][/SIZE][/FONT]
      Movie and rap, including excerpts of : (MJ is     angry) [/SIZE][/FONT][379 Kb][/SIZE][/FONT]
      [/SIZE][/FONT]A : I want you back
      B : Never can say goodbye
      C : Got to be there[/SIZE][/FONT]
      Medley : [/SIZE][/FONT][357     Kb][/SIZE][/FONT]
      [/SIZE][/FONT]A : I want you back
      B : Abc
      C : The love you save[/SIZE][/FONT]
      I\'ll Be There [/SIZE][/FONT][393 Kb][/SIZE][/FONT]
      Rock With You [/SIZE][/FONT][491 Kb][/SIZE][/FONT]
      Lovely One [/SIZE][/FONT][792     Kb][/SIZE][/FONT]
      Working Day And Night [/SIZE][/FONT][839 Kb][/SIZE][/FONT]
      Don\'t Stop \'Til You Get Enough [/SIZE][/FONT][544 Kb][/SIZE][/FONT]
      Shake Your Body (down to the ground) [/SIZE][/FONT][1051 Kb][/SIZE][/FONT]
  Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
  Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
  Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
  Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
  wilsoninlove Đăng lúc 15-8-2009 17:00:48
  Miscellaneous :[/SIZE][/FONT]   
     2Bad vers. Ghosts     [/SIZE][/FONT][415 Kb][/SIZE][/FONT]
      Bad vers. Pepsi [/SIZE][/FONT][171 Kb][/SIZE][/FONT]
      Billie Jean \"vers.Blackstreet\" [/SIZE][/FONT][617 Kb][/SIZE][/FONT]
      Billie Jean DEMO [/SIZE][/FONT][736 Kb][/SIZE][/FONT]
      Black or White \"epsi Dangerous Tour     ad\" [/SIZE][/FONT][117 Kb][/SIZE][/FONT]     [/SIZE][/FONT]
      Can You Feel Me \"vers.Blackstreet\" [/SIZE][/FONT][353 Kb][/SIZE][/FONT]
      Circus Girl [/SIZE][/FONT][441     Kb][/SIZE][/FONT]
      Children\'s Holiday [/SIZE][/FONT][526 Kb][/SIZE][/FONT]
      Come Togheter \"special end\" [/SIZE][/FONT][628 Kb][/SIZE][/FONT]
      Commercials about \"Mystery\" #1 #2 [/SIZE][/FONT][51 Kb] [50     Kb][/SIZE][/FONT]
      Dangerous DEMO [/SIZE][/FONT][544 Kb][/SIZE][/FONT]
      Interview of Debbie to KNBC [/SIZE][/FONT][1209 Kb][/SIZE][/FONT]
      Face à Face [/SIZE][/FONT]1st     Round[/SIZE][/FONT] \"DJ\'s mix\" [/SIZE][/FONT][99 Kb]
     
      [/SIZE][/FONT]   Rare : JE NE VEUX PAS LA FIN DE NOUS[/SIZE][/FONT]: [/SIZE][/FONT]IJCSLY IN FRENCH  [/SIZE][/FONT][210 Kb][/SIZE][/FONT]  [/SIZE][/FONT]
     
  Lyrics[/SIZE][/FONT][2 Kb][/SIZE][/FONT]
      Get It (duet S.Wonder) [/SIZE][/FONT][561 Kb][/SIZE][/FONT]
      HIStory MegaMix #1 #2 [/SIZE][/FONT][579 Kb] [576     Kb][/SIZE][/FONT]
      Hot Street [/SIZE][/FONT][438     Kb][/SIZE][/FONT]
      If you had my love (Jennifer Lopez\' s     Liberian Girl version)
      I\'ll be There vers. Pepsi [/SIZE][/FONT][160 Kb][/SIZE][/FONT]
      I am MJ you Tito \"Rush Hour\" [/SIZE][/FONT][35 Kb][/SIZE][/FONT]
      Jam DEMO [/SIZE][/FONT][666     Kb][/SIZE][/FONT]
      Lisa It\'s Your Birthday [/SIZE][/FONT][120 Kb][/SIZE][/FONT]
      Making of Speed Demon (report) [/SIZE][/FONT][1008 Kb][/SIZE][/FONT]
      Mind Is The Magic [/SIZE][/FONT][330 Kb][/SIZE][/FONT]
      MJ Medley [/SIZE][/FONT][506     Kb][/SIZE][/FONT]
      Nightline [/SIZE][/FONT][529     Kb][/SIZE][/FONT]
      On The Line [/SIZE][/FONT][533     Kb][/SIZE][/FONT]
      People [/SIZE][/FONT][817     Kb][/SIZE][/FONT]
      She\'s Out Of My Life \"vers. Ginuwine\" [/SIZE][/FONT][462 Kb][/SIZE][/FONT]
      Someone In The Dark [/SIZE][/FONT][533 Kb][/SIZE][/FONT]
      Someone Put Your Hand Out [/SIZE][/FONT][636 Kb][/SIZE][/FONT]
      State Of Shock \"duet M.Jagger\" [/SIZE][/FONT][665 Kb][/SIZE][/FONT]
      The Girl Is Mine DEMO [/SIZE][/FONT][617 Kb][/SIZE][/FONT]
      The surprise song(?) [/SIZE][/FONT][361 Kb][/SIZE][/FONT]
      This Place Hotel [/SIZE][/FONT][668 Kb][/SIZE][/FONT]
      Todo Mi Amor Eres Tu [/SIZE][/FONT](\"I just can\'t stop loving you\" spanish version) [494     Kb][/SIZE][/FONT]
      Trouble [/SIZE][/FONT][462     Kb][/SIZE][/FONT]
      We Are Here To Change The World [/SIZE][/FONT][241 Kb][/SIZE][/FONT]
      What\'s Up With You (duet     E.Murphy) [/SIZE][/FONT][421 Kb][/SIZE][/FONT]
      Who Is It [/SIZE][/FONT][772     Kb][/SIZE][/FONT]
      Yeah (duet E.Murphy) [/SIZE][/FONT][551 Kb][/SIZE][/FONT]
      You Can\'t Get Outta The Rain [/SIZE][/FONT][471 Kb][/SIZE][/FONT]
      You Were There [/SIZE][/FONT][245 Kb][/SIZE][/FONT]
      [/SIZE][/FONT]
  Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
  Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
  Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
  Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
  Đăng lúc 11-4-2010 00:50:36
  Chú ý: Tác giả bị cấm hoặc bị xóa nội dung bài tự động bị ẩn
  Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký


  Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
  TD: ,

  Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net © 2006-2016
  Đang chờ Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP
  Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam
  Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động của Thành viên.
  Liên hệ: 0945.434.344 - (Toàn) - Email: wil8x@yahoo.com -
  Check Google Page Rank - DMCA.com

  GMT+7, 24-8-2019 18:33 , Processed in 0.217340 second(s), 24 queries , Gzip On.

  N2C sử dụng mã nguồn Discuz!

  Bản quyền mã nguồn thuộc về Comsenz Inc.
  Thông tin quảng cáo trên Ngoinhachung.net

  Lên trên