wilsoninlove Tại 2-5-2011 14:14:43

Topic ?? ngh? ??ng k tn Tr??ng Tui

Theo thng bo:
http://www.ngoinhachung.net/diendan/thread/thong-bao-ve-viec-dang-ky-mang-luoi-truong-tui-58123-1-1.html

Topic ny s? l n?i ti?p nh?n cc ?? ngh? theo m?u d??i ?y.

Vui lng cung c?p cc n?i dung sau:
1. Gi?i thi?u s? l??c (??n gi?n, ng?n g?n) v? tr??ng.
2. Cung c?p file hnh ?nh, logo tr??ng theo ?ng tiu chu?n (file JPG,PNG) v?i kch th??c : icon 48x48 px v image 720x168 px).
3. Nhm tr??ng l ??? Thng tin lin h? (??y ??) c?a nhm tr??ng.

Vui lng post ? topic ny.

Trn tr?ng,


Tr?n Cng Ton
Sng l?p vin Ngoinhachung.net

tuandat90 Tại 5-6-2011 20:54:31

Bi ny ? ???c s?a b?i tuandat90 lc  5-6-2011 20:55

??n ??ng ky? l?p Box Tr???ng ?H Th??ng ma?i
S? M?NG, M?C TIU CHI?N L??CC?A TR??NG ??I H?C TH??NG M?Ihttp://vcu.edu.vn/images/about.jpgTr??ng ??i h?c Th??ng m?i (tn ti?ng anh l Vietnam University of Commerce, tn giao d?ch vi?t t?t l VCU) l tr??ng ??i h?c cng l?p tr?c thu?c B? Gio d?c v ?o t?o Vi?t Nam, l thnh vin c?a Hi?p h?i tr??ng ??i h?c Vi?t Nam (VUZ), Hi?p h?i cc tr??ng ??i h?c Chu &Thi Bnh D??ng, c?a Vi?n nghin c?u kinh t?-qu?n l Php ng? (CEDIMES), c?a T? ch?c cc Tr??ng ??i h?c s? d?ng ti?ng Php (AUF) v?i s? m?ng: Xy d?ng v pht tri?n Tr??ng ??i h?c Th??ng m?i tr? thnh tr??ng ??i h?c ?a ngnh tin ti?n trong cc l?nh v?c kinh t? v th??ng m?i (bao g?m th??ng m?i hng ho, th??ng m?i d?ch v?, th??ng m?i cc ho?t ??ng ??u t? v s? h?u tr tu?) c?a Vi?t Nam c uy tn trong khu v?c v trn th? gi?i; m?t trung tm gio d?c c ch?t l??ng v khng ng?ng ???c c?i ti?n v?i ph??ng php ?o t?o lin t?c ???c ??i m?i v hon thi?n; m?t trung tm ??u ngnh trong nghin c?u khoa h?c, chuy?n giao cng ngh? v cung ?ng d?ch v? ?o t?o c uy tn v? th??ng m?i, du l?ch, d?ch v? v h?i nh?p kinh t? qu?c t?; m?t trung tm v?n ho nh?m cung c?p cho x h?i nh?ng cn b? c trnh ?? ??i h?c, sau ??i h?c ?? ph?m ch?t chnh tr?, ??o ??c, v?n ho v n?ng l?c ngh? nghi?p thch ?ng v?i ?i?u ki?n mi tr??ng ?ang thay ??i v ?p ?ng yu c?u  cng nghi?p ho, hi?n ??i ho v h?i nh?p qu?c t? c?a ??t n??c
Logo : http://img.bongda.24h.com.vn/uploadimage/thumb_files/20110422/bongda_24h_9f1fc1d1b23f89ed98d626cbfa7073502.jpg.jpg
Hi?nh a?nh Tr???ng : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/5/5a/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Th%C6%B0%C6%A1ng_M%E1%BA%A1i_%28H%E1%BB%99i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_H1%29.jpg/800px-%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Th%C6%B0%C6%A1ng_M%E1%BA%A1i_%28H%E1%BB%99i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_H1%29.jpg
Nho?m Tr???ng : Nguy?n Tu?n ?a?t Nga?y sinh : 20/11/1990Sinh vin : K45C5 - khoa Marketing

trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Topic ?? ngh? ??ng k tn Tr??ng Tui


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
Thuê taxi tải Hà Nội rẻ nhất | Cty chuyển nhà Kiến Vàng