wilsoninlove Tại 4-1-2008 14:17:21

Lm sao ?nh ???c ti?ng Vi?t c d?u ?

Di?n ?n c tch h?p s?n b? g roi, ch? vi?c s? d?ng thi.
Ki?u g VNI: s? d?ng cc phm s? ?? g d?u ti?ng Vi?t.

S?                                                   D?u

1                                                    \'  \"s?c\"
2                                                 ` \" huy?n\"
3                                                    ?  \"h?i\"
4                                                    ~   \"ng\"
5                                                      .   \"n?ng\"
6                                                      ^   \"m?\"
7                                                    ?    \"mc\"
8                                                    ?     \" d?u \"
9                                                   ?    \"gh?ch ?\"
  

Quy t?c: g ch? ci mang d?u tr??c, r?i g k t? thay th? d?u (? ?y l con s?).


Ki?u g TELEX: s? d?ng cc k t? thay th? theo h? th?ng tn hi?u Morse.

Quy t?c: c 2 quy t?c cho m, v?n c d?u (, ?, ?, , , ?, ?) v 5 k t? thay th? d?u thanh.

G?p ?i ch?:            aa =                 dd = ?               ee =                 oo =

Dng km ch? w:     aw = ?               ow = ?               uw = ?

D?u thanh :   s = s?c          f = huy?n          r = h?i          x = ng          j = n?ng

B? g cho php g k t? thay th? d?u c? ngay sau ch? ci mang d?u (v d?: awn cowm = a8n co8m = ?n c?m) v sau cng (v d?: anw comw = an8 com8 = ?n c?m). L?u : ch? \"??\" c th? b? d?u m?t l?n duy nh?t sau hai ch? \"uo\".

V d?: tieengs Vieetj = tieesng Vieejt = ti?ng Vi?t; duongdwf = dduwowfng = ???ng

V?i t?t c? cc ki?u g VNI v TELEX, khi g thm m?t l?n k t? thay th? d?u s? lm bi?n m?t d?u v tr? v? k t? bnh th??ng.

V d?:

Ki?u TELEX:

G TELEX => TEL?, g TELEXX => TELEX

G Bruce Lee => Bruce L, g Bruce Leee => Bruce Lee

G constant => cntant, g consstant => constant

Ki?u VNI:

G May1 bay VAM1 => My bay VM, g May1 bay VAM11 => My bay VAM1


B?n VO ?Y ! T?i b?n Unikey v? my sau khi ci xong b?n m? ch? ?? Vni ch?n Unicode l c th? ?nh c d?u r?i ? !

forever and one Tại 29-5-2008 21:47:14

Di?n ?n c tch h?p s?n b? g roi, ch? vi?c s? d?ng thi.
su dung linux thi sao ha anh?
dang dung ubuntu, nen hem go tieng viet dc.....

zacnnt Tại 29-5-2008 22:01:19

xi xvnkb
xem h??ng d?n t?i ?y
http://www.vninformatics.com/forum/post/1023487407/

forever and one Tại 30-5-2008 08:13:12

ci ny c? w r?i,....ko t??ng thick v?i b?n ubuntu 8.04
trong my c ri, ci ri, nh?ng thi?u font, h dc ri.....
xi ubuntu h?i kh, nh?ng nhn ??p kinh, xi ci ny nhn th?y Vista chn ch?t.......
thank bc zacnnt 1 ci......
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Lm sao ?nh ???c ti?ng Vi?t c d?u ?


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
Thuê taxi tải Hà Nội rẻ nhất | Cty chuyển nhà Kiến Vàng