wilsoninlove Tại 28-4-2009 23:23:44

M?i b?n gp cho h? th?ng chuyn m?c trong di?n ?n

Xin cho
Nh?m ph?c v? t?t h?n nhu c?u chia s? v tm ki?m ti li?u trong h? th?ng di?n ?n N2C, Ban qu?n tr? s? thay ??i h? th?ng cc chuyn m?c c?a di?n ?n.
Cc chuyn m?c trong m?ng H?c t?p c?n c thm cc sub-box nh? cc mn chuyn ngnh.

Cc b?n c th? li?t k cc chuyn ngnh chnh + c?n thi?t trong khoa c?a mnh trong topic khng? Nn phn sub-box theo d?ng t? b? mn ???

Ghi r rng nha. Cc topic trong box Ti li?u ny s? ???c di chuy?n ra cc sub-box mn chuyn ngnh t??ng ?ng.
Box Ti li?u h?c t?p s? ???c phn chia l?i, dnh cho cc mn ??i c??ng, n?m ngoi chuyn ngnh, thm ph?n ti li?u Cao h?c vo n?a. Nh?ng sub-box d? th?a th cc b?n gp dm mnh lun nh.

Danh sch cc chuyn m?c trong m?ng Hnh lang gi?ng ???ng:
-: Kinh t? - Cng ngh? :-

-: Ti chnh - Ngn hng :-

-: Qu?n tr? Kinh doanh :-

-: K? ton - Ki?m ton :-

-: Th??ng m?i - Du l?ch :-

-: Cng ngh? ?i?n t? :-

-: Cng ngh? Ha :-

-: Cng ngh? May :-

-: C? kh - t :-

-: Sinh h?c - Th?c ph?m :-

-:: Ngo?i ng? - Qu?c t? ::-

-: Kinh nghi?m h?c t?p :-

-: Cng ngh? Thng tin :-

-: Cng ngh? ?i?n - Nhi?t - L?nh :-

-: Ti nguyn - Mi tr??ng :-

Mong cc b?n gp nhi?t tnh, chn thnh nh ^^
Xin c?m ?n nhu nhu ...

Thn,

rabbitnos Tại 1-5-2009 18:17:20

khoa ngo?i ng? c 2 chuyn nghnh chnh l : s? ph?m ti?ng anh v bin phin d?ch...nh?ng theo nh? ?c bi?t th khoa d? ??nh b? chuyn nghnh v ?o t?o cho sv c?a b?n khoa c? 2 chuyn nghnh trn...
...bo co h?t....

anhkokhocviem Tại 1-5-2009 18:42:49

Khoa cng ngh? thng tin :
( v n bao g?m c? cao ??ng, trung c?p, ??i h?c. nhi?u mn Kid ko c h?c nn ko bi?t, cc b?n ai h?c trung c?p hay ??i h?c update thng tin mn h?c c?a khoa ln gim Kid nha )
- Linux
- M?ng my tnh
- SQL
- pht tri?n web / Photoshop
- anh v?n chuyn ngnh CNTT
- Win sever 2003

wilsoninlove Tại 1-5-2009 19:14:49

Hmm, Nh?ng mn no th?t s? c?n thi?t ??? mn chuyn ngnh chnh ? t?p trung nhi?u ? v? ti li?u, ?? ti, ?? n, ... ?

anhkokhocviem Tại 1-5-2009 19:21:16

? ton l mn chuyn ngnh ? anh. h?c nhi?u l?m. cc b?n khoa khc up mn chuyn ngnh c?a mnh ln forum ?i !

pimpim Tại 1-5-2009 20:33:23

Qu?n tr? kinh doanh:

-Qu?n tr? nhn s? (ngu?n nhn l?c)
-Qu?n tr? kinh doanh t?ng  h?p
-Qu?n tr? ch?t l??ng
-Qu?n tr? s?n xu?t, d?ch v?
-Qu?n tr? du l?ch
-Qu?n tr? kinh doanh qu?c t?, th??ng m?i, xu?t nh?p kh?u
-Qu?n tr? th??ng hi?u
-Qu?n tr? v?n phng
-Qu?n tr? bn hng
-Qu?n tr? d? n ??u t?
-Qu?n tr? ti chnh
-Qu?n tr? chi?n l??c
-Qu?n tr? cung ?ng
-Qu?n tr? marketing
-Qu?n tr? r?i ro
...

wilsoninlove Tại 1-5-2009 21:29:42

Oi kinh, kh phn lo?i nh? ? l?y v d? ? forum ny:
Cc mn chuyn ngnh - Ti Chnh Ngn Hng - Khoa Kinh T? - ?HQGTPHCM

M?i tr??ng m?i ki?u, ch?c ph?i m thm thi ...

Tại 1-1-1970 07:00:00

?inh ?an ?an Tại 1-5-2009 23:16:28

MAY TH?I TRANG
- C? s? thi?t k? trang ph?c.
- Nguyn t?c thi?t k? th?i trang.
- M? thu?t trang ph?c.
- V? m? thu?t trang ph?c.
- V?t li?u d?t may.
- Thi?t b? my v b?o tr.
- ...

wilsoninlove Tại 2-5-2009 00:19:55

C?m ?n ki?n c?a m?t s? b?n, wil ?ang ch? thm nhi?u ki?n khc n?a. Vi?c xy d?ng c? c?u sub-box cho cc chuyn ngnh h?i kh. Ci ny ty t?ng ??n v? tr??ng. Nh?ng mn no th?t s? quan tr?ng ? c?n thi?t nh?t, t?p trung nhi?u ch?t xm nh?t ? Tr??c m?t, ta s? l?y tr??ng Cng nghi?p mnh l g?c ?? xy d?ng h? th?ng sub-box ?. Ch?c ch?n r?ng s? c?n 1 s? l??ng mod,min-mod kh l?n cho v?n ?? ny. Ch?a tnh ??n vi?c di chuy?n cc topic trong box Ti li?u h?c t?p ra ?ng box,sub-box c?a n. R?i ??n vi?c t?o box \"Cc mn ??i c??ng\" chung cho m?ng Hnh lang gi?ng ???ng n?a. H?i b? nhi?u vi?c . R?t mong c s? chung tay c?a t?t c? m?i ng??i: Smod, Mod, Min-Mod, Offline Team, Member, ... C?n ph?i lm g?p, d? ki?n kho?ng 2 tu?n l ?n ??nh.
trang: [1] 2 3 4 5 6
Phiên bản đầy đủ: M?i b?n gp cho h? th?ng chuyn m?c trong di?n ?n


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
Thuê taxi tải Hà Nội rẻ nhất | Cty chuyển nhà Kiến Vàng